Vi främjar Unescos värdegrund och stödjer en svensk röst i Unesco.

Vombsjösänkan ett steg närmare att bli ett Unesco biosfärområde

Kommittén för biosfärprogrammet i Sverige har beslutat att godkänna Vombsjösänkans ansökan om att bli en kandidat för Unescos biosfärprogram. Vombsjösänkans kandidatur är ett samarbete mellan…

Äldre nyheter

Kulturarvsförstörelse

Illegal handel med kulturföremål har ökat de senaste åren. Världsarv av oskattbart värde har förstörts och skingrats i samband med krigshandlingar i Syrien och Irak.…

Journalisters säkerhet

Stärkandet av journalisters säkerhet är en central del i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande roll inom FN-familjen på detta område och…

Biosfärområden

Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny…

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är att alla ska ha tillgång till…