Unescos Man and the Biosphere Programme (MAB) beslutade tidigare i maj att utvidga sitt nätverk med 12 nya biosfärområden. Totalt finns nu 621 biosfärområden i 117 länder.

Biosfärområden utses av MAB och är områden som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande av vår natur kan gå hand i hand. Områdena som utses är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom samarbete mellan det lokala samhället och externa forskare, företag, politiker etc. Några av de nya områdena är Gochang, ett naturreservat i södra Korea med stor betydelse för natur och djurliv, samt Snake Island, ett bergsområde i Kina som är hem till den utrotningshotade Gloydius shedaoensis ormen.

» Läs mer om de nya biosfärområdena

» Läs mer om svenska biosfärområden