Bild om generalkonferensen

Den 30 oktober börjar Unescos 39:e generalkonferens i Paris och håller på till 14 november. Unesco har en generalkonferens vartannat år och vid den beslutas bland annat budget och inriktning på verksamheten.

I år är det ca 3000 deltagare på plats från Unescos 195 medlemsländer. Viktiga frågor som kommer tas upp är bland annat frågor rörande jämställdhet, utbildning, skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt, budget och inriktning på verksamheten.

Precis som vid förra generalkonferensen är en svensk delegation på plats. Den leds av utbildningsminister Gustav Fridolin och har också representanter från civilsamhället som exempelvis Reportrar utan gränser, RFSU, Sveriges folkhögskolor, vetenskapsrådet samt Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, kommer också att delta i generalkonferensen.

Läs mer om Unescos generalkonferens här.