Närmare 200 tempelbyggnader i Bagan-området Burma kan ha skadats i onsdagens jordbävning. Förutom de fysiska och ekonomiska skadorna finns det en risk att området nu plundras på historiskt och kulturellt värdefulla föremål. Därför har poliser skickats till området för att förhindra plundring av kulturarvet.
– Det är oerhört viktigt att förhindra plundring. Ofta sker en väldigt snabb och omfattande plundring i sådana här situationer, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Dessutom är det viktigt att använda sig av traditionella tekniker vid restaureringsarbetet för att inte orsaka ytterligare skador på de kvarvarande delarna av byggnaderna.

Läs mer om detta i Svenska Dagbladets artikel här.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset logga

För andra året utlyser Svenska Unescorådet tillsammans med L’Oréal Sverige  och Sveriges unga akademi L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset. Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik.

Ansökan är öppen för kvinnliga forskare som har disputerat 2012 eller senare och är knutna till ett lärosäte i Sverige.

Prissumman på 150 000 kronor vardera kommer att ges till två forskare som utmärkt sig inom sitt område. Pristagarna kommer också att erbjudas ett ettårigt mentorsprogram i Sveriges unga akademis regi.

Sista datum för ansökan: 15 september 2016

Läs mer om priset och hur du ansöker här: sverigesungaakademi.se/fwis2017

 

 

 

Timbuktu, Mali © UNESCO F.Bandarin
Timbuktu, Mali © UNESCO F.Bandarin

För första gången prövas om kulturarvsförstörelse är krigsbrott. Den som åtalas är den maliske jihadisten Ahmad al-Faqi al Mahdi, ledaren för Ansar Dine, en tuareg-grupp som kontrollerade öknen i norra Mali tillsammans med al-Quida-stridande under 2012. Fallet gäller  förstörelse av kulturarvhistoriska och kulturella monument i Timbuktu, Mali. Rättegången i Internationella brottsmålsdomstolen, ICC, i Haag inleddes den 22 augusti.

– Det är en viktig rättegång. Att förstöra kulturarv är ett övergrepp på människors historia och något som är intimt kopplat till människors kulturella identitet, säger Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg i en kommentar.

Mannen som åtalas har redan erkänt sig skyldig och riskerar att dömas till 30 års fängelse för krigsbrott. Domslutet beräknas komma redan på fredag.

– Domen blir prejudicerande och kommer få stor betydelse. Vi hoppas på en fällande dom som därmed kan sända en tydlig signal till andra och stoppa fortsatt förstörelse av kulturarv, säger Mats Djurberg.

Se intervjun med Mats Djurberg i SVTs Aktuellt här (ca 30 min in  i programmet).

Läs intervjun i Svenska Dagbladet från 23 augusti här.

 

 

Archaeological Site of Cyrene. Foto: Francesco Bandarin

Archaeological Site of Cyrene © UNESCO / Francesco Bandarin

Libyens fem världsarv har skrivits in på Unescos lista över världsarv i fara på grund av det instabila läget i landet och att beväpnade grupper befinner sig vid objekten eller i dess närhet.

Uzbekistans historiska centrum Shakhrisyabz har också skrivits in på listan på grund av stadens satsning på ökad turism. Stadens medeltida kvarter har redan skadats och uppförandet av hotell och andra byggnader har åstadkommit oåterkalleliga förändringar av stadsbilden.

Gamla staden i Djenne i Mali är ytterligare ett världsarv som hotas på grund av byggnaders förfall, urbanisering och pågående erosion på de arkeologiska delarna.

Samtidigt har Mtschetas historiska monument i Georgien tagits bort från Unescos lista över världsarv i fara, eftersom Georgien har ökat sina ansträngningar att skydda och bevara världsarvet. Världsarvet upptogs på listan 1994 på grund av de skador som uppkom vid arbete på monumentets byggnader.

Förteckningen över världsarv i fara tillkom för att informera om omständigheter som riskerar att skada de egenskaper som kännetecknar världsarven eller de värden världsarven står för. För tillfället finns 55 världsarv på listan över världsarv i fara.