Den 22 augusti, redan innan den förväntade säsongen för minimal havsis, var den arktiska havsisens mindre än den var under 2007, året med den dokumenterat största återsmältningen av is hittills.

Foto:©Unesco/Thorsell, J.W.

Den snabba smältningen i år beror troligen på onormala vädermönster över Arktis, men tack vare uppgifter som samlas in och sprids av Arctic Regional Ocean Observing System (Arctic ROOS) ges en tidig varning för de förändrade förhållandena i Norra ishavet.

Arctic ROOS är en del av Global Ocean Observing System (GOOS) som leds av Unescos mellanstatliga oceanografiska kommission (IOC), vars uppgift är att främja internationellt samarbete och att samordna program inom forskning, för att lära mer om naturen och resurserna i världshaven och kustområden, och att tillämpa denna kunskap till förbättrad förvaltning, hållbar utveckling och skydd av den marina miljön.

»Läs mer.

Varje år arrangeras World Water Week i Stockholm, av Stockholm International Water Institute (SIWI). I år organiseras World Water Week mellan 26 – 31 augusti, för att belysa och diskutera världens vattenfrågor.

Foto:©Unesco/Zhanat Kulenov

Varje år väljs ett tema för veckan, för att möjliggöra en djupare granskning av  specifika vattenfrågor, och under årets vattenvecka är temat ”Vatten och livsmedelssäkerhet”.

Unesco kommer bland annat bidra till World Water Week med presentationer av publikationer och anordnande av olika evenemang. Under veckan kommer också Unesco och UN-Water att avslöja inriktningen för det Internationella året för vattensamarbete (2013).

FN:s internationella år för vattensamarbete 2013

I december 2010 deklarerade FN:s generalförsamling år 2013 som FN:s internationella år för vattensamarbete (the United Nations International Year of Water Cooperation). UN-Water har uppmanat Unesco att leda året som har till syfte att öka medvetenheten om möjligheten till ett ökat vattensamarbete och de utmaningarna som finns kring vattenförvaltningen. Under året kommer man bland annat att lyfta fram framgångsrika initiativ till vattensamarbete och identifiera brännande frågor som rör vattenutbildning, vattendiplomati, gränsöverskridande vattenförvaltning och kopplingen till milleniemålen.

»Läs mer om Unesco under World Water Week här.
»Läs mer om FN:s internationella år för vattensamarbete här. 

Foto:©Unesco/Gary Masters

Den 23 augusti är det den Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande. Slavhandeln som tog miljontals afrikaner från sina hemland, för att förslava dem i olika delar av världen, var länge en dold historia.

För att inte glömma tragedin lanserade Unesco 1994 ”The Slave Route Project: Resistance, Liberty, Heritage” med syfte att uppfylla den historiska och moraliska skyldigheten att hantera detta smärtsamma kapitel i mänsklighetens historia på ett holistiskt sätt.

Genom deras kamp, deras längtan efter värdighet och frihet, bidrog slavar till de mänskliga rättigheterna. Vi måste lära namnen på hjältarna i denna historia, eftersom de är hjältar hela mänskligheten”, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova i ett uttalande med anledning av dagen.

Lördagen den 8 september uppmärksammar Svenska Unescorådet och Skolverket den Internationella Läskunnighetsdagen med ett spännande och interaktivt seminarium – boka dagen redan nu! 

Tid: 14.00 – 16. 30 lördagen den 8 september
Plats: Armémuseum, Stockholm
Program kommer inom kort.

OBS! Anmälan görs på u.infounesco@education.ministry.se senast måndagen den 3 september.

Foto: ©UNESCO/Tanya Habjouqa

Hans Höglund från Svenska Unescorådets kansli har avlidit efter en kort tids sjukdom. Han lämnar efter sig fru och två små barn samt föräldrar och syskon.

Hans började arbeta på Svenska Unescorådets kansli mars 2010 främst med Utbildning för hållbar utveckling och Unescos vetenskapligsprogram. Hans var inte bara en uppskattad och respekterad kollega, utan också en person med mycket stort personligt engagemang, vilket gick långt utöver yrkesrollen. Detta uttrycktes inte minst i frågor rörande hållbar utveckling. Under Hans tid på Svenska Unescorådet genomfördes ett stort antal seminarier och aktiviteter på ett mycket uppskattat sätt. Hans var både noggrann och diplomatisk och hade en unik förmåga att skriva rapporter och underlag på ett lättförståeligt sätt. Hans var också en mycket god kommunikatör, något som underlättade arbetet in de många nätverk där Hans var en självklar del.

Han har lämnat oss alla i stor sorg och saknad, och våra tankar går till Hans familj.

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Hälften av världens befolkning är under 25 år, och det är de unga som drabbas hårdast av världens orättvisor. På årets internationella ungdomsdag uppmärksammar Unesco unga kvinnors och mäns kraft för fred och utveckling.

Alltför många lever i fattigdom, oförmögna att förverkliga sin potential. Alltför få får den kompetens, kunskap och det självförtroende som behövs för att få arbete, där förmågan att lära och anpassa sig är viktigt. Unga människor är en källa till idéer för innovation. De är dagens tänkare, problemlösare och katalysatorer för fred.

Unesco agerar över hela världen för att stärka utbildningssystemen i syfte att ge unga relevant, inkluderande och kvalitativ utbildning. Utbildning, sysselsättning och delaktighet är de viktigaste budskapen när vi försöker bygga gröna samhällen och ekonomier för en hållbar värld.

»Läs mer här.

I oktober lanserar Unesco 2012 års Education For All Global Monitoring Report med tema ungdom, kompetens och arbete. Den årliga Education for All Global Monitoring Report informerar och upprätthåller engagemanget kring ”Utbildning för alla”-programmet. GMR är det centrala verktyget för att bedöma de globala framsteg som görs för att uppnå målen kring ”Utbildning för Alla”. Rapporten belyser framsteg, identifierar effektiva politiska reformer och uppmärksammar nya utmaningar.

» För att få nyheter om Education For All Global Monitoring Report direkt till din inkorg, klicka här.

» Läs mer om Education For All Global Monitoring Report här.

» Här hittar du tidigare års Education For All Global Monitoring Reports.

logo2016

Den 9 augusti är det den internationella dagen för världens ursprungsfolk. Ursprungsbefolkningar representerar cirka 370 miljoner människor som lever i nästan 90 länder och besitter kunskap till otroliga språk och traditioner, och har unika erfarenheter av att förena kultur och biologisk mångfald.

Unesco arbetar bland annat för att underlätta för ursprungsbefolkningar, och särskilt kvinnor, att ta plats i den offentliga sfären genom media, då medier och kommunikation är viktiga verktyg för utbildning, kunskap och information.

»Läs mer här.

Foto: ©UNESCO/Al-Amin Yusuph