Journalists

Den 4 november uppmärksammar Svenska Unescorådet de växande utmaningarna för journalister i konfliktsituationer genom ett seminarium i samarbete med frilandsjournalisten och författaren Martin Schibbye.

Föreläsare från Rory Peck Trust, Röda Korset och personer med erfarenheter från Svenska Afghanistankommittén samt frilansare kommer att prata om olika aspekter av journalisters säkerhet. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat olika synsätt på säkerhet, olika dilemman som journalister ställs inför och vilka konsekvenser som hot mot journalister har på omvärldsbevakningen. Vidare kommer Martin Schibbye att presentera sin idé om en säkerhetshandbok för journalister, och en diskussion kommer föras om vad vi konkret kan göra för att förbättra journalisters säkerhet.

Seminariet hålls i anknytning till den Internationella dagen för att upphäva straffrihet för brott mot journalister den 2 november och är en fortsättning på det seminarium på temat pressfrihet och journalisters säkerhet som hölls på Pressfrihetsdagen den 3 maj i år.

Programmet börjar klockan 13.15 (registrering från 12.45) och avslutas med mingel kl 17.15. Antalet platser är begränsat och föranmälan är nödvändigt. Klicka här för fullständigt program och anmälan.