visual_jazz_homepage_467x280p_en

 

 

 

 

 

 

 

2011 utsågs den 30 april till Internationella Jazzdagen. Syftet är att samla människor från hela världen för att fira och uppmärksamma jazzens pedagogiska kraft, dess rötter och inflytande. Genom musikens kraft vill Unesco gynna interkulturell dialog och öka medvetandet om jazzens betydelse för de universella värderingar som Unesco står för: bland annat förståelse, tolerans och uppmuntrande av kreativitet.

Nu förbereder Unesco, tillsammans med Thelonious Monk Institute of Jazz (TMIJ) firandet av 2014 års jazzdag. Osaka står som värd för årets firande. Osaka är känt för att ha varit Japans ”jazzmecka” under 1920-talet och har spelat en viktig roll för jazztraditionerna i Japan, så det är svårt tänka sig en mer passande plats för Internationella Jazzdagen. Bland annat hålls jazzutbildningsprogram, uppträdanden, masterklasser, runda-bord-diskussioner och workshops i improvisation. Under kvällen bjuds på uppträdanden av bland andra Toshiko Akiyoshi, John Beasley, Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Terri Lyne Carrington, Theo Croker, Sheila E., Pete Escovedo och Roberta Gambarini. Konserten kommer att visas på livestream via Unescos hemsida:

Unescos Generaldirektör Irina Bokova säger om Internationella Jazzdagen 2014:

”Jazzens historia berättar om musikens makt att sammanföra artister från olika kulturer och bakgrund som en drivkraft för integration och ömsesidig respekt […] Genom jazz har miljontals människor sjungit, och sjunger fortfarande, om sin längtan efter frihet, tolerans och mänsklig värdighet.”

 

Världsbokdagen.bild

Den 23 april arrangeras aktiviteter världen över för att fira Världsbok- och upphovsrättsdagen, som är ett tillfälle att hylla böcker och författare och att sprida glädje kring litteratur och läsning. I år firas dessutom att det är 450 år sedan den store barden William Shakespeare föddes.

I många länder är böcker, tidningar och affischer sällsynta och för en del barn är det bara i klassrummet de kommer i kontakt med böcker och texter. Idag är 123 miljoner ungdomar mellan 15-24 år analfabeter, och av dessa är två tredjedelar flickor. För att engagera barn har Unesco arrangerat en teckningstävling för årets Värdsbok- och upphovsrättsdagen. Läs mer om hur man kan delta i tävlingen på Unescos hemsida.

WBD.girl

Med anledning av Världsbok- och upphovsrättsdagen har Unescos generaldirektör Irina Bokova sagt:

”Det skrivna ordets historia är mänsklighetens historia. Den kraft böcker har för att främja individens utveckling och skapa sociala förändringar är utan konkurrens. Böcker är på samma gång intima och djupt sociala och kan lägga grunden till långtgående former av dialog mellan individer, inom samhällen och över tid.

Malala Yousafzai, den pakistanska flickan som blev skjuten av talibanerna för att hon gick i skolan sa i sitt tal till FN: ”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest kraftfulla vapen”.

På Världsbok- och upphovsrättsdagen inbjuder Unesco alla kvinnor och män att samlas kring böcker, och dem som skriver och producerar böcker. Det är en dag då vi kan fira böcker som verktyg för människans kreativitet och människans önskan att dela idéer och kunskap, att inspirera till förståelse och tolerans.

Böcker förändras med förändringarna i samhället, som framväxten av nya digitala informationsbärare och övergången till ”Open Access” (öppen tillgång till vetenskaplig information) för att dela kunskap. Dessa förändringar betyder ökad osäkerhet men också nya möjligheter – som nya sätt att bedriva förlagsverksamhet. Förändringarna ställer skarpa frågor som vad som är en bok och vad det betyder att vara författare i den digitala eran. Unesco deltar i debatten om böckers digitalisering och om författarnas rättigheter.

Genom att stödja upphovsrätten stödjer Unesco kreativitet, mångfald och jämlik tillgång till kunskap. Vi arbetar brett: från nätverket av städer som varit World Book Capital till att stödja läskunnighet, arbete för lärande med IT-stöd och ”Open Access” till vetenskapliga information och utbildningsmaterial. Ett exempel är samarbetet med Nokia och Worldreader där Unesco använder mobilteknologi för att stödja läskunnighetsarbetet. Boken  ”Reading in the Mobile Era” publiceras den 23 april.

I samma anda har Port Harcourt i Nigeria utsetts till 2014 års ”World Book Capital” för högkvalitativa program med särskilt fokus på ungdom som de driver och den effekt de kommer att få på Nigerias bokkultur, läsning, skrivning och publicering och för att öka läskunnigheten. Detta initiativ startar på Världsbokdagen och stöds av Unesco och förläggarnas internationella organisation International Publishers Association, bokhandelns internationella organisation International Boksellers Federation och IFLA the International Federation of Library Associations and institutions.

I allt detta är vårt mål tydligt: att uppmuntra författare och artister och att försäkra oss om att fler kvinnor och män drar fördel av läskunnighet och läsning i lättillgängliga format – för böcker är våra starkaste medel för att utrota fattigdom och för att bygga fred”.

Irina Bokova, Unescos generaldirektör

På Unescos hemsida kan man dela information om arrangemang på Världsbok- och upphovsrättsdagen. Läs mer här!

För att fira dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling arrangerar KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, i samarbete med Svenska Unescorådet och med stöd av Statens Kulturråd i år en heldagskonferens om kulturell mångfald. Under dagen samlas Sveriges kulturskapare och några av landets främsta kulturpersonligheter och debattörer för att utforska begreppet ”kulturell mångfald”. Det kommer att diskuteras hur vi själva kan arbeta för att stärka mångfalden av kulturella uttryck, såväl ett historiskt som politiskt perspektiv tillsammans med den handfasta verksamhetens erfarenheter och lärdomar.

GetAttachment.aspx

Talare under konferensen är bland andra Alexandra Pascalidou, journalist och programledare i radio och teve, Mats Söderlund, poet, författare, Ordförande i KLYS, Ledamot i Svenska Unescorådet, f.d. ordförande i Sveriges Författarförbund och Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant i Unescos styrelse.

Under konferensen kommer det ges utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte mellan såväl deltagare som talare. På programmet för dagen står även ett kvällsprogram med middag och teaterföreställningen ”Lammungarnas fest”, Suzanne Ostens hyllade avgångsföreställning.

Se fullständigt program och anmäl dig till konferensen här!

Dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling firas för att skapa förståelse och sprida kunskap om vikten av kulturell mångfald och hur vi ska leva i interkulturell samlevnad. Med denna dag uppmuntras människor runt om i världen till att stödja pluralism och skapa interkulturell dialog.

Styrelsemöte

Just nu pågår Unescos 194:e styrelsemöte i Paris. Amelie von Zweigbergk, som är Sveriges representant i Unescos styrelse, framförde igår kväll det svenska linjetalet. Där markerades tydligt att press-och yttrandefrihet är en prioriterad fråga för Sverige under mandatperioden 2014-2017. Sverige valdes in i Unescos styrelse vid Unescos generalkonferens 2013 och fick det största antalet röster någonsin av alla länder som kandiderat. Styrelseledamot Amelie von Zweigbergk inledde idag sitt tal med att tacka för det breda mandat Sverige fått.

Hon lyfte särskilt fram mordet på svenske journalisten Nils Horner i talet och betonade vikten av att fortsätta stärka det fria ordet och rätten till information:
– Journalisters säkerhet och kampen mot straffrihet för förövarna är livsviktigt för att kunna bevara rätten till yttrandefrihet. Detta är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Jämställdhet är en annan prioriterad fråga för det svenska Unescoarbetet och Sverige efterlyser större ansträngningar för att minska könsklyftorna vad gäller allas lika rätt till utbildning.

Nedan finns Sveriges linjetal i sin helhet:

Swedish National Statement at 194th UNESCO Executive Board Meeting 7th of April 2014

Anja1

Vem är du och varför valde du att söka praktik vid Svenska Unescorådet?

Jag är 24 år och avslutade min kandidatutbildning i utveckling och internationellt samarbete, i våras. Jag har starka drivkrafter och drömmer om att få jobba med freds- och konfliktfrågor, internationellt samarbete och diplomati. Svenska Unescorådet arbetar med flera av de frågor som jag brinner för och praktiken innebar en underbar möjlighet att få ta del av det arbetet. Praktiken innebar också insyn i Sveriges samarbete med ett FN-organ och inblick i Regeringskansliets och Utbildningsdepartementets processer och organisation.

Hur såg en vanlig dag ut på Svenska Unescorådet för dig som praktikant och vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter inbegrep projektplanering och kommunikationsarbete. De dagliga arbetsuppgifterna handlade bland annat om att skriva kortare notiser och artiklar till Svenska Unescorådets hemsida och facebooksida, men också om att planera, genomföra och utvärdera evenemang och konferenser tillsammans med våra samarbetspartners. Jag deltog bland annat i planeringen av FN-dagen och Sveriges deltagande i Unescos generalkonferens. Dagarna bestod också i att delta på möten och bistå i det dagliga arbetet.

Vad gör du idag och har din praktik påverkat dina val för framtiden?

Jag har precis sökt in till min drömutbildning, en master i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. Utöver det studerar jag persiska och är engagerad i Fuf (Föreningen för utvecklingsfrågor) och skriver för deras webbaserade tidning Fuf-bladet. Jag arbetar också som receptionist på bland annat Migrationsverket och Riksarkivet. Praktiken på Svenska Unescorådet var ovärderlig och en viktig pusselbit för att kunna uppnå mina drömmar. Det gav mig ökad förståelse för Unescos arbete och Sveriges roll i det arbetet. Det har också gett mig möjlighet att reflektera och fundera över hur jag vill jobba i framtiden: vilka frågor vill jag arbeta med, vilken position och inflytande vill jag ha och vilket avtryck vill jag lämna efter mig?

Vilka råd kan du ge andra studenter som söker praktikplats?

Det absolut viktigast är att följa sitt hjärta, alltid. Tro på det du gör och våga känna att det går att lyckas, trots att många säger att det är svårt att komma in i den här branschen. Ta hjälp av andra! Våga be om hjälp och hjälp andra, det gynnar dig alltid i slutändan. Använd alla möjliga kanaler du kan komma på, sök praktik via skolan och särskilda praktikkurser, använd dig av praktikplatsbanker som till exempel Fuf och våga sök praktik på arbetsplatser som inte söker praktikanter officiellt. Det lönar sig att vara ihärdig och tro på det man gör!

Unescos Världsminnesprogram firade sitt 20-årsjubileum 2012. Syftet med programmet är att säkra det skriftliga kulturarvet och motverka de hot de utsätts för. Den svenska kommittén för programmet öppnar nu för möjligheten att göra nomineringar till en lista över sådana dokument/arkiv som Sverige kan komma att nominera till Unescos internationella register över världsminnen.

Kommittén, i samverkan med Svenska Unescorådet, bjöd under gårdagen in till en konferens i Vitterhetsakademiens lokaler i Stockholm för att presentera sitt förslag inför det framtida arbetet.

Under 2014-2016 bjuder kommittén in till ett brett samarbete kring Världsminnesprogrammet för att skapa en svensk tentativ lista över möjliga framtida nomineringar till Unescos internationella register över Världsminnen. Ägare och förvaltare är alla välkomna att nominera arkiv, dokument och samlingar.

I Unescos internationella register över svenska Världsminnen finns idag Ingmar Bergmans Arkiv, Astrid Lindgrens Arkiv, Silverbibeln, Emanuel Swedenborgs arkiv och delar av samlingen av Stockholms Stads byggnadsritningar. De sex världsminnena presenterade sin verksamhet under gårdagens konferens.

Erik Norberg, tidigare riksarkivarie och särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, presenterade förslaget om en tentativ svensk lista. Konferensen avslutades med mingel och samtal.

Under våren kommer mer information om den tentativa listan att finnas tillgänglig via Riksarkivets hemsida.