ekosysttjkonf_po

Foto: Patrik Olsson

För första gången har ett svenskt biosfärområde genomfört en tioårsutvärdering. Kristianstads Vattenrike har idag överlämnat en omfattande dokumentation över de första tio årens verksamhet inom biosfärområdet till Unesco.

 I den omfattande utvärderingen beskrivs biosfärområdets arbete bit för bit, för att se om de åtgärder och projekt som utlovades i ansökan till Unesco har genomförts.

-I stort sett allt som Vattenriket lovade har gjorts eller påbörjats. De som arbetar i Kristianstads Vattenrike har gjort ett fantastiskt jobb, säger Göran Blom, ordförande i Nationella programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige.

– Som Sveriges första biosfärområde utsett av Unesco, har Kristianstads Vattenrike visat hur ett biosfärområde kan fungera som en viktig brobryggare mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Utvärderingen kommer att behandlas av den internationella styrelsen för Unescos biosfärprogram i mars 2016.

Läs mer om utvärderingen här.

016259859e

I Sverige har Unesco utsett fem stycken biosfärområden och det är mycket som händer kring dem i år. Två av dem firar femte respektive tionde året som biosfärområde. Biosfärprogrammet (Man and the Biosphere, MAB) ska även presenteras på Arctic Circle, ett forum som hålls i Reykjavik i mitten av oktober och som uppmärksammar situationen i Arktis. Dessutom sitter Sverige i styrelsen för Biosfärsprogrammet 2013-2017.

Med anledning av att det händer mycket inom området just nu vill vi uppmärksamma detta med vad vi kallar för Biosfärfredagar, då vi varje fredag i fem veckor framöver berättar om de fem biosfärområden som finns i Sverige. Nu kör vi!

 

For Women in Science logo copy

Nu lanseras L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademi.

För att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär, lanseras nu L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-priset i Sverige. Priset är ett samarbete mellan L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

Det årliga priset kommer att uppmärksamma två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik och matematik. En prissumma om 150 000 kronor vardera kommer att delas ut dagen före Internationella kvinnodagen den 7 mars 2016. Pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram som anordnas av Sveriges unga akademi. Ansökan är nu öppen och priset går att söka.

– Jämställdhet inom universitet och högskolor är avgörande för att utveckla en forskning av hög kvalitet. Andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik behöver öka, och vi hoppas att det här priset kan bidra till detta genom att uppmärksamma duktiga kvinnor i början av deras forskarkarriär, säger Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet.

Läs mer om priset och hur man söker på sverigesungaakademi.se/fwis

7d4d7aa413

Idag, 21 september, är det Internationella Fredsdagen. Årets tema är ”Partnerskap för fred, värdighet för alla”. Irina Bokova, Unescos generaldirektör, uttalar sig om dagen och dess betydelse:

I 70 år har Unesco arbetat med samma budskap – fred måste byggas för män och kvinnor, med mänskliga rättigheter som grund, genom samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, kommunikation och information. Solidaritet och dialog är den starkaste grunden för fred, och styrs av jämlikhet, respekt och ömsesidig förståelse.

I turbulenta tider som dessa, när samhällen förändras och kulturen är under attack, har detta budskap aldrig varit så viktigt. Detta år är en vändpunkt för världen, då en ny global agenda för hållbar utveckling kommer att definieras. Detta måste vara en agenda för fred, genom partnerskap över hela världen och på alla nivåer i samhället.

 

Läs artikeln i sin helhet här >

Om en vecka träffas 193 av världens ledare i FNs generalförsamling för att skriva under de hållbara utvecklingsmålen för de kommande 15 åren. Målen är världens ultimata ”to-do-list” för de kommande åren och ska verka till att övergripligen utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa samt åtgärda klimatförändringarna. På Globalgoals.org finns mer information om alla 17 målen och dess innebörd – klicka på bilden nedan för att komma dit, låt dig inspireras och kanske hitta ett mål som du kan engagera dig lite mer i under de kommande åren.

global-goals-logo-2

980

Biosfärdagen till ära skriver Jens Hansen (koordinator vid Ovanåkers kommun för projektet: Biosfärkandidat Voxnadalen), Johanna MacTaggart (nationell koordinator för Unescos Biosfärprogram i Sverige och ordförande i Biosfärrådet) samt Mats Djurberg (generalsekreterare vid Svenska Unescorådet)  tillsammans i en artikel för sidan ”Hela Hälsingland” om trycket vår planet är utsatt för. De menar att den biologiska och kulturella mångfalden på många platser har förbytts till fåfald.

Lär hela artikeln här >

bamiyan2

Det första steget mot skapandet av ”Bamiyan Cultural Centre” har tagits: tekniska experter och arkitekter inledde förarbetet med bland annat geotekniska studier på platsen i september i år.

Efter förstörelsen av statyerna i Bamiyan organiserades en mycket framgångsrik designtävling för det som ska bli Bamiyan Cultural Centre. Den var en av de största internationella arkitekturtävlingarna någonsin. Det vinnande bidraget heter Descriptive Memory: The Eternal Presence of Absence.

Unesco fortsätter med andra liknande projekt i Afghanistan för att stödja framväxten av det som kallas ”kreativ ekonomi” baserat på landets kulturarv. I väntan på att Centret blir färdigt arbetar Unesco med att ta fram en virtuell version på www.bamiyanculturalcentre.org som ska göra afghansk historia och kultur tillgänglig för en större publik.

infocus_dg-undsg1_drupal

Den 7 september 2015 träffades generaldirektören för Unesco, Irina Bokova, och FN:s biträdande generalsekreterare, Jan Eliasson för ett möte följt av en presskonferens. Mötet ägde rum inför den internationella konferensen om skydd av offer för etniskt och religiöst våld i mellanöstern, vilken inleds den 8 september 2015 i Paris och anordnas av den franska och den jordanska regeringen, där även Unescos generaldirektör kommer att delta.

Irina Bokova och Jan Eliasson diskuterade möjliga åtgärder för att motverka uppkomsten av våldsbejakande extremism, bland annat med ungdomar, för att stärka grunden för att leva tillsammans i alla samhällen, genom utbildning mot ett globalt medborgarskap samt ökad kunskap om olika kulturer och historia.

”All of this shows the humanitarian crisis cannot be separated from cultural cleansing”, enligt Irina Bokova. Hon markerade Unescos arbete med medlemsländerna för att öka medvetenheten och stärka åtgärderna, bland annat genom Unescos ”#Unite4Heritage”-kampanj på sociala medier, liksom vikten av en stark mobilisering av FN:s generalförsamling.

“I have come today to express solidarity and support to the actions of UNESCO, to say I stand fully behind all UNESCO’s efforts,” menar Jan Eliasson. “The destruction of humanity’s common heritage are crimes against all of humanity, and a denial of identity to future generations. I make a passionate appeal today for the preservation of this cultural heritage as an issue of our common identity.”

Läsklunnighet

I år, liksom varje år, uppmärksammar Unesco Läskunnighetsdagen som infaller den 8 september. Trots stora globala framgångar saknar fortfarande 757 miljoner vuxna människor världen över, varav två tredjedelar är kvinnor, samt 115 miljoner ungdomar, förmågan att läsa och skriva.

2015 är temat för dagen länken mellan läskunnighet och ett hållbart samhälle. Läskunnighet har länge varit ett erkänt medel för hållbar utveckling, samtidigt som andra framgångar för främjandet hållbar utveckling såsom jordbruk och hälsa spelar en avgörande roll inom arbetet för läskunnighet.

I ljuset av årets tema kommer länken mellan läskunnighet och FN:s hållbara utvecklingsmål (Sustainable Devleopment Goals) att kritiskt granskas. De hållbara utvecklingsmålen kommer att antas under den 70e upplagan av FN:s generalförsamling i september 2015.

Liksom föregående år kommer Läskunnighetsdagen att firas världen över av regeringar, multi- och bilaterala organisationer, välgörenhetsorganisationer, den privata sektorn, grupper i samhället, studenter och experter.