I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp representanter från organisationer, föreningar och kommunala tjänstepersoner som träffas regelbundet.

LHU-nätverket ger ut ett Nyhetsbrev och arrangerar en årlig konferens med olika teman inom lärande för hållbar utveckling. Nätverket har en sändlista som är öppen för alla som intresserar sig i frågor som rör hållbar utveckling.

2020 års LHU-konferens anordnas i Örnsköldsvik den 27-28 oktober med tema Hav och marina resurser. På grund av rådande pandemi planeras konferensen sändas digitalt. Mer information med program och anmälan kommer längre fram.

Är du intresserad av att få LHU-nätverkets nyhetsbrev cirka fyra gånger per år? Anmäl dig här.


Senast uppdaterad 13 maj 2020