journalisters säkerhet 2

 

 

I samband med Pressfrihetsdagen i maj arrangerade Svenska Unescorådet ett seminarium om journalisters säkerhet tillsammans med Kalityfonden och Reportrar utan gränser. Vid seminariet presenterade frilansjournalisten och författaren Martin Schibbye idén om en praktisk handbok för journalister.

Tanken är att handboken ska vara ett stöd vid arbete i konfliktzoner, i andra osäkra områden samt i hotfulla situationer. Boken ska vara journalister behjälplig både före, under och efter arbete i fält. Den kommer att innehålla kortare avsnitt där journalister delar med sig av sina bästa och värsta erfarenheter.

Handboken kommer att lanseras under Pressfrihetsdagen den 3 maj 2015 i Stockholm. Den kommer i ett första skede att ges ut på svenska. Förhoppningen är att en engelsk version följer senare. Redaktör för boken är Martin Schibbye.

Journalister som är intresserade av att bidra med sina erfarenheter är mycket välkomna att vända sig till Svenska Unescorådet för mer information: u.infounesco@gov.se

OBS! Vi vill ha ditt bidrag senast den 1 oktober 2014.

Tack för ditt stöd!

Call for journalists to share their experiences from mission

The Swedish National Commission for UNESCO arranged a seminar on Safety of Journalists in cooperation with the Kality Foundation and Swedish Reporters without Borders on 6 May 2014 in Stockholm, in connection to the World Press Freedom Day.

At the seminar, freelance journalist and author Martin Schibbye presented the idea to launch a practical hand book on how journalists can improve their safety when working in conflict zones and unsafe areas as well as when finding themselves under threat.

The purpose is to publish an easily read handbook that journalists will find useful before, in and after mission. It will contain short episodes where journalists share their experiences of best and worst practices.

We would like to encourage all journalists who are interested in contributing to the hand book to contact The Swedish National Commission for UNESCO for further information. The e-mail address is: u.infounesco@gov.se

The hand book will be launched on World Press Freedom Day 2015 in Stockholm. The first edition will be in Swedish. An English translation might follow.

Please contact us on 1 October 2014 at the latest.

Thank you for your support!