CLgZmgrWsAEUj4s

Den nya utvecklingsagendan post-2015 antogs den 1 augusti med acklamation av medlemsstaterna i generalförsamlingens informella plenarmöte. Antagandet innebar kulmen på en dialog- och förhandlingsprocess som i olika former pågått i tre år. Under de senaste åtta månaderna har dokumentet varit föremål för mellanstatliga förhandlingar ner till sista kommatecknet. Under hela tiden har också civilsamhället haft möjlighet att delta i diskussioner och debatter.

I och med antagandet skickas dokumentet vidare till FN:s generalförsamlings toppmöte för slutligt antagandet av den nya utvecklingsagendan den 25-27 september i New York.

Den nya utvecklingsagendan innehåller 17 hållbarhetsmål och 169 delmålen som tillsammans syftar till att integrera och balansera de tre dimensionerna för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Den samlade bedömningen är att den nya utvecklingsagendan är mycket ambitiös, potentiellt transformativ och en ger uttryck för en bra balans mellan fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Dokument TRANSFORMING OUR WORLD

I juli hölls också Financing for Development i Addis Abeba där man den 16 juli antog ett globalt ramverk för finansiering av hållbar utveckling. Mer info om Finacing for Development och slutdokumentet finns här.