Vi främjar Unescos värdegrund och stödjer en svensk röst i Unesco.

Debatt: Viktigt att värna våra världsarv

I samband med att Världsarvskonventionen fyller 50 år vill Svenska Unescorådet, Riksantikvarieämbetet och Sveriges världsarvssamordnare uppmärksamma vikten av våra världsarv och deras bevarande och utveckling.…

Äldre nyheter

Kulturarvsförstörelse

Illegal handel med kulturföremål har ökat de senaste åren. Världsarv av oskattbart värde har förstörts och skingrats i samband med krigshandlingar i Syrien och Irak.…

Journalisters säkerhet

Stärkandet av journalisters säkerhet är en central del i arbetet med yttrande- och pressfrihet. Unesco har en ledande roll inom FN-familjen på detta område och…

Biosfärområden

Biosfärområden bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny…

Utbildning för hållbar utveckling

Målet med utbildning för hållbar utveckling är att rusta individer till att bidra till att ställa om samhället och hitta lösningar på globala utmaningar. Utbildning…