Eynulla Fatullayev, journalist och människorättsaktivist från Azerbajdzjan, har tilldelats årets Unesco Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

Eynulla Fatullayev, grundare och tidigare chefredaktör för två regimkritiska tidningar; den ryskspråkiga Realny Azerbajdzjan (Real Azerbajdzjan) och den azeriska Gundalik Azarbaycan (Azerbajdzjan Daily), har under hela sitt yrkesliv enträget och orubbligt kämpat för yttrandefrihet och pressfrihet. Fatullayev frigavs i maj förra året, efter att ha suttit fängslad sedan 2007. I juli 2011 grundade han “Public Union for Human Rights”, en icke-statlig människorättsorganisation.

Unesco Guillermo Cano World Press Freedom Prize instiftades av Unesco 1997 och delas årligen ut till en person, organisation eller institution som har gjort viktiga insatser för pressfriheten i världen. Pristagaren utses av Unescos generaldirektör Irina Bokova, efter att ha nominerats av en oberoende internationell jury. Prisceremonin äger rum i Tunis, i samband med det internationella firandet av Pressfrihetsdagens den 3 maj.

Vid Unescos generalkonferens 2011 beslutades att införa en internationell jazzdag. Dagen ska samla människor för att fira och lära om jazzen som konstform och jazzens viktiga roll som medel för kommunikation över gränser och tider.

Jazz har alltid varit en kraft för positiv social förändring, och fortsätter att vara så. Med rötter i slaveriet har jazzen blivit en passionerad röst mot alla former av förtryck.

Firandet startar redan den 27 april då Herbie Hancock, Unescoambassadör och jazzlegend, inleder tillsammans med Unescos generaldirektör Irina Bokova. Firandet startar med kurser av kända internationella jazzmusiker, improvisationslektioner för unga studenter, konferenser, debatter och en stor kvällskonsert på Unescos sekretariat i Paris. Firandet samlar artister, lärare, regeringar, experter och fans, som tillsammans utforskar jazzens historia, påverkan och arv över hela världen.

I Sverige uppmärksammas jazzdagen på Ystads Teater genom Ystad Sweden Jazz Festival, i samarrangemang med Svenska Unescorådet, Musik i Syd, Malmö lärarhögskola, Skurups folkhögskola och Svalövs folkhögskola.

»Läs mer om Ystad Sweden Jazz Festivals firande av Unescos Internationella Jazzdag här.

»Läs mer om Unescos Internationella Jazzdag här.

Global Action Week är en del av internationellt arbete med FN:s millenniemål och anordnas varje år för att öka medvetenheten om vikten av utbildning för alla. I år organiseras infaller den under vecka 17 (23 april till 29 april), med temat ”Rights from the Start! Early Childhood Care and Education Now!”

Foto: ©UNESCO/Tanya Habjouqa

För att uppnå Millenniemålet utbildning för alla till år 2015 bildades Global Campaign for Education som står bakom kampanjveckan Global Action Week. Den syftar till att påminna om Millenniemålen och att biståndsgivande länder ska hålla sina löften om finansiering av målen. Unesco stödjer aktivt kampanjen genom aktiviteter, mobilisering av nätverk och uppmuntrar alla som är samarbetspartners inom EFA-programmet att samarbeta kring detta.

Läs mer om Global Action Week här.

Vid en ceremoni i Paris den 17 april signerar den svenske Unesco-ambassadören Anders Ahnlid och Unescos generaldirektör Irina Bokova ett avtal som ger Unesco 19 miljoner kronor i stöd under en treårsperiod, till insatser för främjande av yttrandefrihet i Nordafrika.

Foto: ©UNESCO/Landry Rukingamubiri

Det Sida-finansierade projektstödet ska gå till olika åtgärder för att stärka yttrandefrihet, internetfrihet, pressfrihet och kapacitetsbyggande med inriktning på media och kommunikation. Insatserna syftar till att stärka demokratisk delaktighet och möjlighet till fredliga politiska transitionsprocesser i länderna i Nordafrika, men också bidra till Unescos yttrandefrihetsarbete globalt.

För Sverige är främjandet av yttrandefrihet en prioriterad fråga. Särskild tyngd läggs vid insatser för att stärka friheten på internet, förbättra säkerheten för journalister och öka tillgången till information för alla.

– Unescos insatser i regionen, i samband med arabiska våren, visade att organisationen har en viktig roll att spela. Sverige vill stödja Unescos arbete med att utveckla detta, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Läs mer om på Unescos hemsida.

Läs mer om Unescos arbete för yttrandefrihet här.

23 – 25 april arrangeras den internationella konferensen ”Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development” till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Svenska Unescorådet är medarrangör för ett rundabordssamtal om Utbildning för hållbar utveckling.

Den 23 april kommer Svenska Unescorådet i samarbete med Young Master’s Programme vid Lunds Universitet och Project Earth arrangera ett rundabordssamtal om Utbildning för hållbar utveckling. Alexander Leicht, chef på Unescos enhet för Utbildning för hållbar utveckling är inbjuden som moderator för diskussionen. Vidare deltar bland annat Leif Östman, professor vid Uppsala universitet och rådsledamot i Svenska Unescorådet, och Betty Malmberg, riksdagsledamot och rådsledamot i Svenska Unescorådet i diskussionen.
Syftet med Stockholm +40 är att samla aktörer från hela världen för en dialog om hållbar utveckling och dess utmaningar. Näringslivet, civilsamhället, forskare, beslutsfattare och ungdomar kommer diskutera hållbara lösningar inom teknik, produktion och livsstil.

Länk till Stockholm +40 officiella websida.

Länk till Svenska Unescorådets sida om Utbildning för hållbar utveckling.

Länk till Unescos sida om Utbildning för hållbar utveckling.

Den 11 april aktiverades det tsunamivarningssystem som finns i Indiska oceanen efter den kraftiga jordbävningen utanför Sumatras västkust i Indonesien. Unescos vetenskapsprogram för oceanografi, IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), ledde samordningen av arbetet för att snabbt skapa ett varningssystem i Indiska oceanen efter jordbävningen och tsunamin i december 2004.

Foto: ©UNESCO/Forbes, Inez

Varningssystemet innebär att aktörer på regional, nationell och lokal nivå samlar in, analyserar och sprider information. Minuter efter jordbävningen den 11 april utfärdade ”Indian Ocean Regional Tsunami Service Providers” i Australien, Indien och Indonesien bulletiner med detaljerad information och utvärdering om eventuellt hot.

Systemet fungerade väl och IOC kommer att genomföra en och utarbeta en utvärderingsrapport för att se om systemet går att förbättra.

»Läs mer här.

Att främja fritt flöde av information och idéer är en av Unescos grundläggande idéer. Vid generalkonferensen 2011 antog Unescos medlemsländer ett ”Manifest för det digitala biblioteket” som utarbetats av The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Foto: ©UNESCO/Raul Delongaro – Stadsbiblioteket i Stockholm

Manifestet innehåller principer för att hjälpa bibliotek med hållbar digitalisering. Digitalisering av bibliotek är avgörande för tillgång till information och bevarandet av nationella kulturarv. Lika tillgång till kulturella och vetenskapliga arv är en rättighet och bidrar till att främja lärandet och förståelse för mångfalden i världen, för den nuvarande generationen och för kommande.

»Läs manifestet här.