Den 24 oktober var det FN-dagen och detta uppmärksammade Svenska Unescorådet och resten av FN-familjen i Sverige med ett heldagsprogram på Stockholms universitet. Flera föreläsningar och panelsamtal belyste aktuella frågor om FN:s arbetsområden fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.

Leif Magnusson

Svenska Unescorådet hade bjudit in Leif Magnusson från Unesco-centret i Botkyrka som pratade om rasism och främlingsfientlighet. Som verksamhetschef på Mångkulturellt center och Unesco LUCS i Botkyrka har Leif över 30 års erfarenhet inom frågor som rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

Under sitt framförande förklarade Leif att det krävs en triangulär samverkan – mellan politiken, forskning och civilsamhället – i arbetet med mångfald. I Botkyrka, där människor från 160 av världens länder är representerade, har kommunen insett detta för länge sen och investerat stora resurser i mångfaldarbetet.

På frågan om främlingsfientligheten ökar i Sverige menade Leif att enligt statistik ligger antalet hatbrott som anmäls konstant. Samtidigt så är det besvärligt att mäta huruvida främlingsfientlighet och rasism ökar utifrån brottsstatistik. Det orosmoln som Leif ser som det stora hotet är den utbredda vardagsrasismen i Sverige och att den tenderar att öka. I en ny studie som Leif medverkat i så visar resultatet även på att många som anser sig inte sympatisera med SD har åsikter som överensstämmer med deras politik.

Samtidigt på frågan om ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige menade Leif att det är en ”fantasiproduktion” som uppkommer i och med att vi lever så segregerat i Sverige. ”När segregationen ökar så ökar fantasierna om hur de andra är” sa Leif och menade att vi därför behöver se kommuner och organisationer arbeta i närmare samarbete för att hitta nya vägar att arbeta med integrations- och mångfaldsfrågorna.

För mer information om Unesco LUCS se här

1500828_ulla_carlsson_184pxProfessor Ulla Carlsson blir innehavare av en ny Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

Ulla Carlsson är för närvarande föreståndare för Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning) vid Göteborgs universitet.

Konkret innebär Ulla Carlssons professur att hon under de kommande fyra åren ska arbeta med kunskapsutveckling inom området både i Sverige och i internationella sammanhang, på olika sätt förmedla den kunskapen inom forskarsamhället och skapa mötesplatser mellan forskningen, politiken och praktiken.

– Yttrandefrihet är ett komplext och svårhanterligt begrepp och det är också en av de mest politiserade frågorna på dagens internationella arena. Om resultat ska nås måste såväl kunskapsutvecklingen som samverkan ske i fruktbara sammanhang – inte minst handlar det om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är inom den ram jag har att arbeta, säger hon.

För Ulla Carlssons del betyder Unesco-professuren både möjligheter och utmaningar. Det handlar om att bidra till att förhindra en inskränkning av yttrandefriheten, som i sin tur urholkar mänskliga rättigheter. En förutsättning för att bemöta en sådan utmaning är kunskap på kontinuerlig basis om situationen i olika delar av världen.

Unesco-professurer introducerades av Unesco 1992 för att främja forskning och högre utbildning mellan olika länders lärosäten inom områden som Unesco prioriterar. I dag finns drygt 760 Unesco-professurer vid fler än 850 institutioner i 134 länder runt om i världen. I Sverige är Unesco-professurerna inriktade på områden som prioriteras av Svenska Unescorådet: yttrandefrihet, utbildning för hållbar utveckling och kapacitetsbyggande i fattigare länder. Ulla Carlsson är Sveriges sjunde innehavare av en Unesco-professur.

– Unesco är det organ i FN-systemet som har i uppgift att lyfta frågor om press- och yttrandefrihet, och det är ett område som Sverige prioriterar högt. Ulla Carlsson kommer att göra ett viktigt bidrag till detta arbete, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

Läs mer om de svenska Unesco-professurerna >

Flood

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för forskningen, beslutsfattare, företag och hela samhället. Det är uppenbart att det inte finns några enkla lösningar och att ingen enskild forskare sitter inne med svaren. Dock utgör forskningen en viktig roll i den globala samhällsutvecklingen och behovet av mer samverkan både inom vetenskapssamhället och mellan forskare, samhälle och beslutsfattare för att möta utmaningarna och hoten, är större än någonsin. Den 14 november bjuder därför Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet in forskare och studerande inom alla discipliner, forskningsfinansiärer, universitet och högskolor, forskningsfinansierande myndigheter, beslutsfattare och det civila samhället till en interaktiv diskussion om det svenska forskningssystemets utmaningar att möta nya former för integrerat forskningssamarbete.

Under dagen presenteras antologin Hela vetenskapen! 15 forskare om integrerad forskning där forskare debatterar om förutsättningar för forskningen att utveckla former för problemorienterad forskning som ger ny kunskap och lösningar på de globala samhällsproblemen. Seminariet pågår mellan kl 13.00-17.00 i Centralposthuset, Stockholm. Anmälan samt mer information om seminariet finns här

Journalists

Den 4 november uppmärksammar Svenska Unescorådet de växande utmaningarna för journalister i konfliktsituationer genom ett seminarium i samarbete med frilandsjournalisten och författaren Martin Schibbye.

Föreläsare från Rory Peck Trust, Röda Korset och personer med erfarenheter från Svenska Afghanistankommittén samt frilansare kommer att prata om olika aspekter av journalisters säkerhet. Ämnen som kommer att behandlas är bland annat olika synsätt på säkerhet, olika dilemman som journalister ställs inför och vilka konsekvenser som hot mot journalister har på omvärldsbevakningen. Vidare kommer Martin Schibbye att presentera sin idé om en säkerhetshandbok för journalister, och en diskussion kommer föras om vad vi konkret kan göra för att förbättra journalisters säkerhet.

Seminariet hålls i anknytning till den Internationella dagen för att upphäva straffrihet för brott mot journalister den 2 november och är en fortsättning på det seminarium på temat pressfrihet och journalisters säkerhet som hölls på Pressfrihetsdagen den 3 maj i år.

Programmet börjar klockan 13.15 (registrering från 12.45) och avslutas med mingel kl 17.15. Antalet platser är begränsat och föranmälan är nödvändigt. Klicka här för fullständigt program och anmälan.

skog_79_allhelg08

Fredagen den 24/10 är det FN-dagen och detta firas bland annat på världsarvet Skogskyrkogården i Stockholm, genom en livesändning från Radiostationen Grimeton samt projektet #endagivarldsarvet.

Upplev landskapet och arkitekturen på världsarvet Skogskyrkogården
Skogskyrkogårdens fem kapell som vanligtvis är stängda för allmänheten, hålls öppna kl 13-15. Utställnings- och informationslokalen Visitors Center på Skogskyrkogården håller öppet kl 11-16. Där kan du ta en kopp kaffe, köpa böcker om världsarvet och titta på utställningen. Fri entré. Läs mer på Skogskyrkogårdens hemsida >

Livesändning från världsarvet Radiostationen Grimeton
Koppla upp dig kl. 12.00 på fredag och se livesändningen www.unday.org direkt från Världsarvet Radiostationen Grimeton, med inslag från svenska, danska och palestinska elever. Sändningen inleds med ett fredsbudskap – på morsekod och engelska – formulerat av högstadieelever i Danmark. Årets utsändning är en manifestation för barn som lever i krigets vardag. Därefter följer animerade filmer från elever i Gaza och många andra länder, samt musikaliska inslag. Allt som sänds är skapat av elever från olika delar i världen för elever i hela världen! Se sändningen på unday.org >

En dag i världsarvet – fotografera den 24 oktober
#endagivarldsarvet är ett fotoprojekt som pågår från kl 00.00-24.00 den 24 oktober. Då kan du ge dig ut och besöka ett av Sveriges 15 världsarv, ta bilder från ditt besök, och ladda upp dem på Instagram. Slutresultatet kommer att bli en kalender med foton från våra svenska världsarv. Bakom projektet står föreningen Världsarv i Sverige. Mer information se endagivarldsarvet.se >

Svenska Unescorådet uppmärksammar dessutom FN-dagen genom en hel dags program på Stockholms Universitet tillsammans med resten av FN-familjen. Det är gratis och öppet för alla. Läs mer här >

a4019a7039

20-31 oktober hålls Unescos 195:e styrelsemöte. Sverige ingår i styrelsen för perioden 2013–2017 och representeras av Amelie von Zweigbergk. Det här är det andra styrelsemötet sedan Sverige valdes in i styrelsen.

Den 21 oktober höll Sverige sitt nationella inlägg. Amelie von Zweigbergk höll Sveriges linjetal, där bland annat vikten av journalisters säkerhet betonades. Läs mer om linjetalet här >.

Unescos styrelse, i vilken 58 länder finns representerade, möts normalt två gånger per år. Dagordningen på Unescos styrelsemöten speglar till viss del läget i omvärlden. Under mötet förväntas styrelsemedlemmarna bland annat ta beslut om Unescos agerande när det gäller Krim, och hur man ska se till att världsarvet i Jerusalem bevaras. Vilka projekt pågår för att säkerställa att barnen i det krigshärjade Gaza får en säker skolgång, och hur ser vi till att skydda världsarven i Irak från IS härjningar?

Några medlemsländer har lagt fram förslag till nya projekt och priser, som styrelsemedlemmarna kommer att ta ställning till. Vidare kommer Unescos deltagande i det globala ramverket för utveckling efter 2015 att diskuteras, liksom Unescos arbete i Afrika. Även användningen av Unescos namn i olika sammanhang kommer att diskuteras.

Mer om styrelsemötet på Unescos hemsida >
Broschyr om Sveriges deltagande i styrelsen (pdf) >
Sveriges linjetal i sin helhet (pdf) >

IMG_1983.JPG

Nu pågår Unescos styrelsemöte i Paris. Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant, framförde idag det svenska linjetalet.

I talet gjordes en tydlig markering att press- och yttrandefrihet, och i synnerhet journalisters säkerhet, ligger högt på Sveriges agenda. De brutala morden på journalisterna James Foley och Steven Sotloff lyftes fram och det konstaterades att sedan det senaste styrelsemötet har Unescos generaldirektör fördömt dödandet av 33 journalister.

Ett annat område som rör yttrandefrihet och som togs upp i talet är främjandet och beskyddandet av mänskliga rättigheter på internet. Sverige anser att medlemsstaterna behöver ta itu med den digitala klyftan och arbeta för att öka tillgång till information på internet liksom digital kompetens. Här har Unesco har en viktig roll att spela.

Utvecklingen på Krim när det gäller Unescos mandatområden framfördes som djupt oroande och i talet underströks vikten av att Unesco följer upp den pågående utvecklingen och rapporterar till det kommande styrelsemötet. En annan säkerhetspolitiskt viktig fråga som nämndes är Ebola och det konstaterades att Unesco bör arbeta inom sina mandatområden för att hjälpa till att hantera den akuta situationen.

I talet passade Sverige även på att berömma Unesco för organisationens delaktighet i framställandet av internationella riktlinjer för sex- och samlevnadskunskap. Detta är ett led i arbetet med jämställdhet mellan könen vilket är nödvändigt för en hållbar demokratisk utveckling.

Att möjlighet till utbildning är en mänsklig rättighet och vikten av utbildning av hög kvalitet betonades. Ett lovande projekt som för närvarande pågår är Unescos arbete när det gäller utbildning för hållbar utveckling, och i talet framhävdes att Sverige ser fram emot resultaten från världskonferensen som ska hållas i Nagoya, Japan i november.

Sveriges linjetal i sin helhet (pdf) >

FN-dagen

Den 24 oktober är det FN-dagen och detta uppmärksammar Svenska Unescorådet och resten av FN-familjen i Sverige med en hel dags program på Stockholms universitet. Flera föreläsningar och panelsamtal belyser aktuella frågor om FN:s arbetsområden fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. En av talarna är Leif Magnusson från Unesco-centret i Botkyrka som ska prata om rasism och främlingsfientlighet.

Evenemanget pågår mellan 09.45-14.30. Du kan besöka de programpunkter du vill helt gratis och utan att föranmäla dig.

program medium

Mer information:

Program för dagen i PDF-format >

Mer information om dagen på Facebook >

Karta över universitetsområdet > (föreläsningarna kommer vara i Södra huset, sal B3 och B5)

Foto: Johanna Olsson
Foto: Johanna Olsson

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet och Johanna Mac Taggart, koordinator för Unescos biosfärsprogram i Sverige ”Man and the Biosphere Programme” (MAB), understryker i en debattartikel i Mariestadstidningen biosfärområdenas unika roll i att samla lokala aktörer för dialog och idéutbyte för att hitta nya metoder och modeller för att nå hållbar utveckling. Ett av Sveriges fem biosfärområden är Vänerskärgården med Kinnekulle. Där samarbetar kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad med att skapa en hållbar besöksnäring och driver många olika projekt med lokala aktörer.

Läs mer om biosfärområdet i debattartikeln här >

nobelpeaceprize

Motiveringen till priset lyder:

”The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzay for their struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education. Children must go to school and not be financially exploited. In the poor countries of the world, 60% of the present population is under 25 years of age. It is a prerequisite for peaceful global development that the rights of children and young people be respected. In conflict-ridden areas in particular, the violation of children leads to the continuation of violence from generation to generation.”

Utbildning är en mänsklig rättighet och är avgörande för att bygga fredliga och hållbara samhällen. Vikten av rätten till utbildning kan därmed inte understrykas nog. Stort grattis till pristagarna!