Unesco-Japan ESD

Unesco har med stöd av Japan, inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Priset delades ut för första gången förra året till tre pristagare från Tyskland, Guatemala och El Salvador samt Indonesien. Tre priser om vardera 50 000 US dollar kommer att delas ut baserade på hur väl projekten lever upp till urvalskriterierna: Förändring, Integrering och Innovation. Priserna delas ut vid en ceremoni i slutet av 2016 (högst troligt på Unesco i Paris).

Vi inbjuder nu alla att föreslå mottagare av priset. Nomineringen måste avse ett speciellt projekt eller program inom ESD.

Förslagen ska lämnas till Svenska Unescorådet på ett särskilt formulär som finns att ladda ner här.

Formuläret ska fyllas i på engelska och skickas till infounesco@regeringskansliet.se senast den 31 mars.

Därefter sker ett urval av en jury och efter beredning i Utbildningsdepartementet, skickas Sveriges officiella nomineringar till Unesco.

Mer information om priset, regler för nomineringar och urvalskriterier finns på Unescos hemsida.

 

 

dbcf375fbc

Den 28-30 januari anordnande Unesco, i samarbete med United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM) samt med bidrag från Sverige, ett utbildningsseminarium i Mogadishu, Somalia, för säkerhetsstyrkor om yttrandefrihet och journalisters säkerhet. Syftet med seminariet var att främja öppenhet och förbättra relationerna mellan säkerhetsstyrkor och mediabranschen. Det var också en uppföljning av ett liknande seminarium som ägde rum i 2015. Utbildningshelgen innehöll bland annat gruppövningar, presentationer och praktiska övningar gällande säkerhetsstyrkors kommunikation med mediabranschen och hur säkerhetsstyrkor kan arbeta för att främja journalisters säkerhet.

Initiativet är en del av en större insats för att genomföra UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity och faller inom Unescos ram för projektet med titeln “Promoting an Enabling Environment for Freedom of Expression”. Sverige och Norge stödjer detta projekt som arbetar för att skapa en fri och oberoende mediabransch och främja kvinnors rätt till egenmakt genom ökad tillgång till information.

Läs mer om utbildningsseminariet här och om Unescos arbete för journalisters säkerhet här.

DSC_2783

Sobhi Tawil är chef över sektionen ”Partnerships, Cooperation and Research” inom Unescos utbildningssektor. Där har man tagit fram ”Rethinking Education” som kan laddas ner här. Sobhi Tawil besökte Stockholm nyligen för att presentera boken.

Kan du kortfattat beskriva vad ”Rethinking education” handlar om?

Arbetet med att ta fram FN:s nya gemensamma utvecklingsmål, Agenda 2030, ledde till många diskussioner om målutvecklingen under de kommande 15 åren. Unescos bok ”Rethinking education” är ett bidrag till den nödvändiga förändringen av utbildning, som måste till i en föränderlig värld. ”Rethinking education” är ett bidrag till diskussionen inför Agenda 2030-beslutet genom att diskutera vad som ska vara målen för utbildning, vilket syfte utbildning har och hur världens länder ska organisera lärande i en föränderlig kontext och för de kommande 15 åren.

Vad är det viktigaste med utbildning?

Ja, det är antagligen två saker som jag tycker är särskilt viktiga; förmågan att tänka kritiskt och att utveckla personligt omdöme. Jag ser inte ”kritisk” som negativt, snarare att kritiskt bedöma verkligheten, världen runt omkring, vad du ser och vad du lär dig. Den andra aspekten innebär att en bra utbildning uppmuntrar till nyfikenhet, en strävan att lära sig, utforska och förstå. Så å ena sidan är det individuella kritiska omdömet viktigt och å andra sidan nyfikenhet och motivation att lära och skapa.

Vad är den största utmaningen för utbildning i dag?

Den största utmaningen för utbildningar idag är hur de ska förbli relevanta. Detta är ingen ny utmaning eftersom utbildningar alltid förändrats långsamt, på samma sätt som världen gjort. Skillnaden är att förändringar i dag sker allt snabbare och utbildningen har svårt att hänga med. Utmaningen för utbildning är att förbli relevant till innehåll, metoder och organisering och allt detta i en värld som förändras allt hastigare.

Vad gör Unesco för att förbättra utbildning?

Vi arbetar på många olika nivåer. Framför allt på global nivå där vi bidrar på två sätt: Först och främst är det Unesco som leder det globala arbetet, men vi mobiliserar även politiskt engagemang för utbildning. Vår utgångspunkt är även fortsättsättningsvis rättighetsperspektivet. I vissa medlemsländer bidrar också Unesco praktiskt och tekniskt med utveckling av lärarutbildning.

 

Vindelälven

Kommer Vindelälven bli ett av världens nordligaste biosfärområden? Vindelälven rinner från sina källflöden nära den norska gränsen i Vindelfjällen genom skog, myr- och odlingslandskap via Umeälven ut i Östersjön. Vindelälven-Juhtatdahka har drygt två års intensivt kandidaturarbete framför sig för att få bli ett av Unescos biosfärområden.

Läs hela debattartikeln här.
Mer om Biosfärprogrammet i Sverige finns här.

woman-hand-smartphone-desk-1024x683

Den 10 februari arrangerar Svenska Unescorådet i samarbete med Unescoprofessuren i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet och Svensk biblioteksförening ett möte i medie- och informationskunnighet.

Mötet inleds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare åt utbildningsminister Gustav Fridolin, Helene Öberg. Det är en uppföljning av det första samordningsmötet som ägde rum 2013. Mötet samlar ordföranden i aktuella utredningar och berörda myndigheters generaldirektörer m.fl. i syfte att stärka det nationella samarbetet i frågan.

Medie- och informationskunnighet är en viktig förutsättning för att främja rättvis tillgång till information och kunskap och för utvecklandet av fria, oberoende och pluralistiska medier och informationssystem. Den utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten då den möjliggör för medborgarna att förstå mediernas roll, att kritiskt utvärdera deras innehåll, och att fatta välgrundade beslut både som användare och som producent av information och medieinnehåll.

Läs mer om medie – och informationskunnighet här.

stoppastraffriheten

Unescos styrelse beslutade våren 2015, efter ett svenskt förslag, att involvera medieägare och medieföreträdare i arbetet med journalisters säkerhet. Som ett resultat av detta arrangerar Unesco en global mediekonferens för medieägare den 5 februari, med titeln ”News organizations standing up for the safety of media professionals”. Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio, deltar i programmet.

Konferensen, där både mediebranschen och Unescos medlemstater möts, syftar till att främja dialog och identifiera brister rörande journalisters säkerhet. Den syftar också till att förse medieorganisationer med en plattform för vidare diskussioner om både existerande och nya verktyg för att reducera det stora antalet dödsoffer inom branschen. Den fokuserar vidare på att öka medvetenheten om innovativa skyddsåtgärder som kan införas för att säkra journalisters som rapporterar i utsatta områden.

Förutom att vara initiativtagare, så stödjer Sverige också konferensen finansiellt.

Läs mer om konferensen här, och det kommer även vara möjligt att följa konferensen med hjälp av live streaming här.