The International Geoscience Programme (IGCP) är ett samarbete mellan Unesco och The International Union of Geological Sciences (IUGS) för att främja geovetenskaplig forskning genom internationella forskningsprojekt, möten och workshops. IGCP har stöttat över 500 projekt i ungefär 150 länder under sina 40 år.

IGCP samlar forskare från hela världen och förser dem med startkapital för att bedriva internationell forskning. Syftet är att uppnå en homogen global utveckling av geovetenskapen, för att förbättra nationernas välstånd och människors livskvalitet.

Idag främjar IGCP bland annat ”earth science projects” med tydlig samhällsinriktning för hållbar utveckling och för att motverka naturkatastrofer.
IGCP firar sitt 40-års jubileum med en serie publikationer: ”Tales Set in Stones – 40 Years of the International Geoscience Programme (IGCP)” innehåller exempel på framgångsrika IGCP-projekt.

– Läs ”Tales Set in Stones – 40 Years of the International Geoscience Programme (IGCP)” här.
– Mer information om IGCP hittar du här.

Under år 2010 använde nästan två miljarder människor över hela världen internet och oron växer över att lagar och regler utformas för att begränsa yttrandefriheten på nätet. Rapporten ger nytt perspektiv på den sociala och politiska dynamiken bakom hotet mot yttrandefriheten på internet.

Foto: ©UNESCO/Linda Shen

Rapporten är skriven av William Dutton, Anna Dopatka, Michael Hills, Ginette Law och Victoria Nash.

Läs rapporten här.

Den 21 februari är den internationella modersmålsdagen då Unesco fokuserar på språklig mångfald och språkundervisning. Dagen instiftades 1999.

Språkfrågor är centralt för allt Unescos arbete. Det finns över 7 000 språk i världen, varav många är hotade. Syftet med dagen är att påminna om alla människors rätt att fritt utöva, tala och skriva sitt modersmål.

Unesco har gjort en karta över de språk som risker att försvinna.

Litteraturcentrum i Uppsala firar den internationella modersmålsdagen med en kostnadsfri tillställning på Teater Blanca, med temat poesi på olika språk. Eventet pågår mellan 18.00 – 21.00.
För mer information, klicka här.

Jordbävningen och tsunamin i Japan den 11 mars 2011 krävde minst 20 000 liv och förstörde fler än 128 000 bostäder och förstörde infrastruktur, brandstationer, sjukhus och skolor. Unesco och FN-universitetet i Tokyo ordnar ett symposium 16 – 17 februari som belyser vikten av beredskap och diskuterar tsunamivarningssystem och erfarenheterna från katastrofen.

Foto: ©UNESCO/J.Foy

Symposiet öppnas av Unescos generaldirektör Irina Bokova och sammanför ledande forskare och beslutsfattare. Huvudfrågorna är bland annat: Hur kan ett land förbereda sig för det oväntade? Hur kan utbildning bidra till beredskap hos allmänheten? Vilka är de mest effektiva sätten att varna människor?
Unescos mellanstatliga oceanografiska kommission, IOC, inrättade en internationell samordningsgrupp för tsunamivarningssystem i Stilla havet 1965. Syftet är att samordna utvecklingen, förbättra Stilla havets tsunamivarningssystem och främja inrättandet av nationella riskbedömningar.
De flesta tsunamier sker i Stilla havet under de senaste tre åren har tre stora tsunamis drabbat Samoa 2009, Chile 2010 och Japan 2011.

Khaled Abu Hijleh intervjuar den egyptiske filmskaparen Khaled Youssef, vars filmer inspirerat och uppmuntrat till den revolution Egypten stod inför under våren 2011.

Khaled Youssef är en av de framstående personer som under revolutionen i Egypten, våren 2011, deltog och uppmuntrade till demonstrationer. I intervjun berättar Youssef bland annat om hur han anlände till Tahrir Square den 25 januari 2011 tillsammans med ungefär 20 000 – 25 000 demonstranter. Antalet demonstranter fortsatte att öka hela dagen och framåt natten hade omkring 80 000 personer samlats på torget. Beslutsamheten och envisheten i de unga demonstranternas ögon var något han aldrig tidigare upplevt, vilket han tog som tecken på att en revolution hade fötts.

Läs intervjun.

Den 13 februari är det Världsradiodagen, en dag vilken uppmärksammar radion som ett kraftfullt kommunikationsverktyg som når hela världen. Radion är speciellt viktig i glest befolkade områden och för särskilt utsatta människor, tex. analfabeter, vilka har svårt att nås av andra typer av kommunikation.

Världsradiodagen syftar till att:
» öka medvetenheten om vikten av radion som kommunikationsverktyg
» uppmuntra beslutsfattare att ge tillgång till information via radio
» stärka nätverk och internationella samarbeten mellan programföretag

» Läs mer om Världsradiodagen

6 februari arrangerade Svenska Unescorådet tillsammans med Svenska OMEP (den svenska avdelningen av en världsorganisation för förskoleutbildning), RCE Skåne som jobbar med att sprida lärande för hållbar utveckling samt Malmö högskola en konferens om lärande för hållbar utveckling med yngre barn. Syftet med konferensen var att stimulera till utvecklingsarbete på förskolor, bygga nätverk och utbyta erfarenheter och ca 300 personer deltog.

Inledningsanföranden hölls av bland andra Betty Malmberg, riksdagsledamot och ledamot i Svenska Unescorådet, hon talade om FN:s årtionde för lärande för hållbar utveckling som Unesco ansvarar för inom FN-familjen. Ordförande i Svenska OMEP- kommittén, Ingrid Engdahl talade om OMEP:s arbete att ge barn i åldrarna 0-8 år över hela världen de bästa förutsättningarna för en god uppväxt.

Unescoprofessorn och Världspresidenten för OMEP, Ingrid Pramling Samuelsson, höll ett anförande om lärande för hållbarutveckling – lokalt och globalt.

Under eftermiddagen hölls 12 parallella seminarier. Carl Lindberg, särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, höll ett seminarium om FN:s årtionde om Utbildning för hållbar utveckling. Han belyste vikten av att utnyttja årtiondet för att få till stånd en mobilisering och hålla fast vid den rörelse som pågår över hela världen för hållbar utveckling, även efter FN:s årtionde och se till att den fortsätter.

För fler bilder se Svenska Unescorådets Facebooksida, klicka här.

Betty Malmberg
Ingrid Engdahl
Ingrid Pramling Samuelsson
Svenska Unescorådets informationsbord
Carl Lindberg

Vill du veta vad Unesco arbetar med? I skriften ”65 ways UNESCO benefits countries all over the world” finns information om viktigare arbetsområden och hur Unescos arbete påverkar. 

Läs skriften här.