I september 2010 anordnade Unesco en konferens i Moskva, World Conference on Early Childhood Care and Education Building the Wealth of Nations. Det var den första globala konferensen som belyste områdena förskola och barnomsorg. Totalt deltog ungefär 1 000 personer från 101 länder.

Konferensens syfte var bland annat att öka det globala medvetandet om barnomsorg och utbildning som en rättighet för alla barn. Konferensen resulterade i ”Moscow Framework of Action”, som beskriver de utmaningar som finns för att nå målen att barnomsorg och utbildning skall vara rättigheter för alla barn. Några av utmaningarna som identifierades var brist på politisk vilja och otillräcklig offentlig finansiering.

»Läs slutrapporten om konferensen här.

»Läs ”Moscow Framework of Action” här.

Det första Afrikaforumet för vetenskap, teknologi och innovationer äger rum 1 – 3 april i Nairobi. Forumet arrangeras av Unesco, Afrikanska unionen (AU) m.fl. och belyser vikten av att investera i dessa sektorer för att främja hållbar utveckling och skapa arbetstillfällen för ungdomar och kvinnor.

Bland deltagarna finns experter, forskare, beslutsfattare, ungdomar och akademiker som kommer att diskutera ämnen som finansiering för forskning i Afrika och innovativa sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

För mer information om forumet, klicka här.

Sverige har under lång tid drivit på för att stärka FN-organet Unescos arbete med press- och yttrandefrihetsfrågor. Sverige ger nu, via Sida, 30 miljoner kronor till Unesco, för utveckling av lokal radio i Afrika.

Projektet syftar till att stärka fattiga människors möjligheter att utöva sin yttrande- och åsiktsfrihet och höras i den offentliga debatten. Projektet genomförs i Kongo, Lesotho, Mali, Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zambia, och målsättningen är att öka tillgången till information och nyheter på lokala språk.

Projektet stödjer insatser för att stärka lokala radiostationer och journalisters kapacitet att förmedla nyheter och information utifrån lokalbefolkningen villkor och behov, genom användning av ny mediateknik. Ett nätverk för lokala radiokorrespondenter startas för att stärka informationen och kommunikationen till och från de lokala radiostationerna.

– Radion är fortfarande den viktigaste källan till information för en stor del av världens befolkning. Projekt stärker fattiga människor tillgång till relevant information och ökar möjligheten till utveckling, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Svenska Unescorådet besöker Arbetsmarknadsminglet på Uppsala universitet under morgondagen. Kom förbi och passa på att fråga om Svenska Unescorådet och Unescos verksamhet!

Minglet hålls på Östgöta Nation, Trädgårdsgatan 15 mellan 16.00 – 19.00.
Läs mer här.

Världsarven är oersättliga källor till liv och inspiration! Det som gör begreppet världsarv speciellt är att världsarv tillhör alla, oberoende av var de finns. Den norska Unescokommissionen anordnar en tävling med slogan: “How can young people contribute actively to the protection and preservation of the World Heritage properties?”

Foto: ©UNESCO/Roger, Dominique – Borgund Stavkirke världsarv i Norge

Tävlingen riktar sitt till ungdomar upp till 20 år. Du tävlar genom att skicka in en kortfim (max 10 min) alternativt ett bildspel (max 20 bilder), med tema:

1. Hur kan barn och ungdomar engagera sig i att skydda och bevara världsarv? Vad kan du göra för att främja medvetenhet och vilja att skydda världsarven?
2. Hur kan unga människor samarbeta med andra, som bor nära världsarv, för att skydda och bevara världsarv?

Bidraget skickas till haf@kd.dep.no före 16 april. Vinnaren får en resa till Norge med deltagande i konferensen ”Living with World Heritage” i maj.

För mer information om tävlingen kontakta: natcom@unesco.no.

Läs mer om Världsarv här.

Foto: ©UNESCO/Roger, Dominique – ’Bryggen’ i Bergen, världsarv i Norge

Med anledning av Global Action Week har Svenska Unescorådet med flera, skrivit en artikel som uppmanar regeringen att prioritera utbildning i biståndet. Artikeln publicerades i Göteborgs-Posten och du kan läsa artikeln här.  

Foto: ©UNESCO/J. Idrizi

Vattenfrågor berör individer och samhälle. En hållbar vattenhantering kräver samverkan och personligt engagemang. Förutsättningar för god samverkan är grundläggande kunskaper och förståelse för hur naturen hänger ihop med användning av vattenresurser.

Foto:©UNESCO/Alison Clayson

För att lyfta vattenfrågor antog FN:s generalförsamling år 1992 en resolution som utnämnde 22 mars till Världsvattendagen. ”Vatten och livsmedelsförsörjning” är temat för årets firande med fokus på vattnets roll inom jordbruk, landsbygdsutveckling och livsmedelsindustri.

”En miljard människor är undernärda och varje år svälter sex miljoner barn ihjäl. Bristen på tillgång till rent dricksvatten förvärrar de fattiga och undernärdas bördor och ökar dödligheten. Den globala livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen är i obalans med efterfrågan, och världen kommer att behöva livnära två miljarder fler människor under de kommande decennierna” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova med anledning av dagen.

Jordbruksbevattning står för 70 procent av global vattenanvändning och är den största vattenförorenaren eftersom miljontals ton kemikalier från konstgödsel och bekämpningsmedel släpps ut i floder och sipprar ner mark och grundvatten.

Unescos internationella hydrologiska program (IHP) leder de globala insatserna för att främja en bärande landsbygdsutveckling med uppgift att bland annat skydda vattenkvaliteten för hållbara försörjningsmöjligheter. IHP samarbetar med ett nätverk av fler än 20 Unesco-vattencentra och universitet.

Läs mer om IHP här.

Foto: ©UNESCO/Roger Dominique

Den 21 mars infaller årligen Unescos Världspoesidag. Dagen instiftades 1999 för att hjälpa Unescos medlemsländer att stärka muntliga berättartraditioner, att synliggöra samtida poesi och öka kontakterna mellan poesi och andra konstarter.

Många författare förföljs eller hålls fängslade för sin poesi och prosa och ett av Unescos viktiga uppdrag är att stärka yttrandefriheten för bland andra journalister och för författare.

– Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring. Låt internationella poesidagen bli en årlig manifestation till rätten för människor att uttrycka sina tankar och åsikter, säger Mats Söderlund ledamot i Svenska Unescorådet, ordförande i Författarförbundet och poet.

Världspoesidagen firas med uppläsningar, författarbesök och högläsning i många medlemsländer.

Den 21 mars 1960 sköt polisen i den sydafrikanska kåkstaden Sharpville 69 män, kvinnor och barn som fredligt demonstrerade mot apartheidslagarna. Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering är ett tillfälle att hedra minnet av de som sköts i Sharpeville och att ansluta sig till kampen mot rasism. 

Världen har förändrats mycket sedan 1960 men miljontals människor kämpar fortfarande mot rasism och diskriminering varje dag.

– Rasdiskriminering tar många skepnader som alla är kränkningar mot mänskliga rättigheter och värdighet. Rasism försvagar de band som binder samhällen samman, kastar en skugga över mänsklighetens gemensamma öde och sår frön av misstro, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova med anledning av dagen.

Unesco har skapat ett internationellt nätverk av ”städer mot rasism” för att bekämpa diskriminering och främja tolerans på lokal och kommunal nivå. I mars 2004 lanserades nätverket för att dela erfarenheter för att förbättra politik för att bekämpa rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och utanförskap.

I Kanada lanseras ”Toolkit for Municipalities, Organizations and Citizens” en skrift som ger praktisk information för att stödja arbetet för bland annat kommuner i att stärka lokala initiativ och politik mot rasism och diskriminering. I Asien kommer städer mot diskriminering i Asien och Stillahavsområdet anordna en internationell konferens under temat ”Creative Cities for Glocal (Global + Local) Security and Peace”, under ”World Human Rights Cities Forum” i Korea i maj.

»Läs mer om Unescos internationell koalition av städer mot rasism här.

»Läs Kanadas ”verktygslåda” mot rasism och diskriminering här.