Den 31 januari anordnar Unesco en konferens till minne av Förintelsens offer. Konferensen kommer att samla historiker och forskare från hela världen som bla. diskuterar i vilken utsträckning undervisning om förintelsen kan hjälpa till att bekämpa rasism och antisemitism. Unescos generaldirektör Irina Bokova inleder konferensen, följd av historikern Yehuda Bauer, från Hebreiska Universitetet (Jerusalem), som håller ett inledningsanförande om det universella budskapet bakom utbildningen om Förintelsen.

Läs mer om konferensen.

Den 27 januari anordnade Svenska Unescorådet tillsammans med Kungliga Biblioteket en halvdagskonferens i samband med lanseringen av skriften om Unescos Världsminnesprogram (Memory of the Word) och presentationen av Astrid Lindgren Arkivet, som år 2005 upptogs Unescos förteckning över Världsminnen. Omkring 80 personer deltog, däribland Anders Ahnlid, Sveriges OECD- och Unescoambassadör i Paris, personal från Kungliga Biblioteket, representanter för Astrid Lindgrens familj m.fl.

Svenska Unescorådets biträdande generalsekreterare Kerstin Lundman och Sveriges Unescoambassadör Anders Ahnlid
Svenska Unescorådets biträdande generalsekreterare Kerstin Lundman med publik
Kungliga Bibliotekets Ingrid Svensson och Lena Törnqvist, ansvarig för uppordnandet av Astrid Lindgren Arkivet
Eva Söderberg, litteraturvetare från Mittuniversitetet höll ett framförande med namnet: Pippi på Lindgren! En barnlitteraturforskares funderingar
Mats Rohdin, filmvetare på Kungliga Biblioteket
Svenska Unescorådets informations- och bokbord.

Ladda ned ”En Introduktion till Memory of the World – Världsminnesprogrammet”

För fler bilder se: http://sv-se.facebook.com/pages/Unesco-Sverige

En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild. Lärande för hållbar utveckling kräver ett helhetstänkande för att kunna förstå samband. Hur förmedlar vi det till våra barn och elever och hur ger vi våra barn hopp och framtidstro?

Den 6 februari anordnar Svenska Unescorådet tillsammans med Malmö högskola, Svenska OMEP samt RCE Skåne en konferens om lärande för hållbar utveckling med yngre barn. Konferensen hålls på Malmö högskola, mellan kl. 09.00 – 16.00.

Bild: ©UNESCO/ Egyptian Delegation

Den 24 januari, ett år efter upproret som var startskottet på den arabiska världens krav på demokrati, håller Unescos Framtidsforum en session med titeln ”Den Arabiska Våren – ett år senare – egyptiska perspektiv”.

Under sessionen diskuteras framtiden för det arabiska kravet på demokrati och även utvecklingen under det gångna året. Under sessionen analyseras även vilken inverkan den arabiska våren haft inom politik, för samhället, kultur och utbildning.
Alla kan följa sessionen och interagera via Twitter (@UNESCONow, @UNESCO_ar).

»Läs mer.

Den 25 januari håller Carl Lindberg, som utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitets utbildningsvetenskapliga fakultet, en högtidsföreläsning med temat ”Att främja Utbildning för Hållbar Utveckling”. Föreläsningen är öppen för alla och hålls på Blåsenhus kl. 16.15 i lokalen Eva Netzelius. 

Carl Lindberg, fil. mag och pensionerad Uppsalalärare, har under de senaste sju åren gjort stora insatser inom området forskning om hållbar utveckling och utbildning för hållbar utveckling. Det senare är också ett av FN:s prioriterade områden fram till 2015. Han är ledamot i styrelsen för Centre for Sustainable Development (CSD) vid Uppsala universitet sedan mars 2007 och har varit ledamot i styrelsen för Baltic University Programme under fyra år.

Carl Lindberg har medverkat i en mängd utbildningssammanhang, och de senaste åren har han lett arbetet med att skapa ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun och Beijing Academy of Educational Sciences, ett samarbete som berör såväl lärarutbyte, masterprogram som forskning. Carl Lindberg har i högsta grad bidragit till att stärka utbildningen för hållbar utveckling i Sverige och internationellt.

På den nationella arenan har han i egenskap av bland annat statssekreterare, särskild rådgivare åt Svenska Unescorådet, utbildare, föreläsare på större nationella konferenser och debattör varit mycket framgångsrik när det gäller att införa ett hållbarhetsperspektiv i förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning.
– Att Carl Lindberg utses till hedersdoktor vid Uppsala universitet är både glädjande och mycket välförtjänt, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Mer information ang. föreläsningen.

Astrid Lindgren skrivbord med hennes skrivmaskin, brev och manuskript .© National Library of Sweden, From exhibition 2008. Photographer: Jessica Lund.
Astrid Lindgren skrivbord med hennes skrivmaskin, brev och manuskript .© Kungliga biblioteket, från en utställning 2008. Fotograf: Jessica Lund.

Den 27 januari lanseras en skrift om Unescos Världsminnesprogram (Memory of the Word) i samband med den vetenskapliga konferensen om Astrid Lindgren på Kungliga Biblioteket, 13 00 – 17 00 i Hörsalen, alla är välkomna (kostnadsfritt).

Astrid Lindgren-arkivet upptogs år 2005 på Unescos förteckning över Världsminnen, och innefattar 140 hyllmeter med alla tänkbara sorters dokument som ger en mångsidig belysning av Astrid Lindgrens författarskap, kontaktnät och verksamhetsområden. Genom konferensen vill Kungliga Biblioteket lyfta fram arkivet för ny forskning, och för första gången presentera Astrid Lindgren i helfigur.
Konferensen inleds med en introduktion från biträdande generalsekreterare i Svenska Unescorådet, Kerstin Lundman om Världsminnesprogrammet.

PROGRAM
Ingrid Svensson, KB, hälsar välkommen
• Världsminnen – vad är det?
Kerstin Lundman, biträdande generalsekreterare i Svenska Unescorådet
• Författare – förläggare – förtrogen.
Astrid Lindgrens arkiv i Kungl. Biblioteket
Lena Törnqvist, Astrid Lindgrenspecialist och ansvarig för uppordnandet av arkivet
• Pippi på Lindgren! En barnlitteraturforskares funderingar
Eva Söderberg, litteraturvetare, Mittuniversitetet.
• PAUS 15 – 15 30
• Om Astrid Lindgren 1995 – 2011. En litteraturöversikt
Lena Törnqvist
• Astrid Lindgren i filmens och televisionens värld
Mats Rohdin, filmvetare, KB
• ca 17 00 serveras förfriskningar och utanför hörsalen visas en liten monterutställning.

Varmt välkomna!

»För mer information om Unescos Värdsminnesprogram, klicka här.

”Överförandet av minnet från Förintelsen är en viktig del av kampen för att bekämpa okunskap och fördomar genom utbildning i humanistiska värden” sade Unescos generaldirektör Irina Bokova i ett uttalande med anledning av Förintelsens minnesdag.

Förintelsen har skakat grundvalarna för mänskligheten för evigt, och i uttalandet bekräftade generaldirektör Bokova Unescos beslutsamhet att bekämpa alla former av Förintelseförnekelse genom organisationens unika bidrag med arbete kring utbildning och ungdomar.

På Förintelsens minnesdag utsågs Samuel Pisar, som överlevde Förintelsen och fångenskap i tre koncentrationsläger, till Unescos hedersambassadör och särskilda sändebud för utbildning om Förintelsen.

Läs Bokovas uttalande angående Förintelsens minnesdag.