Den 26 november var Unescos generaldirektör, Irina Bokova, på ett intensivt besök i Stockholm. Bokova hann med ett flertal framträdanden och uttalanden, och detta reflekterades även i media.

  • På torsdagsförmiddagen besökte Irina Bokova slottet och Global Child Forum. Besöket fokuserade på barns tillgång till utbildning och var lyckat. Läs om besöket på Global Child Forums hemsida här, och på Unescos hemsida här.

global child forum
Deltagare vid Global Child Forum, Irina Bokova tvåa från vänster längst fram.

  • Irina Bokova hann även med att träffa Annika Söder, statssekreterare för vår utrikesminister Margot Wallström. Söder uttryckte Sveriges stora stöd för Unescos roll i o m skyddandet av kulturella föremål från extremism. Läs mer om besöket här!

Irina bokova annika söder
Irina Bokova och Annika Söder.

  • Irina Bokova talade på ett symposium arrangerat av Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse, på Medelhavsmuseet. Bokova talade starkt om Unescos roll i förstörelsen av kulturarv i krig, om den ”kulturella rensningen” som extremister utför och vikten av att upprätthålla mångfalden just därför.

DSC_2681
Irina Bokova på Medelhavsmuseet.

  • Sist men inte minst hade Sverige Radio även möjlighet att intervjua Irina Bokova i anslutning till symposiet på Medelhavsmuseet. Hör hela intervjun här!

palmyra

Idag skriver flera myndigheter i SvD om illegal handel av kulturföremål och uppmanar till försiktighet. Läs hela artikeln här!

”Fruktansvärda brott mot mänskligheten sker i Syrien och Irak. Människor tas till fånga, mördas och flyr för sina liv. Även kulturarvet är en del i konflikten. Unescos världsarv sprängs av Islamiska staten (IS) medan kulturföremål förs ut ur landet för att omsättas på en internationell marknad. Handeln bidrar inte bara till att beröva mänskligheten sin historia utan också till att finansiera terror­verksamhet.

I Syrien finns ett talesätt: ”Alla civiliserade männi­skor har två hemländer: Sitt eget hemland och ­Syrien”. Det syftar på de många lager av civilisationer som genom årtusendena verkat och haft sitt ursprung i dagens Syrien och som går att spåra långt utanför landets gränser. Syriens historia är till stor del vår gemensamma historia. Men det är en historia under attack.

Vi vill därför uppmana alla att iaktta största försiktighet och i de fall där tillförlitlig dokumentation saknas, avstå från att köpa eller sälja kulturföremål som kan ha sitt ursprung i Syrien eller Irak.”

Riksantikvarieämbetet, Svenska Unescorådet, Polismyndigheten, Statens museum för världskultur, Kungliga biblioteket, Riksarkivet, Tullverket och Brottsförebyggande rådet står enade i den nationella uppmaningen.

dg_agreement_3_agencies_688pxc

Unesco, UN Women och UNFPA (United Nations Population Fund) har gått samman i ett gemensamt program för att stärka unga flickor och unga kvinnors rätt till utbildning.

Avtalet tecknades av Unescos generaldirektör som samtidigt påpekade att ”För att kunna föra arbetet med Agenda 2030 framåt, och för att överkomma de hinder som står i vägen för att unga flickor och kvinnor når sin fulla potential så måste vi arbeta i synergi. Detta partnerskap är en modell som sammanför våra respektive styrkor för att bryta den onda cirkeln av utanförskap och utsatthet, för att se till att flickor gynnas av en hel cykel av utbildning av hög kvalitét, i linje med löftet om utvecklingsmål nummer 4.”.

Det gemensamma programmet innefattar fyra komponenter:
1. Förbättring av kvalité och relevans inom utbildning
2. Ökad synergi mellan hälso- och utbildningssektorerna
3. Skapandet av en tillåtande miljö
4. Byggandet av en data/faktabas

 

Läs mer här!

65e465398f

Idag den 19 november är det Världsfilosofidagen. Unesco har firat Världsfilosofidagen sedan 2005.

”Unesco ser filosofi som en kraft för individuell och kollektiv frigörelse” menar Irina Bokova, Unescos generaldirektör. Filosofi är dialog av förundran, över åldrarna, med konst och litteratur, i samhällsdebatten, om politiska frågor, praktiseras av alla, utan specialutbildning, långt bortom klassrummet.

Det här är Unescos budskap i dag vi måste höja flaggan för filosofin så högt som möjligt, för att engagera varje kvinna och man, och i synnerhet varje flicka och pojke. Vi måste dela det kraftfulla i filosofi i större utsträckning och på olika sätt.

Läs mer om Världsfilosofidagen här!

Unesco-logotypUnesco LUCS har utsett Sauda Luzze, 20 år, från Alby i Botkyrka, till första stipendiaten. Stipendiet riktas till en person som verkar i Unesco LUCS anda, har intresse för att främja lokal utveckling och verkar för ett hållbart interkulturellt samhälle. Detta stämmer verkligen in på Sauda Luzze som bland annat driver #Afro, en samtalsgrupp i Alby med afrosvenska ungdomar. Till vardags studerar hon nationalekonomi på Södertörns högskola, samtidigt som hon jobbar med Demokratiodling i Botkyrka, ett projekt för att väcka intresset om odling, ledarskap och hållbar utveckling bland unga.
Nu får Sauda Luzze en engångssumma om 10 000 kr, ett inspirationsmöte med en av de tre grundande kommunerna och inte minst: ett besök till Unesco Paris med två dagars program på plats. Stipendiet delas ut på Unesco LUCS-konferensen den 11 december.

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan och invigdes den 9 maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Idag är också Borlänge kommun samt Rädda Barnen Unesco LUCS medlemmar.

Läs mer om Unesco LUCS här!

 

70anniversary

Idag år 1945 bildades Unesco. 70 år av samarbete mellan områdena kultur, kommunikation, utbildning och vetenskap för främjande av fred och säkerhet. 1945 sågs 37 länder i London och skrev under Unescos konstitution, som trädde i kraft året därpå. Sverige är medlem i Unesco sedan 1950 och Svenska Unescorådet bildades 1951 som en direkt följd av medlemskapet. Sedan 2013, till och med 2017, sitter Sverige även i Unescos styrelse.

Vad har hänt under dessa 70 år? Biosfärprogrammet, med fokus på samverkan mellan människan och miljön inrättas år 1968. Världsarvskonventionen antas år 1972. År 1993 inrättas Pressfrihetsdagen i FN:s generalförsamling, och Unesco driver frågan om press- och yttrandefrihet. Unesco och den Oceanografiska Kommissionen utvecklar och lanserar ett första system för tsunamivarningar i Indiska Oceanen år 2005.

Idag har Unesco organisationens första kvinnliga generaldirektör Irina Bokova, på posten sedan 2009. Organisationen har gått från 37 till 195 medlemsländer och Unesco har ett mandat som idag är viktigare än någonsin med tanke på de utmaningar som världen står inför. Idag finns fem biosfärområden, 15 världsarv och sex världsminnen i Sverige, för att nämna några.

Vill du veta mer om arbetet i Sverige? Läs mer om vetenskap här, kultur här, kommunikation här och sist men inte minst – utbildning här!

 


Det är viktigare än någonsin att stå upp för mänskliga rättigheter, mot våldsam extremism och terrorism – i detta ljus känns Unesco mer relevant än någonsin.

irina bokova paris

Irina Bokova, Unescos generaldirektör, tänder ljus för offren i Parisdådet 13 november 2015

greek

Varje år, den tredje torsdagen i november, firar Unesco Världsfilosofidagen. I år infaller dagen den 19e november, men uppmärksammas redan idag den 14e med ett firande på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Under dagen kommer föreläsningar och samtal att ske, samt olika workshops.

Filosofifestivalen 2015 arrangeras av Svenska Sällskapet för Filosofisk praxis och pågår hela dagen, 10-17.00. Inträdet är 50 kr och program hittar du här!

b170aa0e0d

Den tredje november 2015 genomförde Unesco och Sida en gemensam insats mot analfabetism i Bamiyanprovinsen i Afghanistan.

Unesco genomför läskunnighetskurser för både män och kvinnor i Bamiyan genom Afghanistans nationella läskunnighetsprogram, ”Förstärkning av läskunnighet i Afghanistan” (Enhancement of Literacy in Afghanistan, ELA).

ELA är det största ungdoms- och vuxenprogrammet för läskunnighet som regeringen i Afghanistan genomfört, och allt är möjligt tack vare generösa donationer från både Japan och Finland men även Sverige. Bamiyan är en av de provinser där ELA har varit ytterst framgångsrikt. År 2014 var 94,9 % av de som tog examen dessutom kvinnor.

Guvernören från Bamiyanprovinsen tackade Sveriges regering för sitt engagemang och menade att Sverige har finansierat och implementerat ett antal projekt i Bamiyan vilka har varit väldigt framgångsrika.

 

Läs mer om insatsen här!

Fridolin linjetal

Idag har ungefär hälften av Unescos 38:e generalkonferens genomförts och mycket har redan hunnit hända.

  • Gustav Fridolin, utbildningsminister tillika delegationsledare för den svenska delegationen representerade Sverige under linjetalet (se bilden ovan) och menade att ”Vi lever i en tid där Unescos mandat är viktigare än någonsin. Sverige står redo att fortsätta vårt viktiga gemensamma arbete framåt för att skapa en hållbar, jämlik och fredlig utveckling för alla kvinnor och män”.
  • Fridolin deltog även på ett seminarium om yrkesutbildning anordnat av Sverige inom initiativet Friends of TVET (Technical and Vocational Education and Training). Unescos generaldirektör Irina Bokova deltog också och lovordade initiativet. Hon menade att ”Det handlar om att uppmärksamma miljövänlig vetenskap och miljövänlig tillväxt. Detta kommer att vara avgörande vid klimatkonferensen i Paris.”. Läs mer om seminariet här!
  • Under ett högnivåmöte antog Unescos generalkonferens (följt av stående ovationer) det nya arbetsprogrammet ”Framework for Action Education 2030” som innehåller förslag på hur medlemsländerna ska arbete inom utbildning de kommande 15 åren. Läs mer här!
  • Unesco har utsett en ny dag, nämligen World Day of Romani Language den 5 november.
  • Förutom kommissionsarbetet under generalkonferensen sker också val till Unescos kommittéer och byråer, samt till styrelsen. Dessa sker idag och imorgon!

Den svenska delegationen på plats jobbar vidare och mer information om generalkonferensen finns på Unescos hemsida, vår Facebooksida och vårt Twitterkonto. Följ oss och den andra halvan av den 38e generalkonferensen. Mycket är kvar att beslutas om och att fira – inte minst Unescos 70 års-jubileum den 16 november!

Eva Björck

Vi har träffat Eva Björck, för att prata om Världsvetenskapsdagen, Vetenskapsrådet och hur hon ser på vetenskap och hållbar utveckling.

Hej, vem är du?
Eva Björck, professor, huvudsekreterare i Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté och ledamot i Svenska Unescorådets vetenskapliga utskott.

Idag är det Världsvetenskapsdagen, berätta lite om den och hur Vetenskapsrådet uppmärksammar den.
Genom den årligt återkommande Världsvetenskapsdagen uppmärksammar Unesco vetenskapen och forskningens betydelse för utvecklingen mot en hållbar utveckling och fred.

I Sverige har vi sedan 2012 valt att uppmärksamma Världsvetenskapsdagen genom ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Svenska Unescorådet i form av ett seminarium. Syftet är att skapa ett tvärvetenskapligt forum och lyfta fram forskning som spänner över många forskningsfält och som är relevant för det globala arbetet mot en hållbar utveckling och fred. I år har vi valt att skjuta på Världsvetenskapsdagen till våren 2016, då Unescos generalkonferens pågår den 10 november i år.

Världsvetenskapsdagen är en mötesplats för vetenskap, forskning och medborgare och lyfter upp aktuella forskningsfrågor kopplade till utmaningen med att nå ett hållbart samhälle för alla. Denna tanke känns som mer aktuell idag än någonsin. Tidigare under hösten antog FN Agenda 2030 som lyfter fram 17 olika mål inom hållbar utveckling. På Unescos generalkonferens, som pågår under Världsvetenskapsdagen, är Agenda 2030 i fokus och de 17 olika målen lyfts fram i relation till Unescos fyra områden. På generalkonferensen kommer också Unescos Science Report 2015 att lanseras som ger grund för fortsatt vetenskapligt arbete för en hållbar utveckling. Rapporten pekar på hur vetenskap är nyckeln till global hållbar utveckling och har spännande fakta som till exempel att endast 28,4 procent av alla forskare världen över är kvinnor. Detta, och mycket mer framkommer i rapporten.

Hur ser du på relationen mellan vetenskap och hållbar utveckling?
Relationen mellan vetenskap och hållbar utveckling är stark. För att nå målen i Agenda 2030 och möta framtiden krävs att man tänker om och utvecklas vidare inom horisontella områden. Ett av dessa är jämställdhet, en annan etik i forskning, ett annat att arbeta med integrerad vetenskap, det vill säga tillsammans över vetenskapsområden. Det handlar dock inte enbart om att samverka inom de vetenskapliga sammanhangen utan även om att arbeta problemorienterat och tillsammans med medborgare i samhället. För att arbeta med de stora frågorna om klimat till exempel krävs förändringar i hur vi lever och utnyttjar jordens resurser likaväl som att utveckla ny teknik. Här krävs lösningar som vilar både på naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och som involverar människor som kan lyfta fram och aktualisera problem.

Hur arbetar Vetenskapsrådet med hållbar utveckling?
Vid Vetenskapsrådet arbetar vi med hållbarutveckling inom samtliga områden. Speciellt lyfts området fram inom utvecklingsforskning som handlar om att forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor och att bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Läs mer om vetenskap inom Unescos område här >