Falun och Kppparbergslagen.
Foto: Per Eriksson.

Det historiska industrilandskapet kring Stora Kopparberget och Falun utgör att av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut, men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering

Det historiska industrilandskapet i Dalarna kring Stora Kopparberget och Falun har utgjort ett av landets främsta områden för metallproduktion och är idag ett unikt minne över Sveriges tidiga historia som industrination.

Kopparbrytningen i Kopparbergslagen kan spåras tillbaka till 700-talet, och utvecklades till en större näring för både närområdet och Sverige under medeltiden. Under 1600-talet var Falu gruva landets största arbetsplats, som tillgodosåg ungefär 70% av hela Europas efterfrågan på koppar. Platsen, som länge kallades Sveriges Skattkista, fick snabbt en stor inverkan inte bara på den ekonomiska utvecklingen i landet utan även den teknologiska.

Falun utvecklades därför snabbt till en stad med nära internationella förbindelser, där ett stort antal byggnader från 1600-talet finns bevarade idag. I och med den stora variationen och spridningen hos de bevarade byggnaderna finns ger idag området en tydlig och levande bild av vad som under århundraden var en av världens viktigaste gruvor. Både den sociala och ekonomiska utvecklingen av gruvnäringen, men även de sociala strukturer som omgärdade det samhälle som existerade i nära anslutning till denna, gör sig ständigt påminda i landskapets spår.

Foto: Ulf Palm

Falu koppargruva har också en lång historia som turistmål. Den äldsta kända användningen av ordet ”turist” i svenska språket finns bredvid en akvarellskiss målad vid Stora Kopparberget 1824. Ett gruvmuseum öppnade på platsen 1922 och sedan 1970 finns även en besöksgruva.

Gruvdriften upphörde vid 1900-talets slut men har genom många århundraden haft ett starkt inflytande på teknisk, ekonomisk, social och politisk utveckling i Sverige och Europa. Stora Kopparberget och det omkringliggande landskapet fungerar därför som ett tydligt minne av det tidiga svenska industrisamhället med sina internationella kopplingar.

Falun och Kopparbergslagen utsågs av Unesco till världsarv 2001.

Läs mer om världsarvet här.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022