Unesco-Japan ESD

Unesco har med stöd av Japan, inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Unesco har bett samtliga medlemsländer att nominera högst tre projekt.

Sverige har beslutat att nominera följande:

  • CEMUS (Center for Environment and Development Studies)
  • Kunskapslänken
  • Naturskolan i Umeå

CEMUS är ett studentinitierat center vid Uppsala universitet och SLU. Centret bedriver kursverksamhet av och med studenter med syfte att utmana såväl studenternas som universitetsvärldens syn på hållbar utveckling. Det är ett konkret inslag för reellt studentinflytande. www.cemus.uu.se

Kunskapslänken är ett nationellt projekt vars syfte är att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Projektet visar hur man genom att knyta samman befintliga resurser och kunskaper på nationell, regional och lokal nivå kan utveckla arbetet med utbildning för hållbar utveckling. www.kunskapslänken.nu

Naturskolan i Umeå arbetar med att synliggöra sambandet mellan lokala och globala problem genom kurser och fortbildning av förskole- och grundskolelärare. Genom ett aktivt stöd från Umeå kommun har projektet kunnat utvecklas och nå ut till tusentals lärare och certifierat majoriteten av skolor i regionen som Skolor för hållbar utveckling. www.umea.se/naturskolan

En internationell jury kommer nu behandla alla ansökningar från hela världen. Tre priser om vardera 50 000 US dollar kommer att delas ut vid en ceremoni på Unesco i Paris i oktober 2016.

Läs mer om priset här.

 

 

DSC_2836

Den 16 mars delades Svenska Unesco-priset ut för första gången i Stockholm. Priset syftar till att lyfta fram en individ eller organisation som särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under det senaste året och som uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats. Årets pristagare var Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg. Vi har ställt några korta frågor till henne.

Vilken är den viktigaste delen av arbetet som görs i Berättarnätet Kronoberg?

Det är viktigt att vara ett nätverk för folk som vill berätta och för folk som vill lyssna. Att vara en arena där det muntliga berättandet kan få flöda och finnas till. Vårt jobb är att uppmärksamma detta hela tiden och det gör vi på så många olika sätt, vilket är väldigt spännande och givande.

Varför är det viktigt att stödja berättartraditioner?

Vårt mål är att uppmärksamma det immateriella kulturarvet, precis som vi i alla tider har varit duktiga på att uppmärksamma det materiella kulturarvet. Våra levande traditioner betyder så mycket för oss människor. De är en viktig del av vilka vi är och vad vi vill. Det muntliga berättandet är en del av det immateriella kulturarvet. Alla människor bär ju också på en berättelse och det är viktigt att man får göra sin berättelse hörd.

Vad vill du få ut av det fortsatta svenska arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet?

Konventionen har satt fokus på det immateriella kulturarvet, som historiskt sätt varit lågprioriterat gentemot det materiella kulturavet. Det är väldigt roligt att Unesco lyfter fram det, men också att Sverige har ratificerat konventionen och att det händer saker här hemma. Jag hoppas att det immateriella kulturarvet kommer få mer plats på agendan.

Vad betyder det för dig personligen att ha fått utmärkelsen?

Först och främst är jag väldigt glad och hedrad. Men samtidigt så är den ett erkännande av det arbetet vi har gjort över en lång tid och att vi ska fortsätta på den vägen. Framför allt så ger den ny energi att fortsätta jobba vidare och det känns väldigt roligt att få priset.