Foto med text "I decided not to ignore a future that fell apart"
Foto: Anna Kristiansson

Intresset har varit enormt – ny byter vi till större lokal! Välkomna till Auditoriet på Moderna museet!

Den 10 januari bjuder Svenska Unescorådet och Moderna museet in till ett samtal om gränsöverskridande forskning. Samarbete och kommunikation är på allas läppar – men är det alltid lätt? Ser vi olika på kunskap? Hur mycket kan man förenkla forskning? Och varför har konsten tagit sig an vetenskapen?

Forskning och vetenskap är avgörande för att nå hållbar utveckling. Moderna museet har under hösten och vintern 2016 drivit projektet Acclimatize – en digital plattform där alla som vill kan ladda upp till exempel en bild, en text eller en film som förhåller sig till klimatförändringarna. Där finns också konstnärsintervjuer och fördjupande texter av skribenter från olika discipliner. Detta projekt går i mål den 10 januari. På senare tid har flera liknande projekt dykt upp vilket visar på experimentlusta kring hur samhälle kan möta forskning och vice versa men även hur olika discipliner inom akademin kan möta varandra. Samtalet tar avstamp i antologin Hela vetenskapen! – Femton forskare om integrerad vetenskap som Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet gav ut 2014.
I mörkaste januari bjuder Svenska Unescorådet och Moderna museet in till ett framåtblickande samtal. Välkommen!

 

När? 10 januari, kl 15.00 – 17.00. Kaffe från 14.30.
Var? Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen
Frågor? Kontakta Johanna Adolfsson på johanna.adolfsson@gov.se

Samtalet är kostnadsfritt. Anmäl dig här.
Patrik Hadenius, chefredaktör för den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och Framsteg, modererar samtalet.

I panelen sitter:
Johanna Sandahl
ordförande i Naturskyddsföreningen och del av regeringens Agenda2030-delegation

Eva Krutmeijer
kommunikationskonsult och projektledare för olika samverkansprojekt, bland annat mellan Dramaten och Stockholm Environment Institute

Susanna Baltscheffsky
producent för Sveriges Radios miljöprogram Klotet

Ingrid Peterson
generaldirektör på Forskningsrådet Formas och del av regeringens Agenda2030-delegation

Anna Roosvall
fil.dr i media och kommunikation, forskar i medias roll i klimatrapportering på Stockholms universitet

Camilla Carlberg
chef för förmedlingsavdelningen på Moderna Museet och tillika del av teamet bakom Acclimatize