Med anledning av pressfrihetsdagen bjöd Svenska Unescorådet den 29 april in till ett samtal om pressfrihetens förutsättningar och utmaningar. FN-organet Unesco sammanställer på regelbunden basis globala och regionala trender om yttrandefrihet och medieutveckling i rapporten World Trends in Freedom of Expression and Media Development. Med detta som utgångspunkt samtalade deltagarna om konstruktiva vägar och goda exempel för att främja press- och yttrandefrihet, dels nationellt men också hur Sverige kan agera för detta i internationella fora. Vad är olika aktörers ansvar och möjligheter att bidra till att främja pressfriheten och hur ser en god samverkan ut?

I samtalet som modererades av Jesper Bengtsson, chef för tankesmedjan Tiden, deltog Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, Madeleine Opira, Chef & Grundare A Million Minds och Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser. Alice Bah Kuhnke inledde med ett anförande där hon pekade på Unescos ledande roll i den övergripande samordningen av FN: s handlingsplan för journalisters säkerhet. Hon betonade särskilt frågan om straffrihet och underströk den vikt som regeringen lägger vid att stötta detta arbete. Hon belyste också den medieutredning som regeringen tillsatt med syfte att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.

DSC_2001

Panelsamtalet som följde rörde sig över ett brett spektrum av perspektiv på press- och yttrandefrihet. Deltagarna diskuterade bland annat utmaningen i att hålla fast vid det som fungerar bra, samtidigt som man arbetar för att ge en röst åt de som inte har möjlighet att göra sig hörda. Madeleine Opira pekade på vikten av jämlikhet för att alla ska få samma möjligheter att vara delaktiga, och menade att grunden till detta bör läggas redan i skolan. Hon understök även vikten av tillgång till information och att denna är ojämn mellan t.ex. innerstad och förorten .Jonas Nordling tog upp frågan om att allt fler medlemmar uppger att de undviker att skriva om frågor på grund av hot. Men han underströk också vikten av att vi kan lära kommande generationer att skilja på opinions- och nyhetsjournalistik och flera talare berörde även indirekt vikten av medie- och informationskunnighet och den kritiskt tänkande. Bah Kuhnke menade att mer information leder inte till ökad demokrati, utan man måste värna granskning och den redaktionella processen. Jonathan Lundqvist påpekade att en av grundförutsättningarna för yttrandefriheten är respekten för andra människors yttrandefrihet. Han menade även att det inte är journalistikens kris vi står inför utan snarare den befintliga journalistiska affärsmodellens kris.

DSC_2041

Flera paralleller drogs mellan utarmningen av lokalpress och motsvarande utarmning vad gäller utrikesjournalistiken. David Isaksson lyfte erfarenheter från Blank Spot Project och pekade på det stora intresset som crowd sourcing initiativet visat på för kvalitetsjournalistik. Det är ju en helt annan affärsmodell som därmed prövats och panelen konstaterade att det ställs helt nya krav på att kombinera kvalitetsjournalistik och nytt marknadstänk idag.

Isaksson relaterade också till att förutsättningarna för att utöva sitt yrke som utrikesreporter har förändrats mycket om man t.ex. jämför 1980-talet  med situationen idag. Nu är journalister i mycket högre grad en måltavla.

DSC_2074

Kristin Olson från Sida berättade hur Sida aktivt arbetar för pressfrihet, genom medie- och yttrandefrihetsstöd. Unescos handlingsplan för journalisters säkerhet lyftes särskilt som ett bra exempel på vad man kan göra konkret genom FN. När enskilda medieföretag inte själva kan stå för risken, så behövs en relevant plattform med olika aktörer som i bästa fall är oberoende från staten. Detta prövas på olika håll i flera pilotländer. Hon underströk även att medier och journalistik inte fungerar som den vanliga ekonomiska marknaden då det inte främst är en produkt utan en byggsten av demokratin. Konkret stödjer även Sida finaniseringen av lån till mediehus där man kan få en social ränta som är mer förmånlig om man levererar kvalitativ journalistik.

DSC_2095

Kultur- och demokratiministern anser sig ha en roll att bidra till att förändra det allt hårdare kilmatet både på nationell nivå och globalt genom exempelvis Unesco, Hon betonade slutligen vikten av ett Sverige som håller ihop. Och för det är samarbete centralt.

Här hittar du rapporten World Trends in Freedom of Expression and Media Development

Här kan du läsa mer om Unescos firande av World Press Freedom Day och här kan du följa firandet av Pressfrihetsdagen i Riga.

Världsjazzdagen firas den 30 april för fjärde året i rad.

Syftet med dagen är att uppmuntra till interkulturell dialog och förståelse genom jazz. ”I dessa tider av förändring och osäkerhet behöver vi jazz mer än någonsin för att föra samman människor och för att främja frihet och dialog. Jazz är fredens musik” säger Unescos generaldirektör Irina Bokova.

Paris har utsetts till årets värdstad, och där hålls en stor konsert med många internationellt kända jazzartister för att uppmärksamma dagen, vilken också är en viktig del av Unescos 70-årsfirande.

Förutom huvudkonserten kommer många aktiviteter att äga rum under dagen i Paris såsom utbildningsprogram om jazz och olika framträdanden. Även på många andra platser firas Världsjazzdagen världen över.

Läs mer om Världsjazzdagen här och här

 

BANNER WPFD(English)

 

Varje år den 3 maj firas Världspressfrihetsdagen runt om i världen för att uppmärksamma de som arbetar för en fri press, utvärdera hur det ser ut med pressfrihet i olika länder, understryka vikten av att värna pressfriheten och för att hedra de journalister som mördas, kidnappas och blir utsatta för våld i sitt yrkesutövande.

I Sverige firas pressfrihetsdagen idag den 29 april med ett seminarium om pressfrihetens förutsättningar och utmaningar med utgångspunkt i aktuella globala trender.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledningstalar och deltar sedan i ett panelsamtal med bland andra Jonas Nordling, Journalistförbundet, Jonathan Lundqvist, Reportrar utan gränser och Madeleine Opira, A Million Minds, där olika perspektiv kommer belysas och visa på konstruktiva vägar framåt.

Seminariet äger rum idag, den 29 april, i Bankhallen, Utrikesdepartementet, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Tid: kl 15.00-16.30 med tid för mingel fram till 18.00. Registreringen öppnar 14.30.

 

Medverkande

Moderator och samtalsledare: Jesper Bengtsson, chef tankesmedjan Tiden

Samtalsdeltagare:

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet

Madeleine Opira, Chef & Grundare A Million Minds

Jonathan Lundqvist, ordförande Reportrar utan gränser

 

Program

14.30-15.00      Registrering, (Bankhallen, Malmtorgsgatan 3)

15.00-15.10      Välkommen, Mats Djurberg

15.10-15.30      Key note Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister

15.30-16.20     Panelsamtal modererat av Jesper Bengtsson

16.20-16.30      Avrundning, Mats Djurberg

16.30-18.00      Mingel

 

Läs mer om årets globala firande i Riga och utdelningen av pressfrihetspriset.

Följ det globala firandet i helgen i Riga direkt via webcast

Enligt Unescos preliminära bedömning har, som tidigare rapporterats, monumenten och byggnaderna i Kathmandudalen och andra kultur- och naturarv i närheten skadats svårt av jordbävningen. I synnerhet tre av monumenten är helt förstörda.

nepal-highlight-2

 

Nepals naturarv, i synnerhet världsarvet Sagarmatha nationalpark där också Mount Everest finns, har också påverkats i hög grad av skalvet. Däremot har det lyckligtvis visats sig att Buddhas födelseplats Lambini och nationalparken Chitwan har klarat sig med endast mindre skador.

Unesco mobiliserar nu sin expertis till stöd för Nepal

Enligt uppgifter från Unescos huvudkontor i Paris så planerar Unesco just nu en internationell expertmission för att undersöka skadorna och utifrån det ge stöd och råd till Nepals myndigheter om hur man kan skydda och återuppbygga världsarven, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare

Kathmandudalens världsarv består av sju grupper av monument och byggnader som härstammar från en bred historisk och kulturell bakgrund. Detta har gjort dalen världsberömd, här har också jordbävningen slagit hårdast mot.

Nepal har totalt fyra världsarv

Sagarmatha Nationalpark

Kathmandu-dalen

Chitwau Nationalpark

Lumbini (Buddas födelseplats)

Med anledning av katastrofen har Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg uttalat sig i Sveriges Radio.

Lyssna på intervjun här

I dag tisdagen den 28 april lanseras Unescos stora rapport om läget för utbildningen i världen inför en stor publik på Sida. Inledningstalet hålls av utbildnings- och Unescoministern Gustav Fridolin.

gmr2

I år är det 15 år sedan de sex utbildningsmålen för Utbildning för alla (EFA) antogs i Dakar. Unesco har publicerat Global Monitoring Report (GMR) årligen som en uppföljning av hur utbildningen i världen ligger till.

Till de positiva sidorna hör att andelen barn som inte går i skolan har halverats. I dag har 48 miljoner fler barn tillgång till skola jämfört med för 15 år sedan. Den främsta framgången är flickors rätt och tillgång till utbildning i världen. Trots framgångarna vet vi att 58 miljoner barn i världen inte har tillgång till skola och att 100 miljoner barn inte fullföljer sin grundskoleutbildning. Det största misslyckandet är att det fortfarande finns ca 780 miljoner människor i världen som är analfabeter, varav två tredjedelar är kvinnor.

Dålig kvalitet i skolan är ett globalt problem och 250 miljoner barn i grundskolan lär sig inte de basala grundkunskaperna. De sex EFA-målen gäller även för Sverige. Mål ett till fem har Sverige uppnått, men mål sex gällande kvaliteten bedöms fortfarande inte uppfyllt, trots att vi känt till problemet sedan 2002.

Alla vet att utbildning är en grundläggande hörnsten för att uppnå hälsoförbättringar, demokrati, fattigdomsbekämpning, jämställdhet, ökad jämlikhet och långsiktig hållbar utveckling för alla. Trots denna kunskap är det nedslående att många länder inte prioriterar utbildning i sina nationella budgetar. Även det totala internationella biståndet till utbildning har minskat med 10 procent sedan 2010.

En inkluderande och rättvis tillgång till utbildning av god kvalitet bör säkerställas för alla, tillgång till förskola och grundskola men även möjligheten för alla ungdomar till gymnasie-, yrkes- och högre utbildning.

För att läsa Global Monitoring Report och om Unescos arbete med utbildning följ nedan länkar:

Global Monitoring Report

Fakta och statistik

Hur hanterar vi rasism och rasistiska stereotyper i litteraturen? Vilket ansvar har biblioteken och hur ska vi samtala om och problematisera denna litteratur?

Det var frågor som diskuterades av företrädare för Svenska Unescorådet, Svensk Biblioteksförening och Kulturdepartementet på Stockholms Stadsbibliotek på Världsbokdagen den 23 april.

Temat var projektet ”Litteratur X” där Stockholms Stadsbibliotek lyfter fram äldre och samtida skönlitteratur och ställer frågor kring rasism och rasistiska stereotyper i dåtid och nutid.

Samtalet rörde biblioteken som demokratisk arena: öppen för samtal kring – och problematisering av – sådan litteratur. Ordföranden Calle Nathanson, Svensk Biblioteksförening, betonade att samtalet kring litteratur är en strategi i sig, och Per Olsson, statssekreterare Kulturdepartementet, pekade på litteraturens förmåga att också blicka bakåt och ge upprättelse.

Samtalsdeltagarna enades om att ett av de viktigaste målen med projektet är att handleda läsare i att få syn på mer okänd litteratur som hanterar samma ämnen som den omdiskuterade men på andra sätt, just för att inkludera, inte exkludera.

Läs mer om Litteratur X här

11059702_979524142080764_6388835255134115250_n

WBD_slider_access_EN

På Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar Unesco böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor. Böcker är ett av våra allra mest effektiva verktyg för att arbeta för fattigdomsbekämpning och fredsbyggande, och målet med Världsbokdagen är att uppmuntra författare och kämpa mot analfabetism. Den 23 april är minnesdagen för flera stora författare; Shakespeare, Laxness, de la Vega m.fl.

”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest effektiva vapen” – Malala Yousafzai, mottagare av Nobels Fredspris 2014

På Unescos hemsida kan du läsa mer om Världsbokdagen

Här hittar du material om Världsbokdagen. Klicka på bilderna eller länken för att ladda ner dem:

Vykort Världsbokdagen

Världsbokdagens logga:

Logga Världsbokdagen

Affisch Världsbokdagen:

Affisch Världsbokdagen

Unesco lanserar global kampanj för skydd av kulturarv

Vi måste reagera när extremister påstår att mångfald är farligt”, sa Unescos generaldirektör Irina Bokova när hon lanserade #Unite4Heritage, Unescos globala kampanj mot förstörelse av kulturarv i Bagdad den 28 mars. Syftet med kampanjen är att visa stöd för beskydd av kulturarv som hotas av extremistiskt våld.

Bokova menade vidare att ”Med den här kampanjen vill vi visa att utbyte och dialog mellan kulturer är och alltid har varit en förutsättning för utveckling och att mångfald är en styrka för alla samhällen” och fortsatte ”Vi måste enas som en mänsklighet med gemensam historia och gemensam framtid. Enandet är vår styrka. Vi accepterar inte förstörelsen av kulturskatter och vi ska tillsammans göra allt vi kan för att stoppa den”.

I Sverige har bland andra Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke visat sitt stöd för kampanjen genom att fotas med budskapet #Unite4Heritage på twitter.

DSC_1821

Vill du också vara med och visa ditt stöd för beskydd av kulturarv? Ta en bild av dig själv när du håller en skylt med ordet #Unite4Heritage, lägg upp den på dina sociala medier och använd hashtaggarna #Unite4Heritage och #UnescoSverige

Läs mer om kampanjen här

Den syriske journalisten Mazer Darwish tilldelas 2015 års Unesco Världspressfrihetspris.

mazen darwish

 

Mazer Darwish har i över tio år arbetat med medier i Syrien, till ett mycket högt pris i form av reseförbud, trakasserier, fängelsestraff och tortyr. Han är sedan 2012 fängslad tillsammans med två kollegor.

Darwish är advokat, pressfrihetskämpe och ordförande för det syriska centret för media och pressfrihet. Han var med och grundade tidningen Voice och den oberoende nyhetssidan syriawiev.net som har förbjudits av de syriska myndigheterna. År 2011 grundade Darwish även Media Club, den första syriska tidningen om mediefrågor.

Flera människorätts- och pressfrihetsorganisationer runt om i världen har krävt Mazer Darwishs frigivning och 2013 antog FN en resolution som krävde att de syriska myndigheterna omedelbart skulle släppa alla godtyckligt fängslade personer, inklusive medlemmarna av det syriska centret för media och pressfrihet. I januari 2014 manade FN:s Arbetsgrupp mot godtyckligt fängslande de syriska myndigheterna att frige Darwish och hans kollegor.

Unescos Världspressfrihetspris instiftades 1997 och delas ut till minne av den colombianske journalisten Guillermo Cano som mördades framför byggnaden till sitt redaktionskontor 1986. Prissumman om 25 ooo dollar finansieras av Cano Foundation (Colombia) och Helsingin Sanomat Foundation (Finland) och delas ut under firandet av Världspressfrihetsdagen i Riga den 3 maj.

Läs mer om Pressfrihetspriset och Mazen Darwish här

 

I en debattartikel i Aftonbladet skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Sveriges representant i Unescos styrelse Amelie von Zweigbergk om det förslag  om ytterligare insatser för att öka journalisters säkerhet som Sverige lagt fram i Unesco. Antalet journalister som blir mördade, misshandlade eller tagna som gisslan ökar.

Förslaget som Sverige lagt i Unescos styrelse riktas mot tre centrala aktörer; regeringar, FN-systemet och medieägare.

Läs debattartikeln här >