Hur kan biologisk mångfald kombineras med ett bostadsområde i ett miljonprogram? Vad är länken mellan kultur och hållbar utveckling? Vilka beröringspunkter finns det mellan en konsthall och ett biosfärområde?

Projektet ”Naturen tar över” som är ett konstnärligt möte mellan Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Österängens Konsthall och nio svenska och internationella konstnärer försöker svara på de frågorna. Projektets ambition är att undersöka Österängen och biosfärområdets biologiska och sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv. Vi intervjuade biosfärområdets ordförande Inger Ekengard för att ta reda på mer om projektet!

(Katarina Vallbos gestaltning Mulmholkar)

Berätta om konstverken som deltar i projektet!

Projektet består av sju offentliga gestaltningar. En av dem är Katarina Vallbos ”Mulmholkar” som är ett antal 2,5 meter höga permanenta konstverk. Holkarna fungerar både som sittplatser men även som hem för insekter, då de är fyllda av mulm som är det material som finns inuti gamla träd. Mulmholkarna fyller en viktig funktion i ett bostadsområde i stan där det inte finns så många ihåliga döda träd där insekter kan bo. En annan gestaltning är Ekskolan där ekplantor planterades av klass 4A på Österängsskolan.

Hur bidrar ”Naturen tar över” till att främja hållbar utveckling?

”Naturen tar över” bidrar till hållbar utveckling både genom rent praktiska åtgärder som mulmholkarna, men också genom att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar utveckling genom samarbetet med skolan i projektet Ekskolan, där barnen har lärt sig väldigt mycket.

Vad blir de långsiktiga effekterna av projektet?

Jag tror mycket på ”många bäckar små”, att om man kan hjälpa fem människor att få en bättre förståelse för hållbar utveckling så kan man uppnå ett långsiktigt resultat. Därför är kunskap en av grundpelarna i projektet – om inte människor vet att en viss insekt heter jordlöpare, hur ska de då kunna upptäcka att jordlöparen är på väg att försvinna?

Hur kommer arbetet i biosfärområdet att se ut framöver?

Ett projekt som förlängts till nästa år på grund av covid-19 är Matrundan Gränna. Det är ett samarbete med matföretagare, producenter och kreatörer som undersöker hur hållbar matproduktion kan göras tillgänglig för konsumenter. Syftet är även att genom ökad kunskap öka efterfrågan på den hållbara maten.

Vi har även ett projekt som precis har avslutats som heter ”Växa tillsammans”, som är ett integrationsprojekt som hjälper kvinnor att på olika sätt komma ut i naturen. Kvinnorna har till exempel lärt sig att cykla så att de kan ta sig till jobbet och bli mer självständiga. De har också fått lära sig om att ta vara på råvaror i naturen, till exempel hur man plockar och tillagar svamp. Växa tillsammans tycker jag var ett mycket energigivande och roligt projekt!