Den franska tecknaren Plantu på Unescos evenemang om yttrandefrihet och journalisters säkerhet © UNESCO/Fabrice Gentile
Den franska tecknaren Plantu på Unescos evenemang om yttrandefrihet och journalisters säkerhet © UNESCO/Fabrice Gentile

”Var sjunde dag dödas en journalist för att de gör sitt jobb. Nio av tio fall förblir ostraffade. Många fler reportrar hotas och trakasseras… det här är helt enkelt oacceptabelt”. Så inledde Unescos generaldirektör Irina Bokova seminariet ”Journalism after Charlie” som hölls i Paris den 14 januari. Evenemanget anordnades av Unesco i kölvattnet av förra veckans terrorattack mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo och dess våldsamma efterverkningar, där totalt 17 personer dödades. Unescodagen ägnades åt att diskutera arbetet med yttrandefrihet och journalisters säkerhet samt att prata om interkulturell dialog för att motverka diskriminering och intolerans i fragmenterade samhällen. Detta är viktiga frågor som Unesco arbetar med.

Dagen anordnades med stöd från Österrike, Frankrike och Sverige och i partnerskap med radiostationen France Culture.

Generaldirektör Bokova lyfte hur Unesco arbetar med de här frågorna över hela världen, genom utbildning för de mänskliga rättigheterna och för att förebygga folkmord, åtgärder för att stödja yttrandefriheten och medie- och informationskunskap, och skyddet av mänsklighetens gemensamma arv som plattformar för ömsesidig respekt och förståelse. Hon lyfte också den vitala betydelsen av FN:s handlingsplan för journalisters säkerhet, som Unesco leder.

Mer än 60 journalister från hela världen deltog i evenemanget. De fick sällskap av ledare från de muslimska, judiska och kristna samfunden i Frankrike samt representanter från Unescos medlemsstater. Alla stödde Bokovas uppmaning att vi behöver arbeta för ett fördjupat samarbete för att öka säkerheten för journalister, för att bygga nya former av mediekompetens, för att engagera unga människor, och att bygga nya broar av dialog mellan och inom samhällen.

Den franska serietecknaren Plantu höll ett tal där han betonade rätten för alla människor att uttrycka sina åsikter, något han försvarade med passion och entusiasm. Han pratade också om sitt engagemang för organisationen Cartooning for Peace som fungerar som en mötesplats för några av världens mest kända politiska tecknare som vill främja en bättre förståelse och ömsesidig respekt mellan människor från olika kulturer och trosuppfattningar och som använder karikatyrer som ett universellt språk.

Två paneldebatter hölls under dagen. Den första fokuserade på journalisters säkerhet. Magnus Falkehed, reporter på Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet, deltog i panelen tillsammans med flera andra reportrar och ledare för journalistorganisationer. Ernest Sagaga från International Federation of Journalists sa att “Vi är inte krigare, vi är journalister. Det är därför vi behöver skydd. Vi måste få ett slut på straffriheten (för de som dödar journalister) för vi lämnar inte våra familjer på morgonen för att slåss”.

Den andra panelen handlade om interkulturell dialog och där deltog bland annat ledare från olika religiösa samfund i Frankrike. Talarna betonade utbildningens viktiga roll för att ungdomar ska få chansen att utvecklas till ansvarsfulla globala medborgare och för att fördjupa ömsesidig respekt och förståelse i samhällen som är allt mer skiftande och under ständig förändring. Betydelsen av undervisning i historia, och behovet av att skingra missuppfattningar om olika religioner var två saker som speciellt betonades. De mänskliga rättigheterna presenterades som en grund för att förena den rika mångfalden av samhällen i dag, och detta kräver allt mer dynamiska utbyten, särskilt mellan ungdomar.

Avslutningsvis talade den franske justitieministern Robert Badinter om mänskliga rättigheter. ”Samhället idag är splittrat”, konstaterade han. ”Men vi är på Unesco, och här kan vi säga att fragmenten kan föras samman för att göra ett konstverk av mosaik. Ramen för att uppnå detta mål är mänskliga rättigheter.”

Läs mer om evenemanget på Unescos hemsida >

Lisa Söderlindh i samband med demonstrationerna för yttrandefrihet efter attacken mot Charlie Hebdo. Foto: Caroline Hammarberg
Lisa Söderlindh i samband med demonstrationerna för yttrandefrihet efter attacken mot Charlie Hebdo. Foto: Caroline Hammarberg

Lisa Söderlindh arbetar på Migrationsverket, men har under de senaste månaderna gjort tjänstemannautbyte på Unescos sekretariat i Paris. Läs om Lisas tid i Paris och hennes råd till andra som vill göra ett liknande utbyte.

Vem är du och varför valde du att göra detta utbyte?
– Jag har länge haft ett intresse för Unescos arbete och det jag kallar ”Unesco-modellen”, det vill säga Unescos breda mandat och uppdrag, mångfalden av nätverk och samarbetsformer och inte minst hur organisationen integrerar perspektiv från olika vetenskaper, forskningsområden, intressegrupper, regioner, länder och befolkningar.
– Genom utbytet ville jag få möjlighet att vidga mitt eget sätt att närma mig frågor som berör och engagerar, däribland migrationsfrågan, och förnya blicken på myndighetens uppdrag och mer specifikt; dess externa kommunikationsarbete där jag har min hemvist.

Hur tror du att erfarenheterna från Paris kommer hjälpa dig i ditt arbete?
– Trots sin begräsning kommer det som jag lärt mig om Unescos verksamhet och ”Unesco-modellen” kunna ge navigering i min fortsatta tjänst på Migrationsverket. Bland annat i form av uppslag och nya infallsvinklar på frågor som visserligen inte är nya men väldigt relevanta, exempelvis konflikten i Syrien och den humanitära krisen som drivit över nio miljoner människor på flykt.
– Migrationsverket har även en specifik uppgift vad det gäller att främja en nyanserad bild av migranter och ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter. Unesco kan fungera som en inspirationskälla just vad det gäller idéer, metoder och forum för att främja representationen, presentationen och inkluderandet av mångfalden röster i publika sammanhang. Berättelserna som hörs och bilderna som utmålas kräver nya, fler och bredare penseldrag över gränserna. Nu mer än någonsin och i synnerhet i Sverige vars migrationsmodell är en återkommande referens i den internationella migrationsdebatten och ett flitigt rapporteringsobjekt på den globala mediescenen.

Hur har din tid på Unescos sekretariat sett ut och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
-Den första tiden var jag på det internationella programmet för utveckling av kommunikation, IPDC, vilket gav mig en möjlighet att arbeta med att främja uppbyggnaden av fria och oberoende medier i utvecklingsländerna. Några uppgifter var att producera en rekommendationsrapport utifrån en genusutvärdering av de många medieprojekt som Unesco stöder runt om i världen samt att arbeta med kommunikationen inför en kommande konferens om internetrelaterade frågor kring tillgången till information och kunskap, yttrandefrihet, integritet och etiska dimensioner av informationssamhället.
– Sedan november 2014 är jag på sektorn för samhällsvetenskap och humaniora där arbetet leds av det övergripande målet att främja inkluderande social utveckling, interkulturell dialog och närmandet mellan kulturer. Jag bidrar bland annat till sekretariatets insatser och aktiviteter på migrationsfronten inom ramen för Global Migration Group, GMG, som är ett samordningsforum för globala migrationsfrågor. Annat handlar till exempel om att ge stöd till Unescos fältkontor om migration samt att utforma strategiska kommunikationsplaner och projektförslag.
– Till de mest inspirerande sidorna av arbetet på sekretariatet hör mångfalden av människor, och bredden av perspektiv, metoder och förhållningssätt. Organisationens verksamhetsfält låter sig inte sammanfattas men kan belysas i exempel. Från kristallernas historiska betydelse och röntgenstrålarnas nutida roll, till öbefolkningar som lever under det konstanta hotet av översvämningar till journalisters säkerhet.
– Paletten av projekt, frågor och aktiviteter som Unesco driver är inspirerande samtidigt som omfånget skymmer. I det visionära finns någonting illusoriskt. Å andra sidan är det kanske just det höga taket och drevet för intellektet, det kritiska tänkandet och ett själsligt utbyte som utgör en betydelsefull motpol till den materiella välfärdens dynamik i vad som i mångt och mycket blivit en digitaliserad vardag.

Vilka råd kan du ge andra tjänstemän som vill göra ett utbyte vid Unescos sekretariat?
– För att ta beslutet om att ansöka om utbyte föreslår jag att man ägnar tid åt att skaffa sig en klar bild av vilken sektion inom sekretariatet och vilket specifikt arbetsteam som skulle matcha en bäst, då man arbetar väldigt olika på olika delar av sekretariatet.
– Mitt råd skulle även vara att överväga placering på något av Unescos kontor i utvecklingsländer, de som kallas fältkontor.

Vill du göra ett tjänstemannautbyte på Unesco? Läs mer här >

Unesco vid demonstrationerna för yttrandefrihet i Paris efter terroristattackerna som tog 17 personers liv.  Foto: Unesco/Jeff Lee.
Unesco vid demonstrationerna för yttrandefrihet i Paris efter terroristattackerna som tog 17 personers liv. Foto: Unesco/Jeff Lee.

I efterdyningarna av den tragiska attacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo, arrangerar Unesco ett evenemang om yttrandefrihet vid organisationens högkvarter i Paris onsdagen den 14 januari.

Unescos generaldirektör Irina Bokova inleder programmet, som har organiserats i solidaritet med Frankrike och media över hela världen och för att visa Unescos engagemang för yttrandefrihet och pressfrihet. Franska och internationella medier, representanter från Unescos medlemsstater, opinionsbildare och journalistskolor inbjuds att delta. Den ledande franska serietecknaren Plantu kommer att delta under dagen och hålla ett tal. Det blir rundabordssamtal mellan deltagarna om journalisters säkerhet och om medias roll för att vårda den offentliga debatten, främja dialog och bygga broar. Programmet innehåller också en paneldebatt om journalisters säkerhet, där bland annat DN:s korrespondent Magnus Falkehed kommer att delta. Sverige stödjer evenemanget ekonomiskt och representeras av ambassadör Annika Markovic.

Unescos generaldirektör Bokova fördömer systematiskt mord på journalister runt om i världen och efterfrågar effektiv rättsskipning och ansvarsutkrävande. Hon har fördömt attacken mot Charlie Hebdo och beskriver detta som ”en attack på yttrandefriheten”.

Unescos arbete med press- och yttrandefrihet

Unesco är det FN organ som har ett mandat att arbeta med frågor som rör press- och yttrandefrihet, medieutveckling och journalisters säkerhet i både traditionella och digitala medier över hela världen. Unesco arbetar med en bred ansats med dessa frågor kring press- och yttrandefrihet, journalisters säkerhet och medieutveckling:

• Unesco leder FN:s gemensamma handlingsplan för journalisters säkerhet och arbetar med regeringar världen över, samt koordinerar arbetet inom FN-systemet. Detta inleddes 2011 då Unesco bjöd in andra FN-organ till möte i syfte att mobilisera hela FN-familjen, medlemsstater, regionala MR-organisationer och icke-statliga organisationer att samarbeta för att främja en säkrare miljö för journalister. Mötet resulterade i UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, ett handlingsorienterat dokument med konkreta förslag på hur journalisters situation kan förbättras. I anslutning till detta arbete uppmärksammar Unesco årligen den internationella dagen för avskaffandet av straffrihet för brott mot journalister, den 2 november.

• Unesco uppmärksammar årligen pressfrihetsdagen, den 3 maj. Då delar Unesco bland annat ut priset Guillermo Cano World Press Freedom Prize, vilket uppmärksammar en person eller organisation som bidragit till att försvara eller främja pressfriheten någonstans i världen. År 2014 gick priset till den turkiska journalisten Ahmet Şik. Sveriges Radios vd Cilla Benkö har nyligen blivit vald till jurymedlem för priset.

• Unesco har också lanserat A Global Alliance on Gender and Media för att främja jämställdheten i och genom media. Ny teknologi skapar kanaler för nya röster, men kvinnor förblir marginaliserade i mer eller mindre utsträckning i medieinnehåll och beslutsfattande.

• Unesco driver flera program och projekt för att stärka yttrandefrihet. Bland dessa kan nämnas International Programme for the Development of Communication (IPDC). Syftet med programmet är att främja uppbyggnaden av fria och oberoende medier i utvecklingsländer med fokus på Afrika.

Utförligare beskrivning av seminariet den 14 januari >
Läs om Sveriges stöd till Unesco kring yttrandefrihetsfrågor >

charlie_hebdo_pilar_04

Unescos flagga vajar på halv stång för att hedra de som drabbats av attacken på franska tidningen Charlie Hebdo och i solidaritet med Frankrike. Unescos generaldirektör Irina Bokova fördömer attacken och säger: ”Jag är förfärad över denna chockerande attack mot den satiriska tidningen Charlie Hebdo, mina tankar går till de anhöriga till de dödade och till dem som har skadats”.

Det var vid lunchtid den 7 januari som tidningens redaktion stormades av beväpnade män och tolv personer dödades, därav några av Frankrikes mest berömda tecknare.

”Det här är mer än en personlig tragedi”, fortsätter Bokova ”det är ett angrepp på media och yttrandefrihet. Världssamfundet kan inte tillåta extremister att tysta det fria flödet av åsikter och idéer. Förövarna av detta angrepp måste ställas inför rätta och Unesco är allt mer fast besluten att stå upp för en fri och oberoende press.”

Unesco är det FN organ som har ett mandat att arbeta med frågor som rör press- och yttrandefrihet, medieutveckling och journalisters säkerhet i både traditionella och digitala medier över hela världen. Generaldirektör Bokova fördömer systematiskt mord på journalister runt om i världen och efterfrågar effektiv rättsskipning och ansvarsutkrävande. Unesco leder FNs handlingsplan för journalisters säkerhet och arbetar med regeringar världen över, samt leder FN agerade på området. Sverige ger starkt stöd till Unescos arbete kring detta.

Länk till Bokovas uttalande >
Unescos pressmeddelande den 8 januari >

charlie-hebdo-drup-infocus