Foto: Magnus Nylén.

Grimeton radiostation är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget. Radiostationen är ett exceptionellt välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet, samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering

Radiostationen i Grimeton i Halland uppfördes i början av 1920-talet som en del i ett världsomspännande nätverk av radiosändare. Radiostationen är ett välbevarat exempel på ett telekommunikationscentrum som användes för att bibehålla täta kontakter med omvärlden.

1920 beslutade Sveriges riksdag att investera i en ny storradiostation som skulle användas för att ta kontakt med USA. Många människor hade familj både i USA och i Sverige, och behovet av nära kommunikationsmöjligheter hade ökat drastiskt. Försök att nå USA med existerande svenska anläggningar hade misslyckats, och telegram tog alltför lång tid att nå mottagaren.

Foto: Magnus Nylén.

Anläggningen är en av Västsveriges största byggnader med sina 6 antenntorn med en höjd på 127 meter. Den placerades på en plats där avståndet till USA skulle vara så kort som möjligt. Genom en långvågssändare, den svenskpatenterade Alexanderson-alternatorn, kunde anläggningen användas för att kontakta liknande anläggningar på andra sidan atlanten. Från att telegram lämnades in i Stockholm var de framme i New York i genomsnitt 5,6 minuter senare.

Idag används inte anläggningen regelbundet, men utrustningen hålls fortfarande i fungerande skick. Anläggningen är unik genom att vara det enda bevarande exemplet på en sändningsstation som fungerar med hjälp av en Alexanderson-alternator. Dagens anläggning erbjuder också aktiviteter för både barn och vuxna. Grimeton radiostation fungerar därmed som ett minne över begynnelsen av en ny kommunikations-era som snabbt krympte de internationella avstånden.

Grimeton radiostation utsågs av Unesco till världsarv 2004.

Läs mer här.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022