Den 25 mars lanserades Unescos rapport ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” vid en konferens i UD:s pressrum i Stockholm. Rapporten visar på globala trender vad gäller yttrandefrihet och medieutveckling utifrån fyra olika perspektiv: mediefrihet, pluralism, medieoberoende och journalisters säkerhet. Lanseringen lockade ett 100-tal besökare från bland annat ambassader, regeringskansliet och medieinstitutioner.

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg hälsade deltagarna välkomna. Unescos generaldirektör Irina Bokova besökte Stockholm med anledning av lansering och var dagens första talare. Hon poängterade att rapporten var en viktig milstolpe för Unescos arbete i frågorna som rapporten berör. Mord på journalister var ytterligare något som Bokova berörde och hon lyfte särskilt fram mordet på den svenska journalisten Nils Horner.

021
Foto: Lovisa Vasiliou

Rapporten och dess huvudbudskap presenterades därefter av Sylvie Coudray, enhetschef för yttrandefrihet och medieutveckling på Unesco.

054
Foto:Lovisa Vasiliou

Medverkade gjorde även demokrati-och EU-minister Birgitta Ohlsson som gav sina reflektioner kring rapporten. Hon framhöll att hon vill se ett stärkt engagemang för press-och yttrandefrihetsfrågor även från EU då utvecklingen i dessa frågor är väldigt ojämn i EU:s medlemsländer.

059
Foto: Lovisa Vasiliou

Avslutningsvis gav Ulla Carlsson, Medieprofessor på Nordicom vid Göteborgs Universitet, sina slutreflektioner kring rapportens innehåll och blickade även framåt om arbetet för press-och yttrandefrihetsfrågor.

109
Foto: Lovisa Vasiliou

”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” finns tillgänglig i sin helhet på engelska via den här länken. Där kan du även ladda ner rapporten.

Med anledning av lanseringen har generaldirektör Irina Bokova och demokrati-och EU-minister Birgitta Ohlsson skrivit en debattartikel. Artikeln betonar särskilt vikten av att förstå vad som sker för att kunna tackla de utmaningar som urholkar yttrandefrihet. Artikeln publicerades i Uppsala Nya Tidning den 25 mars och finns tillgänglig via den här länken.

Nedan finns Unescos pressmeddelande om rapporten:

GlobaltrendsPR_eng

Idag bjuder Svenska Unescorådet i samarbete med FN-organet Unesco in till den globala lanseringen av ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” i Stockholm. Rapporten är en banbrytande studie som visar på de senaste trenderna i mediefrihet, pluralism, medias självständighet och journalisters säkerhet i ett globalt perspektiv. Trenderna diskuteras även genomgående ur ett jämställdhetsperspektiv.

WTR bild

Rapporten lanseras under en konferens i UD:s pressrum. Talare är bland andra Unescos generaldirektör Irina Bokova och demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson. Inför lanseringen av rapporten har de två skrivit en debattartikel där de betonar vikten av att skaffa kunskap och förstå vad som sker för att kunna tackla de utmaningar som urholkar yttrandefrihet. Artikeln publicerades idag i Uppsala Nya Tidning:

”Yttrandefriheten har kanske aldrig varit större. Fler och fler människor har tillgång till information och nu även möjlighet att själva producera och sprida den såväl inom som över nationsgränserna. Men helhetsbilden är inte lika rosenskimrande.

Yttrandefriheten hotas och utmanas på olika sätt, genom allt ifrån digital kontroll, censur och blockering till fysiska hot och våld mot journalister.

De faror som hotar journalister i krigszoner går inte att underskatta. Under senare år har vi sett talrika bevis på hur utsatta och sårbara mediearbetare är. De utsätts för trakasserier, hot och attacker.

För endast några veckor sedan blev den svenske radiojournalisten Nils Horner en av de hundratals journalister som mördats i sitt arbete. Han sköts till döds i Afghanistan där han rapporterade om det stundande valet.”

Länk till hela artikeln

 

Ulla Carlsson, medieprofessor på Nordicom i Göteborg, har arbetat länge med yttrandefrihets- och mediefrågor för Unescos räkning. Idag diskuterade hon Unescos rapport i Kulturnytt och betonade då särskilt att det är oroväckande att mord på journalister sällan prövas eller leder till fällande dom. Hon menar också att frågan är oerhört svår att ta upp:

– Många länder vill överhuvudtaget inte ha den här diskussionen.

Samtidigt uttrycker Ulla Carlsson glädje över rapportens tillkomst:

– Vi är glada att vi lyckats, det hade inte gått att få ihop en liknande rapport ens för fem, tio år sen.

Ulla Carlsson är en av talarna under dagens lansering och kommer att ge en framåtblick och reflekter kring det framtida arbetet med ytttrandefrihet.

För att läsa eller lyssna till hela inslaget, följ länken.

 

På unesco.org finns mer information om rapporten samt länkar till sidor som relaterar till de teman som tas upp i rapporten. Följ länken!

Onsdagen den 19 mars bjöd Svenska biblioteksföreningen och Svenska Unescorådet in till konferensen ”Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest”.

Under förmiddagen hölls presentationer om Unescos biblioteksmanifest. Svenska Unescorådets ordförande, Inger Davidson hälsade välkomna och Barbro Bolonassos, bibliotekschef på Fisksätra bibliotek, gav en ingående beskrivning av hur manifesten ska användas i praktiken och gav konkreta exempel för hur de kan tjäna som etisk vägledning. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige.

Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svenska biblioteksföreningen, berättade vidare om hur biblioteksmanifesten ska fungera som stöd i alla biblioteks grundläggande uppdrag för det demokratiska samhällets utveckling. Inger Davidson hälsade Niclas Lindberg välkommen som ledamot i Svenska Unescorådet.

Journalisten och författaren Martin Schibbye var sista talare för förmiddagen och berättade om litteraturens och bibliotekets betydelse i fångenskap. Bland annat berättade Martin om det biblioteksprojekt som och han och Johan Persson drev när de satt fängslade i Etiopien – hur böckerna förde dem samman med de andra fångarna och skapade en gemenskap men också problem.

Eftermiddagen ägnades åt fördjupning i följande ämnen: Folkbiblioteksmanifestet, Internetmanifestet och integritetsfrågan, Det mångkulturella manifestet, Manifestet om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning samt En överblick av IFLA:s samtliga biblioteksmanifest.

I samband med det årliga firandet av Världspoesidagen bjöd Italienska Kulturinstitutet i Stockholm in till en unik fotoutställning: Poeten genom Kameralinsen – Porträtt av 13 kvinnliga italienska poeter.

Foto: Lovisa Vasiliou

Fotografen Dino Ignani fanns på plats och berättade om hur han sedan början av 80-talet arbetat för att porträttera och synliggöra människorna bakom poesin. Genom åren har han fotograferat hundratals poeter, oftast i deras egna hem och då omgivna av föremål som speglar deras person eller konst. Ur den stora samlingen valdes 13 porträtt av kvinnliga poeter ut till fotoutställningen, och i anslutning till var och en av dessa fanns en dikt.

012
Foto: Lovisa Vasiliou

Under kvällen lästes de 13 dikterna upp av skådespelerskan Vanda Monaco.

015
Foto: Lovisa Vasiliou

Utställningen pågår mellan 20 mars – 30 april. Vill du veta mer om utställningen, besök Italienska Kulturinstitutets hemsida.

Mats Söderlund uttalar sig om Världspoesidagens betydelse

”Poesin som språk närmar sig verkligheten från fel håll. Orden betyder inte längre det vi är vana vid. Istället är det ljudet, rytmen, musiken – eller bristen på musik, som talar till oss. Allt det som vi i text vanligen lärt oss att bortse från. Som bara förvillar. Som inte ska finnas där. All bra poesi har en innebörd utöver den bokstavliga. Det är poesins rötter i musiken som gör den till ett i djupaste mening mellanmänskligt uttryck. Världspoesidagen påminner oss om det. Låt oss inspireras av den. Låt poesin fylla våra sinnen i dag. Låt poesin höras på styrelsemötet, i klassrummet, på arbetsplatsen. Låt den fylla våra torg, våra tidningar, våra tankar. Om kultur, språk och skapande är att vara människa, så är poesi själva själen.”

Mats Söderlund är poet, författare och ordförande för KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd.

Unescos samarbetskontor skapar internationell diktsamling

Unescos samarbetskontor i Bryssel samlar in poesi från EU:s medlemsländer för att skapa en diktsamling som alla kan ta del av. Sverige har bidragit med Tomas Tranströmers dikt ”Romanska bågar”. Följ den här länken om du vill upptäcka poesi från andra europeiska länder!

Unescos Generaldirektör Irina Bokova fördömer mordet på den svenska journalisten Nils Horner.  Den svenska utrikeskorrespondent för Sveriges Radio sköts den 11 mars ihjäl av oidentifierade beväpnade män när han befann sig i Kabul, Afghanistan.

Bokova efterlyser nu en utredning av mordet där hon uppmanar till utredning av brottet och att de skyldiga ställs inför rätta. Mediearbetare måste kunna utföra sitt arbete för att hålla samhället informerat – detta är en nödvändighet i Afghanistan som strävar efter återuppbyggnad, tillägger Bokova.

Unesco fördömer mord och fysiskt våld mot journalsiter som ett brott mot samhället, då detta inskränker yttrandefrihet och grundläggande mänskliga rättigheter. Nils Horner är den tredje journalisten i Afghanistan vars mord fördömts av Unescos generaldirektör 2014.

Journalists

På Unescos hemsida finns en speciell sida dedikerad till journalister som mördats i utövandet av sitt yrke. Sidan hyllar och minns dessa journalisters bidrag till yttrandefrihet, demokrati och fred. Du kan besöka sidan via denna länk.

still picture from the movie "Louder than a Bomb"
© Unesco

Den 21 mars infaller Unescos årliga Världspoesidag, som instiftades år 1999. Med denna dag stödjer Unesco poeter och alla som publicerar, översätter och sprider poesi. Syftet är att inspirera till att ge poesin en större roll i samhället och skydda mångfalden av kulturyttringar och bevarandet av poesi som immateriellt kulturarv .

Runt om i världen arrangeras aktiviteter för att hylla poesin den 21 mars som uppläsningar, författarbesök och högläsning. I Sverige uppmärksammas Världspoesidagen bland annat av Italienska kulturinstitutet i Stockholm genom en fotoutställning med porträtt av kvinnliga italienska poeter. Fotogragen Dino Ignani har sedan början av 80-talet avporträtterat ett hundratal poeter. För att läsa mer om arrangemanget och hur du kan delta – besök Italienska Kulturinstitutets hemsida.

Även Författarcentrum Öst inbjuder till firande av Världspoesidagen på Södra Teaterns scen Kägelbanan. Kvällen inleds med en timmeslång öppen scen 17.15 då alla som vill får chansen att läsa upp sina egna dikter. 19.00 börjar det ordinarie programmet då åtta inbjudna poeter, bland andra Theodor Kallifatides, Marie Lundquist, Bob Hansson och Dipak Mazumbar, kommer att framföra sina dikter. Entrébiljetten kostar 50 kr och kan köpas på Kägelbanan.

Kvällen genomförs med stöd av Svenska Akademien, Kulturrådet och Stockholm stads kulturförvaltning

Läs mer om evenemanget på Författarcentrums hemsida

Vykort

År 1995 instiftade Unesco Världsbok- och upphovsrättsdagen (World Book and Copyright Day). Syftet är att uppmärksamma yttrandefrihet, tryckfrihet och skydd av immateriella rättigheter och ge tillfälle att hylla författare och sprida glädje kring böcker och läsning.

Idén har sitt ursprung i Katalonien där man den 23 april, på S:t Görans dag, enligt tradition ger en ros som gåva och får en bok. Den 23 april är dessutom ett symboliskt datum inom litteraturvärlden då detta är en minnesdag för Cervantes, Shakespeare och Inca Garcilaso de la Vegas.

Aktiviteter arrangeras världen över, för att främja läsning och fira författare, av förläggare, lärare, bibliotekarier och massmedia. Redan idag kan du ladda ner vykortet för Världsbokdagen och skriva ut det och använda det för att börja sprida dagens budskap!

Världsbokdagen
© Unesco

WTR bild

Svenska Unescorådet bjuder i samarbete med FN-organet Unesco in till den globala lanseringen av ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” i Stockholm. Rapporten är en banbrytande studie som visar på de senaste trenderna i mediefrihet, pluralism, medias självständighet och journalisters säkerhet i ett globalt perspektiv.

Talare är bland andra Unescos generaldirektör Irina Bokova och demokrati- och EU-minister Birgitta Ohlsson. Se fullständigt program nedan. Konferensspråket är engelska.

Programme World Trends Report

Tid: 25 mars 16.00-17.30

Plats: Utrikesdepartementets pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm

Obligatorisk anmälan: till infounesco@regeringskansliet.se senast den 24 mars. Antalet platser är begränsat. Uppge fullständigt namn och organisation. Vänligen medtag legitimation.

Välkomna!

 

Gruppbild
Från vänster: Inger Davidsson, Therese Sjömander Magnusson, Amelie von Zweigbergk, Mats Djurberg.
Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet

Den 6 mars bjöd Svenska Unescorådet in till en eftermiddag på temat Unesco i Sverige, Sverige i Unesco, med syftet att samla Sveriges alla Unescointresserade. Fokus för sammankomsten var det kommande arbetet med den nya Unescostrategin och Sverige som medlem i Unescos styrelse. Som Inger Davidsson, Svenska Unescorådets ordförande, framhöll i sitt välkomstal vill man att detta ska bli att årligen återkommande evenemang.

Amelie
Amelie von Zweigbergk. Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet

Amelie Von Zweigbergk, Sveriges representant i Unescos styrelse, gav sedan en inblick i Sveriges kommande arbete i styrelsen. Amelie framhåller det betydelsefulla mandat Sverige nu besitter och vikten av att Sverige tar tillfället i akt att åstadkomma faktiska förändringar.

Svenska Unescorådets generalsekreterare, Mats Djurberg, introducerade den nya Unescostrategin. Utbildning för alla, utbildning för hållbar utveckling, tillgång till rent vatten, yttrandefrihet och reformering av Unesco är prioriterade frågor i det Svenska Unescoarbetet för perioden 2014-2017.

Det nya Unesco kategori II centret för internationellt vattensamarbete, presenterades av Therese Sjömander Magnusson, från Stockholm International Water Institut (SIWI) och tillika chef för Unescocentret. Betydelsen av gränsöverskridande och konfliktlösande vattensamarbete med anledning av den ökade globaliseringen och befolkningstrycket lyftes fram, tillsammans med målen för SIWI:s verksamhet.

Publik
Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet
Mingelbild
Fotograf: Lovisa Vasiliou ©Svenska Unescorådet

Bland besökarna förekom bland andra representanter från Svenska Unescorådets särskilda rådgivare, företrädare för Unescoprofessur och civilsamhälleorganisationer (NGO). Publiken lyfte frågor och inlägg om bland annat hur ungdomar och NGO:er kan inkluderas och främjas mer i det framtida arbetet och hur man planerar för verksamhet kring post 2015.

 

bs11
© Unesco

Svenska Kommittén för Världsminnesprogrammet och Svenska Unescorådet bjuder in till konferens för att informera om de svenska världsminnena och om förslaget att skapa en tentativ lista över framtida nomineringar till Unescos internationella förteckning över Världsminnen (Memory of the World).

Programmet för konferensen:

Björn Jordell, riksarkivarie, ordförande i Svenska Kommittén för Världsminnesprogrammet, inleder

De sex svenska Världsminnena presenterar sin verksamhet

Erik Norberg, tidigare riksarkivarie, särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, presenterar förslaget om en tentativ svensk lista

Arrangemanget avrundas sedan med avslutande samtal och mingel

Anmälan: Konferensen är avgiftsfri och äger rum den 1 april i Vitterhetsakademins lokaler på Villagatan 3 i Stockholm mellan klockan 13:00 – 16:30. För anmälan sänd e-post med namn och institution till: infounesco@regeringskansliet.se. OBS begränsat antal platser!