”Jag är djupt chockad över att se filmerna som visar IS förstörelse av kulturarv i Mosul i Irak. Jag fördömer attacken mot Iraks mångtusenåriga historia och kultur som inte bara är en attack mot kulturarvet utan också underblåser sekterism och våldsam extremism”, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova angående de filmer där Islamiska Staten förstör statyer och andra konstföremål på ett museum i Irak.

Förstörelsen strider också mot FN-resolutionen som nyligen antogs med syfte att stoppa IS från att sälja konstskatter från Syrien och Irak för att finansiera sin verksamhet. Bokova kräver nu ett krismöte i FNs säkerhetsråd.

Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg instämmer med Irina Bokova om att frågan måste upp på säkerhetsrådets bord.

”Den är så pass viktig. Det är ett vidrigt övergrepp som IS begår i Irak. Det handlar inte bara om ovärderliga skatter utan det är också ett övergrepp mot människors historia, identitet och grundläggande mänskliga rättigheter ”, säger Djurberg.

MG-0948,large_1399740941
Mats Djurberg

 

På Unescos hemsida finns hela Bokovas uttalande. Läs det här >

 

Över 6 miljarder människor har idag tillgång till mobiltelefoner och dubbelt så många använder internet i mobilen än på dator. Mobiltelefoner har förändrat världen på många sätt!

Just nu pågår årets ”Mobile Learning Week”!

300b0368f3

 

Varje år anordnar Unesco konferenser och andra arrangemang som under en vecka har fokus på mobilt lärande. 2015 års arrangemang sker mellan 23 – 27 februari och veckan uppmärksammas också i många av Unescos medlemsländer. I år ligger fokus på hur mobil teknologi kan förbättra utbildningen för kvinnor och flickor. Att flickor får utbildning leder till att de gifter sig senare, får färre och friskare barn, får kunskap om arbetsmarknaden och hur man tar sig in på den, inser vikten av hälsovård och lär sig vilka rättigheter de har och hur de kan kräva dem.

FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan kallade flickors utbildning för det mest effektiva verktyget för utveckling.

IMG_6232-mobile-book

 

Unesco arbetar med att stödja regeringar och enskilda i att upptäcka hur man kan använda mobiltelefoner för utbildning: med mobilens hjälp kan skolor nå fler och de är också ett verksamt hjälpmedel i undervisning. Unesco driver projekt i flera länder för att stödja lärare och elever i detta arbete. Unesco bedriver också forskning, informationsspridning och påverkansarbete kring mobilens betydelse för lärande.

Läs mer om veckan och arrangemangen här >

Temat för Världsradiodagen 2015 är unga människor. Mer än hälften av jordens befolkning är under 30 år, men det finns fortfarande väldigt få radioprogram för och av unga människor.

”Radion är en plattform för utbyte, där unga människor kan hitta sin plats och uttrycka sina åsikter”, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova med anledning av temat. Genom Världsradiodagen vill Unesco uppmuntra beslutsfattare att verka för yttrandefrihet, tillgång till information och jämställdhet i radiovågorna. Världsradiodagen instiftades 2011 av Unesco för att hylla radion som medium och uppmärksamma dess betydelse runt om i världen.

Radion är det massmedium som når flest människor och den lämpar sig särskilt väl för kommunikation med avlägsna folkgrupper och utsatta människor. Radion erbjuder en plattform för människor att delta i den offentliga debatten, oavsett utbildningsnivå, och skapar även en känsla av samhörighet då alla kan ta del av samma information. Just nu använder Unesco radio för att sprida kunskap om Ebola i de drabbade områdena.

Unesco jobbar mot all form av diskriminering, och detta reflekteras i målet för årets Världsradiodag; att inkludera flera unga människor i alla delar av radioproduktion, så att de får en röst och kan bidra med nya synsätt och vägar till utveckling.

Unesco uppmanar organisationer och radiostationer i alla medlemsländer att sprida budskapet genom att planera egna aktiviteter på Världsradiodagen den 13 februari. Man kan också delta genom att sprida information om vikten av radio och unga människors deltagande. Nedan berättar Unescos generaldirektör Irina Bokova om varför denna dag är så viktig.

 

Läs mer om Världsradiodagen här

Här hittar du tips på saker du kan göra på Världsradiodagen: Tips till världsradiodagen

Här kan du se vad EBU (European Broadcasting Union) gör i anknytning till och på Världsradiodagen

Radiodagen blå

Vindelälven

Svenska MAB-kommittén (Man and the Biosphere) har beslutat att ge Vindelälven-Juhtatdahka möjlighet att kandidera till att bli ett Unesco biosfärområde, dvs. ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

Området som kandiderar till att bli biosfärområde utgörs av Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. Drygt 100 000 personer bor i området som är 1,3 miljoner ha stort.

Västerbottens nationalälv Vindelälven löper från fjäll till kust genom en mångfald av naturtyper och unika kulturmiljöer. I området finns samisk och svensk kultur sida vid sida.

Under kandidaturperioden 2015-2017 påbörjas processer och projekt för att ge biosfärkandidatområdet dess profil och identitet. Förhoppningarna på ett framtida biosfärområde är att man genom biosfärområdet tillsammans kan kraftsamla för en stark, positiv och hållbar framtidsutveckling i Vindelälvsdalen.

Läs mer om biosfärområden.

Foto: Joachim Kaiser

Priset delas ut på pressfrihetsdagen den 3 maj varje år till minne av den colombianske journalisten Guillermo Cano som mördades 1986, och består av en medalj och en prisumma. Syftet är att ära en person, organisation eller institution som gjort framstående insatser i att försvara och/eller främja pressfrihet i världen, i synnerhet om det innebar en risk. Medlemsstater, internationella och regionala journalistorganisationer eller icke-statliga organisationer som jobbar med journalistik och yttrandefrihetsfrågor är välkomna att nominera kandidater till priset. Varje medlemsland får nominera max tre kandidater per år.

För att nominera behövs en skriftlig nominering på franska eller engelska. Nomineringarna görs med hjälp av blanketten som finns att ladda ner som pdf på följande länk

Skicka ifylld blankett till Unesco på nedanstående adress senast 15 februari. Eventuella frågor kan även ställas till Sylvie Coudray, chef för Unescos enhet för yttrandefrihet. 

Ms Sylvie Coudray
UNESCO
Freedom of Expression and Media Development Division
7, Place de Fontenoy
75352 Paris cedex 07
France
Tel: + 33 1 45 68 42 12
E-post: s.coudray@unesco.org

Här finns även reglerna för nomineringen tillgängliga: Rules Press Freedom Prize

 Läs mer om Unescos arbete här

850455479f

Unescos generaldirektör Irina Bokova deltog förra veckan i seminariet  ”Staying Together – Dialouge in the Face of Violent Extremism” som organiserades av de svenska och indonesiska permanenta delegationerna till FN och hölls i FNs högkvarter i New York.

Utrikesminister Margot Wallström underströk att de nuvarande spänningarna inte ska ses varken som en konflikt mellan västvärlden och islam eller som en konflikt mellan olika kulturer, utan som konfrontation med extremister. Hon manade det internationella samfundet att fokusera på att bygga tillit mellan och inom samhällen för att skapa vad Unesco brukar kalla en ”fredskultur” och framhöll vikten av att länderna för en inkluderande nationell politik.

”Medan vi nu firar att Unesco fyller 70 år är det angelägnare än någonsin att uppmärksamma det som står i konstitutionen: att vi ska bygga fred i människors sinnen”, sa Irina Bokova.  Hon betonade att en global debatt även måste inkludera lokala dimensioner av extremismen.

”Kulturell mångfald är verklighet och därför måste vi lära oss att förstå varandra för att utveckla uppskattning av andra kulturer”.

I samband med detta tackade hon FNs generalsekreterare för att han lanserat sitt initiativ för global utbildning, ”Global Education First Initiative”.

FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson betonade behovet av att upprätthålla de kärnvärden som utgör grunden i våra samhällen, trots dagens osäkerhet i världen. Han pekade på det internationella samfundets ansvar att skydda sina grundläggande principer och uppmanade världens ledare att samarbeta för att minska spänningar och hantera ökande fördomar och intolerans kring kultur och religion.

Unescos generaldirektör träffade utrikesminister Margot Wallström efter mötet. Hon uttryckte sin djupa beundran för det kontinuerliga och ökande stöd som Unesco får av Sverige, i synnerhet genom det samarbetesavtal som nyligen slöts och vilket innebär att svenskt extra-budgetärt stöd till Unesco ökar markant och ges över en fyraårsperiod och till alla områden i organisationens arbete.

Margot Wallström bekräftade Sveriges orubbliga stöd till det viktiga arbetet som Unesco gör för att skapa verktyg för att möta utmaningen med ökande skillnader mellan samhällen, att hitta balansen mellan yttrandefrihet och respekt för kulturella skillnader och att lyfta fram behovet av att engagera världsledare och religiösa ledare över hela världen. Bokova betonade den nyckelroll som utbildning spelar i att hitta nya former för det som kallas ”global citizenship”, dvs hur skolan också ska kunna lära eleverna att bli ansvartagande globala medborgare.

Margot Wallström lovordade organisationen för dess arbete med yttrandefrihet och med att bekämpa extremism genom utbildning och bygga fred.

”Idag har inte extremistiskt våld endast som mål att döda människor utan även att förstöra deras kultur och mänskliga rättigheter, att framställa olikheter som hot och att separera människor beroende på deras tro och ursprung”, sa Bokova. ”Vi ser det i Irak och Syrien, i Nigeria och nu i Frankrike med terroristattackerna tidigare den här månaden. Extremister attackerar skolor, sevärdheter, journalister, lärare och studenter.”

”Vi måste arbeta tillsammans för att avvisa alla fragmenterande krafter”, fortsatte generaldirektören. ”Detta är den viktigaste uppgiften för FN och Unesco, vars 70-årsjublieum vi firar i år.”

”Att göra rätt är inte lätt, och det är därför dialog är så viktigt. Endast genom dialog kan vi dra största möjliga nytta av mänsklighetens mångfald och samtidigt säkerställa respekten för de rättigheter som för oss samman. Vi behöver alla möjligheter för en öppen debatt om hur vi på ett bättre sätt kan göra verklighet av de värderingar och principer som vi alla delar, och det är därför det är så viktigt att mötas”, sammanfattade Irina Bokova.