Svenska Unescorådet och Unesco arrangerar den 16 april ett seminarium i Paris under rubriken ”Water for Peace or Conflict? Prospects for improved water cooperation”. Seminariet ämnar diskutera utmaningar för ett internationellt vattensamarbete och vilka direkta åtgärder som kan tas för att förbättra vattensamarbete globalt.

Deltagare under seminariet är Gretchen Kalonji Unescos biträdande generaldirektör för naturvetenskap, Anders Jägerskog chef för Stockholm International Water Institute (SIWI), Teferra Beyene från Nile Basin Initative Secretariat och Tajikistans FN-Ambassadör Aslov. Sveriges kandidat till Unescos styrelse Amelie von Zweigbergk kommer att moderera debatten.

För att delta vid seminariet anmäl dig senast den 12 april till s.baron@unesco.org. En lättare lunch kommer att serveras.

Varmt välkomna!

  • 1 miljard människor saknar idag tillgång till drickbart vatten.
  • Runt 2.5 miljarder människor saknar tillräckliga sanitetsmöjligheter
  • Hälften av alla människor på världens sjukhus är där på grund av vattenrelaterade sjukdomar
  • Vattenrelaterade sjukdomar orsakar 1.4 miljoner barns död varje år
  • År 2030 kommer vi behöva 40 % mer vatten än vad vi har tillgång till om utvecklingen fortsätter som den gör idag.
Foto: Old Dhaka, Bangladesh ©UN Photo/Kibae Park

Listan kan göras längre. Rent vatten är ett livsviktigt element för allt liv och alla ekosystem på jorden. Men vatten är en ändlig resurs som idag är alvarligt hotad om vi inte ändrar vårt sätt att leva och konsumera. Utvecklingstrender som ständigt ökande födelsetal, urbanisering, föroreningar och klimatförändringar hotar världens sinande vattenresurser.

Unesco leder FN:s arbete med Internationella Året för Vattensamarbete 2013. Unesco arbetar aktivt för fred och hållbar utveckling inom alla sina sektorer; vetenskap, utbildning, kultur och kommunikation. Det är just denna tvärvetenskapliga och pluralistiska syn som behövs för att starta en framgångsrik debatt om hur internationella och nationella, statliga och privata aktörer kan samarbeta för att alla människor, nu och i framtiden, ska ha tillgång till rent vatten.

» Läs mer om vattensamarbetet på UN-Waters hemsida

I fredags, den 15:e mars, besökte Unescos vice generaldirektör Getachew Engida Sverige och Svenska Unescorådet. Syftet med besöket var att ge Engida en inblick i svensk politik och Unesco-verksamhet samt att lyfta fram den svenska kandidaturen till Unescos styrelse. Under fredagen träffade vice generaldirektören den svenska styrelsekandidaten Amelie von Zweigbergk, jämställdhetsminister Maria Arnholm samt representanter från Sida, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet och Vetenskapsrådet. Besöket avslutades med en intervju för tidningen OmVärlden.

Foto: Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg, jämställdhetsminister och vice utbildningsminister Maria Arnholm, Unescos vice generaldirektör Getachew Engida och Sveriges kandidat till Unescos styrelse Amelie von Zweigbergk ©Mikael Lundgren

Unescos Världsminnesprogram, ”Memory of the World”, inrättades 1992 och innehåller idag 238 registrerade arkiv, samlingar och enskilda dokument. Ett av de svenska världsminnena är Stockholm stads byggnadsritningar som nu uppmärksammas av Posten på fem nya frimärken!

frimarke-varldsminne-posten-stockholms-stadsritningar

Sedan 1700-talet har ritningar arkiverats över Stockholms byggnader och anläggningar, allt från enkla uthus till stora industrier, skolor och hyreshus. Tillsammans ger de en bild över Stockholms utveckling från frihetstidens småstad till den moderna miljonstaden. I samlingen ingår ca 2,5 miljoner ritningar och arbetet pågår för att digitalisera samtliga. Stadsbyggnadsritningar som täcker en så lång tid och en hel stad är världsunikt. De fem ritningar som valts ut som frimärken är:

Kryddkrämare Ericssons hus Fastigheten Skansen 27, år 1795

Ritningen visar en genomskärning av ett helt kvarter i det gamla Klara. Innehavaren, kryddkrämare Gustav Ericsson, sålde olika typer av kryddvaror och andra artiklar i sin butik på Drottninggatan. På exakt samma plats som de här husen ligger idag Kulturhuset.

Gröna Gården i Barnängen Fastigheten Barnängsbacken större 1, år 1854Fastigheten som också kallas Gröna Gården ligger i Barnängen. Den uppfördes som ett av de första hyreshusen i Stockholm för fattiga arbetarfamiljer. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom. Fastigheten är ett bra exempel på 1800-talets bostadsarkitektur.

Kulturhuset Fastigheten Skansen 20, år 1971–1974

Kulturhuset är en del av det komplex som omfattar södra sidan av Sergels torg, tillsammans med Riksbanken och Stockholms stadsteater. Arkitekt Peter Celsing fick uppdraget att utforma en kulturell motvikt till cityområdets kommersiella utbud. Fastigheten invigdes i omgångar och fungerade under en period som provisoriskt riksdagshus.

Villa i Södra Ängby Fastigheten Järnridån 5, år 1935

Södra Ängby är ett av de bästa exemplen på ett enhetligt funktionalistiskt villaområde. Arkitekten Edvin Engström ritade huvuddelen av områdets villor.

Bredenbergs varuhus Fastigheten Sporren 7, år 1934

Bredenbergs varuhus låg i kvarteret Sporren. Varuhuset blev arkitekten Gunnar Asplund första uppförda byggnad. Det kom att bli en inspirationskälla för kommande affärslokaler med sina funktionalistiska inslag av trä, glas och mjuka former.

» Läs mer om Unescos Världsminnesprogram

I år samarbetar Unesco med World Wildlife Found (WWF) kring miljökampanjen Earth Hour 2012. Earth Hour är en av världens största och mest välkända miljökampanjer, där all belysning stängs av i en timme vid samma tidpunkt i hela världen. Unesco uppmanar att belysningen på världsarv stängs av under Earth Hour den 31 mars mellan 20.30 – 21.30 lokal tid.

Earth Hour-kampanjen inleddes 2007 och har vuxit varje år. År 2011 deltog 1,8 miljarder människor i 135 länder.

»För mer information om Earth Hour, klicka här.

I en allt mer globaliserad värld ser vi en än större ojämlikhet vad gäller tillgång till kunskap om och möjligheter till att formulera sig i medier. Unesco arbetar aktivt för att mediekunniga/-medvetna lärare utbildar mediekunniga/-medvetna elever som skapar mediekunniga/-medvetna samhällen. Man betonar skolans roll i utvecklingen och upprätthållandet av demokratiska samhällen. Nu finns Unescos ramverk för medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen i svensk översättning!

Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har Unesco proklamerat att ’media and information literacy’ förser medborgaren med de kunskaper och kompetenser som krävs för att uppnå och åtnjuta grundläggande mänskliga rättigheter. Det gäller särskilt Artikel 19. ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Sommaren 2011 lanserade Unesco ett ”Media and Information Literacy Curriculum for Teachers”, dvs ett ramverk eller undervisningsmodell i medievetenskap som ska kunna användas i alla medlemsländer. I arbetet med att utveckla ramverket har Unesco samlat alla riktningar och traditioner som arbetar med både traditionella och nya medier under ett paraply.

Översättningen av dokumentet till svenska har genomförts i samverkan mellan Nordicom, Svenska Unescorådet, Skolverket, Statens Medieråd, Filminstitutet och Filmpedagogerna.

» ”Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen

På Internationella Kvinnodagen den 8:e mars sändes konserten ”Tribute to Women in Music: from the Romantic to the Electronic” på P2-live. Konserten var ett samarbete mellan Unesco, Sveriges Radio P2 och Radio France för att uppmärksamma kvinnliga musiker och tonsättare. Konserten innehöll så mycket som tre nyskrivna stycken, varav ett performanceartisten Charlotte Engelkes verk i sex-akter, ”God is God”. Andra artister som medverkade var electronicaduon Midaircondo, Jean & the Mean Machine och P2 musikerna Ida Lundén och Hanna Dahlkvist.

Ta chansen och lyssna till den fantastiska konserten i efterhand via P2:s hemsida! Innan musiken börjar intervjuar P2:s Sara Norling några av kvällens artister samt Anders Anhnlid, Sveriges OECD- och UNESCO-ambassadör. Anders pratar kort om varför Internationella Kvinnodagen är viktig att uppmärksamma och hur Unesco arbetar med jämställdhet.

» P2-live: Internationella kvinnodagen 2013: direktsänd konsert från UNESCO-högkvarteret i Paris! 

Foto: Charlotte Engelkes framför ”God is God” under fredagens konsert ©Unesco

Jämställdhet är ett av Unescos prioritetsområden och ett genusmedvetet arbetssätt genomsyrar hela organisationens verksamhet. För att uppnå ett jämställt samhälle måste man rikta sig till både män och kvinnor, i alla delar av samhället. På Internationella Kvinnodagen den 8:e mars  uppmärksammar Unesco speciellt några av de många jämställdhetsfrågor man driver. Till exempel med kampanjen ”Women Make the  News” om ojämställdhet i media, seminarier och projekt kring årets kvinnodags-tema ”Stoppa våld mot kvinnor” samt den konsert som Sveriges Radio P2 och Unesco arrangerar i Paris för att uppmärksamma kvinnliga musiker och  tonsättare.

Foto: Möte i en kvinnorättsgrupp i Rajsthan, Indien ©Unesco/Forss

FN har officiellt uppmärksammat Internationella Kvinnodagen sedan år 1975. Årets tema är ”Ett löfte är ett löfte: Det är dags att agera för att stoppa våld mot kvinnor”. Uppskattningsvis 7 av 10 kvinnor har någon gång under sina liv utsätts för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomisk våld. Effekterna är förödande för kvinnorna själva, men också för samhällena de lever i. Könsrelaterat våld befäster och befästs av en samhällsstruktur där kvinnor ses som underordnade män. För att ändra strukturer krävs ett brett angreppssätt. Därför är just Unescos arbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation så viktigt. Lagar och regler är inte tillräckligt, vi behöver en fundamental kulturell förändring av föreställningar kring könsroller för att uppnå ett jämställt samhälle.

– ”För att stärka kvinnors rättigheter och skapa ett jämställt samhälle måste vi bekämpa alla former av våld mot kvinnor, över hela världen. Detta är Unescos löfte på Internationella Kvinnodagen”, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova.

» Läs mer om Unescos olika projekt under Internationella Kvinnodagen

» Program för SR P2 och Unescos konsert i Paris 

Torsdagen den 7:e mars skriver DN Kultur om Abdel Kader Haïdara som med hjälp av hundratals anonyma invånare i Timbuktu lyckats rädda ca 42 000 av stadens antika manuskript som sedan 1500-talet ingår i Haïdaras familjebibliotek. Haïdara uppmärksammades inför en fullsatt plenisal på Unescos högkvarter i Paris för sina insatser under ”Day of Solidarity with Mali” den 18:e februari.

Foto: Antika manuskript från Timbuktu ©Unesco/Francesco Bandarin

Unesco arbetar aktivt i Mali för att skydda och återuppbygga det rika kulturarv som riskerar att förstöras i stridigheterna i landet. Timbuktu, med sina många moskéer, mausoleer och fantastiska samling av antika manuskript, står med på Unescos världsarvslista.

» Läs artikeln på dn.se

» Läs mer om Malis världsarv på World Heritage Centre

Genom öken, farliga slumområden, trafikstockningar eller över floder. Med buss, rickshaw, kanot eller till fots. Barn över hela världen trotsar varje dag enorma, både fysiska och psykiska hinder, för att ta sig till skolan. Genom ett samarbete mellan Unesco, Veolia Transdev och Sipa Press uppmärksammas 18 inspirerande historier om barn och deras skolvägar.

Måndagen den 4:e mars hade utställningen ”Journeys to School – against all odds” vernissage i New York. På plats var bland andra Unescos generaldirektör Irina Bokova och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

– ”Utställningen berättar en gripande historia om mod och beslutsamhet”, sa generaldirektör Bokova i sitt invigningstal. ”Bilderna fångar den otroliga förmåga som flickor och pojkar har att överkomma alla hinder – om det så är könsdiskriminering, handikapp, bostadsort, etnicitet, konflikter eller naturkatastrofer”.

En av bilderna förställer barn från Iñupiat folket, en av Alaskas ursprungsbefolkningar, som tar sig fram över is och snö i arktiska temperaturer för att komma till skolan. De barn som har det gott ställt kan gå, varmt klädda, medan andra måste springa för att hålla sig varma.

Sexåriga Elizabeth Atentio (på bilden) bor i Kibera, östra Afrikas största slumområde utanför Nairobi, Kenya. Varje dag går hon två timmar genom den farliga slummen till skolan. Enligt Elizabeths lärare har 20 % av flickorna i hennes klass utsatts för våldtäkt.

Med på vernissagen var 14-åriga Santiago Muños. Han reser över två timmar varje dag för att ta sig till Bronx High School of Science, ett prestigefullt offentligt gymnasium i New York.
– ”Jag tror på att jag kan göra vad jag vill om jag arbetar hårt för det, och om jag är välutbildad så kommer jag få stipendier för att kunna läsa vidare på college”, sa Muños som stiger upp 05.10 varje morgon för att hinna med skolbussen. ”Jag tror inte att min skolväg är speciellt svår jämfört med barn som bor i krigszoner”.

Varje bild vittnar om barns häpnadsväckande vilja att gå i skolan – mot alla odds. Generaldirektör Bokova påpekade att utställningen understryker hur viktigt Unescos arbete med ”Education For All” är. Både Bokova och generalsekreterare Ban Ki-moon betonade också att utbildning måste vara högt på den globala utvecklingsagendan.

» ”Journeys to school” fotogalleri