Den 24 februari 2024 är det två år sedan Ryssland inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina. Unesco har under denna tid mobiliserat 66 miljoner US dollar från medlemsländer och samarbetspartners för att stötta arbetet inom t.ex. utbildning, kultur, och journalistik i Ukraina.

Sverige har samtidigt ökat det humanitära och militära stödet till Ukraina och bistår även på många andra sätt – t.ex. med ekonomiskt stöd, krishantering och stöd till återuppbyggnad. Inom ramen för Unescos mandatområden har Sverige bidragit med 75 miljoner kronor till Unescos arbete inom utbildningssektorn i Ukraina. Läs mer om Sveriges insatser här: Sveriges stöd till Ukraina – Regeringen.se

Krigets påverkan
En ögonblicksbild av hur Unescos mandatområden (utbildning, kultur, kommunikation) påverkats av kriget visar att 3 798 skolor har skadats, 342 kulturella platser har skadats och 14 journalister har dödats till och med idag.
Unesco följer antalet journalister som dödats runt om i världen sedan 1993. Ta del av data här: Observatory of Killed Journalists | UNESCO

För att motverka och hjälpa Ukraina att klara av de utmaningar och svårigheter som kriget för med sig, har Unesco satsat på att använda de mobiliserade medlen till att stötta landet på en mängd olika sätt inom ramen för Unescos mandat.

Inom utbildningssektorn har t.ex. 61 000 datorer distribuerats till lärare och elever och 50 000 lärare utbildats i online-pedagogik. Dessutom utbildas 15 000 skolpsykologer i mental hälsa och det sker en återuppbyggnad av 30 skolor och förskolor.

På kulturområdet har Unesco utbildat 1 600 personer inom kultursektorn i att ta hand om kulturarvet. 300 kulturobjekt har märkts med Blue Shield och 100 kvinnliga konstnärer har fått stöd – bland annat genom att erbjudas residenser i andra länder eller olika typer av försörjningsstöd. Dessutom har 65 fotojournalister utbildats i att dokumentera krigets inverkan på kulturen

Inom mediesektorn har 2000 journalister utbildats i första hjälpen, säkerhetstänkande och mental hälsa. 360 journalister har fått ekonomiska nödbidrag och nära 100 nyhetsredaktioner och medieföretag har fått materiellt, finansiellt och redaktionellt stöd på olika sätt.
Därutöver har 6 solidaritetscenter för journalister öppnats runtom i Ukraina.

Läs mer om och följ Unescos insatser i Ukraina här: In the face of war, UNESCO’s action in Ukraine | UNESCO