vatten
Foto: Public Works Research Institute i Japan ©UNESCO/Kenji Saitoh

Arrangörer: Stockholm International Water Institute (SIWI), Svenska Unescorådet, Uppsala Universitet och Göteborgs Universitet

För att ytterligare bidra till Unescos vetenskapsarbete inom framför allt vattensamarbete, har den svenska regeringen föreslagit att inrätta ett nytt Unesco center i Sverige som ska fokusera på de nya utmaningarna inom vattensamarbete och regional utveckling. Unesco:s generalkonferens kommer att fatta sitt beslut under sitt möte i höst.

Under World Water Week på Älvsjömässan hålls ett seminarium om det nya Unesco-centret och om gränsöverskridande vattensamarbete på måndag den 2 september 2013, kl. 17.45-18.45 i rum K24.

» Se programmet

Foto: Ms Irina Bokova © UNESCO/Danica Bijeljac

Nu till helgen arrangeras det årliga ”World Water Week” i Stockholm, där över 200 organisationer sammankallar till olika events för att denna gång diskutera vattensamarbete.

På öppningsceremonin kommer Irina Bokova, Unesco:s generaldirektör, medverka för att bland annat diskutera hur mer effektivt vattensamarbete kan bidra till en hållbar utveckling.

» Läs om hur Unesco arbetar med vattenfrågor

» Läs mer om World Water Week

Foto: Djingareybermoskén ©UNESCO

Nyligen fick Djingareybermoskén i Timbuktu fick en ny fasad efter att arbetet med att återställa stadens kulturarv börjat på allvar under augusti. Moskén är den största av tre moskéer på Världsarvslistan och innehåller två av de 14 mausoleer som förstördes av rebeller tidigare i år.

”Malis regering och Unesco arbetar för att återställa monument och mausoleum i Timbuktu. Uppdraget denna månad ger oss stöd för att de löften som gjorts kommer att hållas”, sa Abderahamane Ben Essayouti, imam i Djingareybermoskén.

» Läs mer om Malis världsarv

Foto: Fortet vid Cape Coast © UNESCO/Jasmina Sopova

Idag är den ”Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande”! Den 23 augusti 1791 ägde ett slavuppror rum i Saint-Domingue, och det inledde processen som ledde tilll avskaffandet av slaveriet och grundandet av Haiti.

Tyvärr är slaveri ett nutida problem; ca 21 miljoner personer lever under slavliknande förhållanden enligt siffror från International Labour Organization (ILO). Unesco uppmärksammar slavhandeln, som har påverkat alla kontinenter och format våra moderna samhällen, bland annat genom The Slave Route Project.

» Läs mer om projektet

Foto: Eco schools © UNESCO/WESSA

10 – 12 november 2014 hålls Unescos Världskonferens om Utbildning för Hållbar Utveckling (Education for Sustainable Development, ESD).

Konferensen kommer markera slutet för FN:s årtionde för ESD, fira framgångarna och vara en start för framtida ESD-projekt. Hemsidan är interaktiv och det finns möjlighet att bidra till arbetet med den kommande slutrapporten som lanseras på konferensen.

» Besök hemsidan

Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Den 20 augusti 2013 deltog Unescos generaldirektör Irinia Bokova och Tadjikistans president Emomali Rahmon i öppningsceremonin för konferensen. Konferensen pågår mellan 20 och 21 augusti och handlar om internationellt vattensamarbete och organiseras av Tadjikistans regering, för att uppmärksamma det Internationella året för vattensamarbete (International Year of Water Cooperation, IYWC).

”I en värld där 300 gränsöverskridande sjöar och flodområden täcker nästan halva landytan och står för 60 procent av det globala sötvatten-flödet är samarbete inte ett val utan ett måste”, sa Bokova under sitt inledningsanförande. Hon påminde också om att hållbart vatten är essentiellt när det kommer till att nå alla Millenniemål och borde därför vara centralt i den nya utvecklingsagendan.

» Läs mer om konferensen

» Läs mer om det Internationella året för vattensamarbete

Foto: Utsikt över Kairo © UNESCO/Marianne Spier-Donati

Unescos generaldirektör Irina Bokova uttryckte igår en stor oro för Egyptens kulturella arv i kölvattnet av den rapporterade plundringen av Malawis Nationella Museum i norra Egypten och förstörelsen av flertalet religiöst viktiga monument, som kyrkor och moskéer, i Fayoum och Kairo.

”Jag fördömer tydligt attackerna mot landets kulturella institutioner och plundringen av dess kulturella ägodelar”, sa Bokova. ”Det utgör en irreversibel skada på det egyptiska folkets historia och identitet.”

Generaldirektören uppmanade de egyptiska auktoriteterna att försäkra skyddet och integriteten av museum, områden och historiska byggnader, även dem av religiös vikt. Hon vädjade även till de egyptiska auktoriteterna att de ska förhindra trafficking av stulna objekt från Malawis Nationella Museum, och uppmärksammade dem på Unescos vilja att hjälpa till med teknisk kompetens och genom att samordna insatsen.

”Egyptens exceptionella kulturella arv är inte bara en kvarlåtenskap från det förflutna som reflekterar dess rika och varierande historia; det är också ett arv för framtida generationer och dess förstörelse kraftigt försvagar grunden till Egyptens samhälle”, sa Bokova.

Foto: © Serge Daniel/UNESCO

Unesco lanserar en eftersökning av forskningsförslag för att kunna identifiera principer för god praxis och processer relaterade till internet-mellanhänder – exempelvis internet-leverantörer, sökmotorer och sociala medier – som kan skydda yttrandefrihet genom att försäkra att alla begränsningar av denna rätt stämmer väl överens med internationell standard.

Projektet bidrar till att främja yttrandefrihet på internet genom att samla och analysera data, uppmuntra till självreglering och tillhandahålla praktiska rekommendationer till industri, stater och politiker.

Intresserade forskare och organisationer kan skicka in sina förslag senast den 13 september 2013.

» Mer information

Foto: Studenter från Seychellerna mäter våghöjden som del i Sandwatch Project som uppmärksammar kustområdenas utsatthet. © Paul Diamond/UNESCO

Genom ett samarbete mellan Unesco, Unicef och UNFPA samlades i juli ungdomar från 52 utvecklings-östater (Small Island Developing States, SIDS) för att diskutera sina hjärtefrågor och sina framtidsvisioner inför den globala SIDS-konferensen nästa år. Tre parallella seminarier hölls på Jamaica, Fiji och Seychellerna.

Tre nyckelfrågor identifierades av ungdomarna:

Utbildning. Ungdomarna krävde tillgängliga utbildningssystem där studenterna får verktyg att utveckla sitt kritiska tänkande, bli aktiva lyssnare och starka ledare.

Hälsa. Delegaterna uppmärksammade även att utbudet av kvalitativ, lättåtkomlig och fri sjukvård behövs för att stödja utvecklingen i regionen. Sexualundervisning, psykiskt välbefinnande och fysisk hälsa nämndes som särskilt viktiga aspekter när det kommer till att bygga en stabil utveckling för människorna. Framförallt borde fokus ligga på den psykiska och emotionella hälsan, genom att ha en levande kultur i grannskapen, skolorna och på arbetsplatser.

Klimatförändring. Klimatförändring har blivit ett aktuellt problem för många SIDS, som ofta ligger lågt ovanför havsytan och därmed är väldigt exponerade för dess nycker. För att tackla utmaningarna vill ungdomsdeleganterna minska beroendet av fossila bränslen och istället utveckla förnybara energikällor som vattenkraft.

Som avslutning skrev de: ”Vi är millennium-generationen, och vi står för handling och förändring. Vi ska göra allt som är inom vår makt för att nå en hållbar utveckling.”