Geografisk sträcker sig biosfärområdet Nedre Dalälven från Säter till Älvkarleby, en sträcka på arton mil, och innefattar kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp, Älvkarleby och södra delarna av Sandviken och Gävle. Sedan 2011 har Älvdalslandskapet varit en del av Unescos biosfärprogram.

I landskapet finns en rik geologi med olika natur och marktyper, där bland annat finns björn, järv och lo. Området är mycket artrikt på grund av att det är beläget på gränsen mellan norra- och södra barrskogsregionen. Både nordliga och sydliga arter möts i symbios. Detta är det mest variationsrika området för olika arter i Skandinavien.

Det öppna kulturlandskapet spelar en stor roll för inflyttning, turism och näringsliv. Därför fokuserar biosfärområdet på att skapa möjligheter för hållbar turism, ett öppet landskap och fiskevård. Målet är att stärka kulturlandskapet och dess roll i ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Nedre Dalälven höst

Dalälven är en stor vattenresurs i Sverige då den upptar näst intill 6,5 procent av Sveriges yta. På grund av sin storlek har älvvattnet en hög näringsrikedom och bistår näringsfattiga sjöar i omgivningen.

I biosfärområdet har bland annat ett hållbarhetsprojekt drivits som sätter entreprenören i fokus genom att sammanföra aktörer så som brukare, markägare och myndigheter att tillsammans arbeta för hävd av älvängar i området. I Nedre Dalälven har man också arbetat med ett projekt för att restaurera naturliga reproduktionsmiljöer för laxen och upprätthålla laxvandringen.

Utöver detta satsar biosfärområdet mycket på aktiviteter för barn för att lära dem om biosfären och hållbarhet. Det hålls även kurser inom skogsbruk, naturbruk och turism för att stärka förståelsen för biosfären och samverkan.

Mer information om Älvlandskapet Nedre Dalälven och verksamheten hittar du här.

Information in English about the Swedish Biosphere reserves can be found here.


Senast uppdaterad 20 augusti 2019