För andra året någonsin firas i år Internationella Jazzdagen! Unescos generalkonferens har utsett den 30 april till en särskild dag för jazzmusik med motiveringen att jazz har en viktig roll för kommunikation över tid och rum, och för att uppmuntra till samling runt musik.

International Jazzday: 2013 Teaser

– ”I mer än 100 år har jazz – det universella språket för passion och medkänsla – förenat människor från olika kulturer, religioner och nationaliteter. Musiken har skapat och stärkt kommunikation och samarbete mellan grupper, stött fredsskapande och visat hur mycket vi alla har gemensamt. Ingen annan musikform kan som jazz fungera som instrument för diplomati” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova och musikern Heribe Hankock som är Unescos särskilde ”Goodwill-ambassadör” för interkulturell dialog och styrelseledamot i Thelonious Monk Institute of Jazz.

Istanbul är årets värd för Jazzdagen och firandet där uppmärksammar vilka möjligheter som finns för att använda jazz i utbildning, i fredsprocesser och för dialog mellan människor och kulturer.

Yttrandefriheten är under ständigt hot. Inte bara från regeringar som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, utan också från den organiserade brottsligheten och extremistiska organisationer. 2012 var det dödligaste året någonsin för journalister.

Världspressfrihetsdagen – eller World Press Freedom Day – firar i år sitt 20-årsjubileum. Dagen är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av yttrande- och pressfrihet, och det faktum att en stor del av världens befolkning lever utan dessa grundläggande rättigheter.

Det är också en dag att uppmärksamma och hedra de journalister och mediearbetare som förlorat sina liv i utövandet av sitt yrke. År 2012 fördömde Unescos generaldirektör dödandet av 121 journalister, nästan dubbelt de årliga siffrorna 2011 och 2010.

Världspressfrihetsdagen inrättades officiellt under FN: s generalförsamling 1993. Sedan dess har det ingått i Unescos mandat att inom FN-familjen leda arbetet med att främja yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet över hela världen.

I år högtidlighåller Unesco pressfrihetsdagen genom ett internationellt huvudarrangemang i San José, Costa Rica. Under det övergripande temat ”Safe to speak: Securing Freedom of Expression in all media” möts representanter för FN och andra internationella organisationer, stater och myndigheter, företag och det civila samhället för att samtala om fria mediers roll i demokratibyggande. I år med särskild fokus på säkerhet för journalister och mediearbetare, bekämpning av brottsfrihet och säkerhet online.

I samband med firandet i Costa Rica sker utdelningen av Unescos Guillermo Cano World Press Freedom Prize till en person, organisation eller institution som anses ha gjort en enastående insats för pressfriheten i världen. Årets pristagare är den fängslade etiopiska journalisten Reeyot Alemu, som hedras för sitt exceptionella mod och sin engagerade kamp för yttrandefrihet.

» Mer information om Världspressfrihetsdagen och Unescos Guillermo Cano World Press Freedom Prize finns på unesco.org

Också i Sverige högtidlighålls dagen med olika evenemang. Svenska Unescorådet och Reportrar utan gränser anordnar ett seminarium på temat pressfrihet och journalisters säkerhet. I samband med seminariet delas Reportrar utan gränsers årliga Pressfrihetspris ut.

» Läs mer om seminariet

Idag skriver Inger Davidsson, ordförande i Svenska Unescorådet, och Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, i en debattartikel i GT om den politiska och finansiella mobilisering som krävs för att nå millenniemålen om allas rätt till utbildning och flickors rätt till lika utbildning innan 2015.

Foto: Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidsson och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén

”För att betala utbildning för alla barn i världen krävs 16 miljarder US-dollar per år. Det motsvarar världens militärutgifter under sex dagar. Det är med andra ord inte orimligt att lyckas med vad världens regeringar lovat att klara av. Men det kräver uthållig politisk vilja, och att även den svenska regeringen håller vad den lovat.”

» Läs hela artikeln här

Unescos generaldirektör uttryckte igår djup oro över rapporter från Syrien om den fortsatta förstörelsen av den antika staden Aleppo, som funnits med på Unescos världsarvslista sedan 1986. Igår förstördes minareten till en av Syriens mest kända moskéer under stridigheter i Aleppo.

Foto: Den antika staden Aleppo i Syrien © Unesco/ Ron Van Oers

Moskén, i hjärtat av den antika staden Aleppo, blev alvarligt skadad redan under stridigheter i oktober 2012. Då påminde generaldirektör Bokova alla parter i stridigheterna om Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter som Syrien undertecknat.

Den antika staden Aleppo var en knytpunkt för flera handelsvägar under 1000-talet f.Kr. Staden har varit under hettiskt, assyriskt, arabiskt, mongoliskt, mamlukiskt och ottomanskt styre. Under 1000-talet attackerades stadens citadell 22 gånger och föll aldrig.

» Läs mer om Aleppo på ”World Heritage List”

Global Action Week on Education for All (21-27 april) fokuserar på den oersättliga roll som lärare spelar för utbildning. Årets slogan lyder “Varje barn behöver en bra lärare” och i kampanjen lyfter man fram att ”utan lärare är en skola bara en byggnad”.

Global Action Week organiseras varje år av organisationen Global Campaign for Education för att mobilisera de politiska och finansiella resurser som krävs för att nå målet om utbildning för alla. Unesco deltar genom att mobilisera sina nätverk och arrangera aktiviteter över hela världen under det givna temat.

Lärare, lärarutbildning, läraryrkets status och lärares arbetsförhållande är viktiga prioritetsområden inom Unesco.
– ”Lärare är den enskilt starkaste och mest inflytelserika kraft som finns för att skapa jämlik och tillgänglig utbildning av hög kvalité” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova. ”Faktum är att vi aldrig kommer möta vårt mål om utbildning för alla utan lärare”.

Det finns stora utmaningar för lärare, som ofta är liknande världen över, framförallt när det gäller kvalitén på utbildningen och storleken på klasserna. För att kunna möta målet om grundskoleutbildning för alla till år 2015 uppskattar Unesco att det krävs runt 6.8 miljoner fler lärare. Idag är det ingen ovanlighet att klasser är så stora som 50 elever per lärare. Andra problem relaterat till läraryrket som uppmärksammas under Global Action Week är ökat våld i skolan, stora nedskärningar inom skolsektorn och behovet att förbättra arbetsmiljön för att locka fler duktiga elever att söka lärarutbildning.

I samband med Global Action Week släppte Unescos Education For All Global Monitoring Report- team ett policydokument om de stora undervisningsproblem som finns i förskolan, låg- och mellanstadiet.

» Läs ”Addressing the crisis in early grade teaching” (pdf)

» Fakta från UNESCO Institute for Statistics (UIS) över lärarbristen i världen

Tidigare i april arrangerade Svenska Unescorådet, tillsammans med Vetenskapsrådet och SSEESS, ett seminarium om integrerad vetenskap. Nu finns möjligheten att lyssna på anförandena av Heide Hackman från International Social Science Council och Fanny Duckert från Oslo Universitet. Seminariet avslutades med ett panelsamtal om hur det svenska forskarsamhället kan bidra till en mer integrerad forskning. Panelsamtalet kan ses via Kungliga Vetenskapsakademins hemsida.

Integrated Science in Practice – Fanny Duckert, University of Oslo

Towards an inclusive and equitable science for all – Heide Hackman, International Social Science Council (ISSC) Director

Nu finns en uppdaterad karta över världens biosfärområden. Kartan visar var man kan hitta världens 610 biosfärsområden, utspridda på 117 länder. Förutom geografisk placering ger kartan en överblick av syfte, uppdrag och struktur för biosfärområdena. I Sverige finns fem biosfärområden; Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna.

Biosfärområdena är en del av Unescos program ”Man and the biosphere” som strävar efter att öka förståelsen för vår miljö och att  bidra till en större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap samt regional och lokal förvaltning. En ledstjärna är samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer och att initiativet till att bilda biosfärområden skall komma från lokalt och regionalt håll.

Ett biosfärområde tillför en brobyggande funktion genom att lärandeprocesser knyter samman olika aktörer på ett strategiskt sätt. Biosfärområden är områden som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand. Dessa områden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

» Ladda ner kartan (pdf-format)

» Besök svenska MAB:s hemsida för mer information

Den 3 maj bjuder vi in till en eftermiddag på UD:s pressrum för att hylla dem som trots hot och förföljelse står upp för press och yttrandefriheten i världen.

Foto: ©UNESCO, Dominique

Den svenska sektionen av Reportrar utan gränser delar ut 2013 års pressfrihetspris. Det blir också tal av demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP), en genomgång av hoten mot det fria ordet i världen av Reportrar utan gränsers ordförande Jonathan Lundqvist, panelsamtal och musik av artisten och poeten Emil Jensen.

Obligatorisk förhandsanmälan till reportrarutangranser@rsf.org senast den 28 april. Begränsat antal platser. Om du har frågor ring Urban Löfqvist från Reportrar utan gränser på 070-299 86 93.

Plats: UD:s pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm.
Tid: 3 maj 2013, klockan 14-17.

Varmt välkomna!

I anslutning till Unescos pågående styrelsemöte arrangerade den  svenska delegationen i veckan ett seminarium under rubriken ”Water for  Peace or Conflict? Prospects for improved water cooperation”. Seminariet  leddes av Sveriges kandidat till Unescos styrelse, Amelie von  Zweigbergk. Panelen bestod av Gretchen Kalonji, biträdande  generaldirektör för Unescos naturvetenskapliga sektor, Anders Jägerskog  från Stockholm International Water Institute, och Teferra Beyene från Nile Basin  Initative.

Världens sötvattenresurser finns i sjö- och flodsystem som sträcker sig över nationsgränser, 145 länder delar vattensystem med sina grannar. Tillgången till rent vatten har därmed länge varit en källa till intressekonflikter länder emellan. Det finns ett stort behov av internationellt samarbete och kunskapsutbyte för att etablera system för vattensamverkan. Sveriges OECD- och Unesco-ambassadör Anders Ahnlid skriver på sin blogg om seminariet: ”En viktig slutsats var att vattensamverkan inte är ett alternativ, det är ett måste. Frågan gäller snarast hur man ska se till att få till stånd rättvisa och uthålliga samarbeten”.