Foto: Lumbini © OUR PLACE The World Heritage Collection

Nya utgrävningar i Maya Devi-templet i Lumbini i Nepal, Världsarv sedan 1997, visar att det är mycket äldre än forskare tidigare trott.

Under ledning av Unesco och med finansiering av Japans fond för att rädda Världsarv har internationella och nationella experter arbetat i området kring templet. Resultaten visar att människor bott på platsen hela tusen år tidigare än vad man trott.

”Dessa fynd kommer hjälpa oss att bättre förstå ursprunget av Buddhas liv och vilken religiös betydelse som Lumbini har haft”, sa Acharya Karma Sango Sherpa, biträdande ordförande för Lumbini Development Trust. Samarbetet med de internationella experterna har också förbättrat kunskapsnivån hos de nationella experter och organisationer som ska bevara området framöver.

» Läs mer om Lumbini

©UNESCO/Emilien Urbano

I fredags blev Marcus Miller utsedd till Unescos ”Artist for Peace”. I sin nya roll kommer Miller arbeta med Unescos ”Slave Route Project för att uppmärksamma fenomenet som på ett avgörande sätt har påverkat vår värld – både religiöst och kulturellt, men även genom rörelsen för mänskliga rättigheter. Primärt fokus kommer ligga på att visa hur lärdomar från historien kan användas för ämnen aktuella i dagens samhälle, som exempelvis respekt för kulturell mångfald.

Marcus Miller har vunnit två Grammys och är framförallt känd för hur han spelar på sin bas. Utöver det är han även en duktig keyboard-pianist och klarinettist. Han medverkar på mängder av album med olika musikstilar – både jazz, R&B och opera – och med olika artister som Miles Davis och Eric Clapton. Han började sitt samarbete med Unesco under 2012 då han medverkade i Internationella Jazzdagen.

Under den inledande ceremonin beskrev Irina Bokova, Unescos generaldirektör, Miller som en artist som ”har berört hjärtan och sinnen på kvinnor och män över hela världen”.

» Läs mer om Unescos ”Slave Route Project”

» Läs mer om Unescos ”Artist for Peace”

©UNESCO

Unesco organiserade tillsammans med det brittiska konsulatet, Asian Development Bank och AusAID, den 29-30 juni en högnivåpanel om reformeringen av högre utbildning i Burma.

Målet med mötet var att etablera en gemensam vision för högre utbildning i Burma, och att stödja internationell samordning mellan olika aktörer inom högre utbildning i landet. Den biträdande utbildningsministern, Aung San Suu Kyi i egenskap av ordförande i utskottet för högre utbildning, departementstjänstemän, rektorer och professorer från universitet, representanter från olika civila samhällsorganisationer, etniska minoritetsgrupper, politiska partier och utvecklingspartners var alla engagerade i meningsfulla diskussioner om hur man kan uppnå en modern högre utbildningssektor och påskynda reformarbetet.

Myo Myint, biträdande utbildningsminister, informerade om att regeringen satsar på utveckling för högre utbildning och att budgeten för utbildning har ökat med 107 % i år jämfört med 2012. Regeringen ser investering i utbildning som lönsamt för dess medborgare och planerar en genomgående utbildningsreform där prioritet ges till högre utbildning.

Aung San Suu Kyi betonade vikten av självständighet för den högre utbildningen och att alla människor ges möjlighet till utbildning. Lagstiftningen inom området kommer fokusera på delaktighet, mångfald och jämställdhet. Genom utbildning med hög kvalitet kan människor lära sig leva fredligt tillsammans och idéer kan inkorporeras, tankegångar ändras samt innovation och kreativitet frodas.

Internationella och nationella experter deltog i mötet som täckte ett brett spektrum av ämnen kopplade till Burmas utbildningsreform som till exempel trender i den globala högre utbildningen, rollen för högre utbildning samt lärdomar från andra länders erfarenheter. Resultatet av mötet kommer att utgöra ett underlag för i det fortsatta reformeringsarbetet av Burmas högre utbildning.

© UNESCO

Fler än 200 somaliska utbildningsexperter samlades i Mogadishu, Somalia, för första gången på tjugo år, för en tre dagar lång nationell utbildningskonferens. Konferensen stöddes av ett gemensamt Unesco-Unicef team.

I Somalia går endast drygt 710 000 barn i skolan, av totalt cirka 1,7 miljoner barn i skolåldern. 37 procent av de som går i skolan är flickor. Dessa låga siffror beror på många olika faktorer, men en stor anledning är de många år av varaktigt våld som kraftigt har skadat utvecklingen av nationell läroplan, normer, standards och planering inom utbildningssektorn. Det har resulterat i att utbildningssystemet i landet har fragmentiserats och blivit instabilt.

För att motverka denna utveckling sammankallades politiker, forskare, den privata sektorn, representanter från NGO:s och medlemmar av det civila samhället från alla delar av landet, inklusive den somaliska diasporan, till en konferens.

Under de tre dagarna som konferensen pågick diskuterades gemensamma utmaningar och lösningar. Fem teman var framförallt i fokus: utbildningskvalitet och -styrning, tillgång till utbildning, informell utbildning samt grundläggande färdigheter för ungdomar och högre utbildning.

På den andra dagen, vid lunchtid, blev FN:s gemensamma förläggning utsatt för en attack från Al Shabaab-milisen. Under drygt tre timmar kunde man höra ljudet av skott och explosioner när Somalias nationella styrkor tillsammans med Afrikanska Unionens styrkor försökte säkra området. President Hassan Sheikh Mohamud uttryckte sin belåtenhet över att konferensen hade fortskridit trots den fruktansvärda händelsen, och sade att konferensen hade ”skickat ett tydligt budskap till de som planerat den avskyvärda attacken på FN-förläggningen att somalier avvisade ropet på hat och våld”. Han fortsatte genom kalla utbildning ”den viktigaste pelaren för återuppbyggnaden av landet och försoningsprocessen”.

Konferensen organiserades av styrelsen för utbildning, kultur och högre utbildning i ministeriet för mänsklig utveckling och offentliga tjänster, och stöttes av Unescos regionala kontor för Östafrika tillsammans med Unicef. Konferensen, och kapacitetsutvecklingsprogrammet som kommer att introduceras för att stötta implementationen av slutsatserna från mötet, betalas av Unescos krisfond.

I sitt avslutande tal sade ministern att ”med stöd från Unesco och Unicef har vi möjlighet att visa, på det mest påtagliga sättet möjligt, att saker och ting kan förändras i Somalia”.

» Läs mer om Unescos fältkontor i Östafrika

© F. Latreille – Tara-Expeditions

Den 26 juni öppnade Unesco:s generaldirektör Irina Bokova det 27:e sammanträdet i Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) i Paris. I sitt öppningstal tog Irina Bokova bland annat upp att IOC:s roll visar på makten av kunskap och vetenskapligt samarbete för att rädda liv.

I samma samarbetsanda signerade sedan hon och Etienne Bourgois, ordförande för Tara Expeditions, ett avtal som föreskriver att de två organisationerna ska genomföra gemensamma projekt för att bidra till vetenskaplig forskning, internationellt samarbete och allmän uppmärksamhet.

”Vi behöver förstå att globala utmaningar inte endast kan hanteras av stater – det är därför dessa partnerskap med det civila samhället och privata aktörer, som Tara Expeditions, är så viktiga”, sa Bokova.

IOC är en mellanstatlig kommission inom Unesco som gör mätningar och observationer av världshavens tillstånd och förändringar. Data som samlas in utgör bland annat underlag för att främja havsforskning internationellt och därmed för att öka kunskaperna om världshavens roll för jordens klimat och att göra förutsägelser för hållbar utveckling. IOC sköter också det globala tsunamivarningssystemet. Sverige har varit medlem av IOC sedan 1960.

Tara Expeditions är en ideell förening med sin bas i Frankrike. Föreningen organiserar expeditioner runt om i världens hav, med syftet att förbättra vår kunskap om effekterna av den globala uppvärmningen på de marina ekosystemen. För tillfället genomför Tara Expeditions en expedition med en skonare till polarcirkeln, där de kommer att åka 25 000 kilometer runt norra Ishavet via den nordöstra och den nordvästra passagen för att samla in data om ekosystemet och den biologiska mångfalden.

» Läs mer om Tara Expeditions

Internationell universitetsrankning påverkar offentlig politik och valen som studenter gör. De ses ofta som mått på kvalitet och skapar konkurrens mellan universitet från hela världen. Men gör de egentligen mer skada än nytta?

Unesco har nyligen släppt Rankning och trovärdighet i högre utbildning: bruk och missbruk (Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses);en publikation där fördelarna och nackdelarna med att klassificera universitet diskuteras. I publikationen deltar personer som ligger bakom universitetsrankning från fem kontinenter. Syftet med skriften är att hjälpa läsaren av rankningtabeller – må så vara studenter, föräldrar, regeringar eller institutionella ledare – att bli bättre och mer kräsna användare med hjälp av detta verktyg. Det uppfylls genom att publikationen först och främst innehåller en överblick av den nuvarande filosofin på området, och därefter visas alternativa tankesätt och komplimenterande verktyg för att bidra till transparens inom rankningen.

Av världens mer än 17 000 universitet är endast en procent i fokus när de olika världsrankningarna som publiceras av de tre främsta rankningsinstituten. Det råder en viss variation mellan universiteten, men de flesta av de som är bland topp 200 brukar vara äldre lärosäten, som mestadels fokuserar på forskning och med ungefär 25 000 studenter och 2 500 personer stor personalstyrka.

Nian Cai Liu från Shanghai Jiao Tong University (som var en av dem som först lanserade en global universitetsrankning) påpekar att rankningar inte borde användas som den enda informationskällan när man tar beslut angående ett universitets kvalitet. Däremot påstår Phil Baty, från Times Higher Education, och Ben Sowter, från QS University Ranking, att rankningarna är här för att stanna och att de kan hjälpa till med att förbättra transparensen och trovärdigheten i högre utbildning.

Emellertid borde rankningarna utvecklas, så att de inkluderar information som är mer relevant för universitetens, studenternas och beslutsfattarnas behov, och så att de passar in i den lokala kontexten. Författarna till publikationen lyfter fram flera nackdelar med rankningssystem, bland annat den överdrivna fokusen på vetenskapliga mätbara resultat och bristen på diskussion om hur universiteten påverkar de sociala strukturerna i samhället

» Beställ publikationen

© UNESCO

Unescos kontor i Rabat stödjer the Moroccan Network of Civil Society Groups for Access to Information (REMDI) i sin kampanj för att öka uppmärksamheten kring informationsfrihet.

Under de senaste tio åren har Unesco aktivt arbetat för att främja allmänhetens tillgång till information över hela världen. Fler än 90 medlemsstater har infört lagar om informationsfrihet. Marockos regering har inlett arbetet med att stärka sin befintliga lagstiftning på detta område.

I april samlades experter, akademiker, representanter för det civila samhället och journalister för att under en dag studera och kommentera förslaget till en ny lag om informationsfrihet. Förra månaden anordnades, med stöd av Unesco och REMDI, ett seminarium i parlamentet för att belysa parlamentets nyckelroll i främjandet av informationsfrihet och diskutera det civila samhällets synpunkter på lagförslaget.

Dessutom organiserades möten för olika sektorer inom offentlig förvaltning för att presentera informationsfrihetens grundprinciper och tillämpningen inom respektive område. Det första mötet tillägnades utbildningssektorn, och där diskuterade bland annat tillgången till information för universitetsstudenter och föräldragrupper. Vid det andra mötet låg fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, och bland deltagarna fanns representanter från hälsoministeriet, läkarnas fackförbund, medicinska experter, journalister och representanter för den marockanska allmänheten. Frågorna som lyftes var bland annat tillgången till medicinska journaler, förhållandet mellan patienter, sjukhusadministratörer och läkare, tillgång till information för familjeplanering samt yrkesmedicin.

» Facebookgruppen ”the Moroccan Network of civil society groups for Access to Information” (REMDI).

» Mer information om informationsfrihet (FOI).