Kristianstads Vattenrike är Sveriges första biosfärområde och invigdes 2005. Området är tre gånger tre mil, från skogen i norr längs Helgeån och vidare ut till Hanöbukten. Inom biosfärområdet samarbetar lantbrukare, entreprenörer inom ekoturism, föreningar och myndigheter för att bevara och utveckla landskapet. Växter och insekter gynnas av samarbete med golfklubben i Åhus och öppnar sandmarkerna för naturintresserade som får kunskap i Naturum Vattenrike och områdets besöksplatser.Kristiansstads Vattenrike

Helgeån är lokaliserat inom biosfärområdet och detta våtmarksområde är mycket viktigt för våtmarksfåglar. Våtmarken är även hem för många utrotningshotade fiskarter, så kallade rödlistade fiskarter.  Biosfärområdet har under en längre tid samarbetat med markägare, fiskrättsaktivister och försökt implementera och skapa universal förståelse för värdet av våtmarken som naturreservat, men samtidigt göra det mer attraktivt för externa besökare.

Ett exempel på ett sådan projekt är matning av de tusentals tranor som varje vår samlas vid vid Pulken för att bosätta sig. Tranmatningen skyddar vårsådden och gör tranorna lätta att se, vilket är mycket populärt bland turister att se. Vattenriket har infört tranvärdar som behåller området tryggt och fint för tranorna.

Vattenriket arbetar aktivt för att gemenskap och samarbete ska leda till hållbar utveckling. Genom utsedda biosfärambassadörer, vattenrikes vänner, samlas pengar in och stöttar olika projekt inom biosfärområdet. Det finns även ett biosfärläger där unga och barn får möjlighet att under sommarlovet lära sig mer om Vattenrike och bli unga ambassadörer.

Mer information om Kristianstads Vattenrike och verksamheten hittar du här.

Information in English about the Swedish Biosphere reserves can be found here.


Senast uppdaterad 18 juni 2019