1972 hölls FN:s första konferens om människans miljö. Konferensen hölls i Stockholm, 5 – 16 juni på initiativ av Sveriges regering. Konferensen samlade deltagare från 113 länder och mottot löd ”Only One Earth”.

Stockholmskonferensen har påverkat världens miljöpolitik och spelade en central roll för att koppla samman begreppen miljö och utveckling. Konferensen hade flera större resultat. Det första var ”Stockholmsdeklarationen” som innehåller 26 principer om miljö och utveckling. En av de viktigaste delarna var ”Princip 21” som erkänner staters suveräna rätt att formulera sina egna miljömål, men även ger stater ett gemensamt ansvar att se till att nationella aktiviteter inte har negativa effekter på andra staters miljö. Vidare resulterade Stockholmskonferensen i handlingsplaner för fortsatt internationellt miljösamarbete samt upprättandet av FN:s miljöorgan, UNEI, i Nairobi.

Stockholmskonferensen bidrog också till att föra upp miljöfrågan på den internationella politiska dagordningen och banade väg för bland annat FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro tjugo år senare. I år när världen möts i ”Rio +20” är det viktigt att se vad Stockholmskonferensen betytt som förarbete till Rio 1992. Vid Stockholmskonferensen formulerades också tankar och idéer som ledde fram till att Unescos generalkonferens i oktober 1972 antog konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv, den så kallade världsarvskonventionen.

Klicka här för att läsa mer om Rio +20

Utdrag från Stockholmsdeklarationen 1972, Princip 21:
”States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.“

Läs hela Stockholmsdeklarationen här.