Hällristningarna i Tanumområdet är enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Räckan av motiv ger sällsynta bevis för många aspekter av livet under europeisk bronsålder. Landskapet i Tanum vittnar om en obruten bosättning i området som sträcker sig över 8 000 år av mänsklig historia.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering

Hällristningarna i Tanum i Västra Götaland består av över 350 grupper av ristningar som skapades under bronsåldern för flera tusen år sedan. Ristningarna är både varierade och välbevarade, och ger en inblick i de förutsättningar som präglade livet för våra förfäder.

Landskapet i Bohuslän har lämpat sig bra för hällristningar, i och med att inlandsisen slipat ned många av områdets stenhällar som sedan kunnat användas som stora kanvas. I norra Bohuslän finns ungefär 1500 kända hällristningar, där samlingen i Tanum är ovanligt variationsrik. Här har arkeologer funnit ett tjugotal typer av figurer och motiv, bland annat skepp, slädar, djur, människor, handflator, fotsulor, träd och vapen. Bilderna beskriver bronsåldersmänniskornas sociala liv, deras andliga upplevelser, trosföreställningar och riter.

Läs mer om Tanum här.

Foto: Vitlycke museum.

Ristningarna i Tanum skiljer sig från många andra hällristningar i att de kan betraktas som större, sammanhängande kompositioner snarare än som många enskilda figurer. Ristningarna föreställer bland annat jaktscener med många olika figurer, vilket tyder på att flera större partier är ristade av samma person under relativt kort tid.

Konst har under flera tusen år varit ett sätt för människor att uttrycka sina tankar och erfarenheter, och är även en möjlighet för efterkommande generationer att se vad som tidigare uppfattats som viktigt och värt att avbilda. Hällristningarna i Tanum är ett tydligt exempel på konst där förmedling av budskap och mening står i centrum, genom att den inte endast består av separata figurer utan istället sammanhängande kompositioner. Genom att hällristningarna i Tanum bevaras, bevaras samtidigt också de symboler som våra förfäder troligtvis ansåg bäst beskrev det samhälle som de levde i.

Hällristningsområdet Tanum utsågs av Unesco till världsarv 1994.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022