”Tillgång till information är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Innehållet i arkiven är därför viktiga, vilket också kan göra dem politiskt laddade.

Av tradition har vi betraktat dokument och samlingar som nationella angelägenheter; dokument visar på vår historia och händelser i vårt land. Men frågan är om vi kan, och ska, fortsätta att se dem på samma sätt i vår allt mer globaliserade värld?”

Så skriver Mats Djurberg,Svenska Unescorådets generalsekreterare och Björn Jordell, före detta riksarkivarie, ordförande i kommittén för Unescos Världsminnesprogram i Sverige, i Upsala Nya Tidning med anledning av att den 28 september är Unescos internationella dag för tillgång till information.

Läs hela debattartikeln här.

Pressbild. © UNESCO
© UNESCO

”För över tvåtusen år sedan skrev Aristoteles: ’alla människor har av naturen ett begär att få veta’. För att veta krävs tillgång till information – denna grundläggande mänskliga rättighet är en del av vad det innebär att vara människa, det är avgörande för inkludering och dialog, det är en grund för rättstaten och god samhällsstyrning och det är viktigt för bearbetning av nya vägar till en hållbar utveckling.

Det skriver Unescos generaldirektör Irina Bokova i ett uttalande med anledning av att den 28 september är Internationella dagen för tillgång till information. I år firas den för första gången.

I Sverige uppmärksammas dagen på Västerås stadsbibliotek där Svenska Unescorådets ledamot Niclas Lindberg är bibliotekschef. Han kommer tillsammans med Kerstin Lundman från Svenska Unescorådets kansli att finnas på plats under förmiddagen den 28 september och visa bibliotekets utbud, hjälpa till med att skaffa lånekort och svara på frågor. Här finner du en lista på hur dagen firas i resten av världen.

I år är det också 250 år sedan Sveriges, och världens första, tryckfrihetsförordning antogs. Trots att det är mer än två sekel sedan kan och ska rätten till information aldrig tas för given. På flera håll i världen görs ständiga inskränkningar i yttrandefriheten och i människor möjlighet att hålla sig informerade. Trots det har antalet länder som antagit lagar om informationsfrihet ökat, från 19 länder år 1995 till 102 länder 2014. Här hittar du fler grafiker med statistik för dagen och här finner du mer information från Unesco om dagen.

Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och före detta riksarkivarie, ordförande i kommittén för Unescos Världsminnesprogram i Sverige Björn Jordell skriver i Uppsala Nya Tidning med anledning av dagen,

”Tillgång till information är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Innehållet i arkiven är därför viktiga, vilket också kan göra dem politiskt laddade.” Läs hela debattartikeln här.

Timbuktu, Mali © UNESCO F.Bandarin
Timbuktu, Mali © UNESCO F.Bandarin

För första gången har det prövats om kulturarvsförstörelse är krigsbrott och tisdagen den 27 september föll domen. Straffet blev 9 års fängelse för förstörelse av kulturarvshistoriska och kulturella monument i Timbuktu, Mali. Därmed betraktas kulturarvsförstörelse som krigsbrott.
Domen blir prejudicerande vilket kan ha en avskräckande effekt på framtida förstörelser av kulturarv menar Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.

– Det är en oerhört viktigt och unik dom. Det är första gången man fastställer kulturarvets betydelse för människor och att förstörelse av kulturarv är en del av krigsföringen i konflikter, säger han.

Den som döms för brottet är maliske jihadisten Ahmad al-Faqi al Mahdi, ledaren för Ansar Dine, en tuareg-grupp som kontrollerade öknen i norra Mali tillsammans med al-Quida-stridande under 2012. Han har erkänt brottet och riskerade att dömas till 30 års fängelse för krigsbrott.

– Domen är ett tydligt utslag för att man förstår att normer måste sättas och att man begriper komplexiteten i krig, säger Mats Djurberg.

Rättegången hölls i Internationella brottsmålsdomstolen, ICC, i Haag.

Flera medier har uppmärksammat domen, bland annat Svenska Dagbladet, Sveriges radios Kulturnytt och BBC.

Här kan finns en sammanfattning av domen och här kan du läsa mer på Internationella brottsmålsdomstolens hemsida.

UNESCOs vice generaldirektör Getachew Engida överräcker dokumentet som visar att Världskulturmuseerna stödjer UNESCOs kampanj #Unite4Heritage. ©Ina Marie Winther Åshaug/ Världskulturmuseerna.
UNESCOs vice generaldirektör Getachew Engida överräcker dokumentet som visar att Världskulturmuseerna stödjer UNESCOs kampanj #Unite4Heritage. © Ina Marie Winther Åshaug/ Världskulturmuseerna

I dag den 23 september hölls en ceremoni där Världskulturmuseerna blir en partner till Unescos #Unite4hertiage-kampanj som vill fira och slå vakt om kulturarv och kulturell mångfald världen över. Vid ceremonin deltog bland annat Unescos vice generaldirektör Getachew Engida och stabschef för Världskulturmuseerna Karl Magnusson.

I Världskulturmuseerna ingår fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Världskulturmuseet.

– IS medvetna förstörelse av kulturarvet i Syrien och Irak handlar om att kontrollera historien och därmed framtida historieskrivning. Att förstöra kulturarvet är att beröva människor sin historia och identitet. Det är därför mycket glädjande att Världskulturmuseerna nu blir den första svenska partner till #Unite4heritage – kampanjen, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Kampanjen #Unite4heritage startades som en reaktion mot förstörelsen av kulturarv och världsarv i Syrien och Irak och de kränkningar av mänskliga- och kulturella rättigheter och kulturell mångfald det innebär. Den är också en reaktion mot den omfattande illegala handeln med kulturföremål som följer i dess spår och som är en viktig inkomstkälla för extremistgrupper.

#Unite4Heritage vill möta proganada från extremistgrupper med budskap om enighet, sammanhållning, tolerans och solidaritet. Kampanjen visar att mångfald har och alltid kommer att vara en styrka i samhället och att för att bygga fred behöver vi försvara och fortsätta bygga på den tolerans och det mångfald som finns i dag.

I regeringens nya budgetproposition föreslås också att Världskulturmuseerna ska få 1,3 miljoner kronor för att utveckla ett långsiktigt arbete som skyddar hotat kulturarv i bland annat Syrien och Irak. Världskulturmuseerna skulle då fungera som ett centrum för kompetensutveckling och samarbete med andra delar av det offentliga Sverige.

– Det är mycket glädjande att regeringen vill satsa extra på kulturarvsfrågorna. Världskulturmuseerna har både stor kunskap och upparbetade kontakter med andra aktörer för att jobba med världens kulturarv, och med dessa extra medel kan vi ta arbetet till nästa nivå, säger Karl Magnusson, stabschef Karl Magnusson i ett pressmeddelande.

Ceremonin hölls på Världskulturmuseet i Göteborg.

Läs mer om #Unite4heritage här.

Unite4Heritage, pressbild

 

 

 

I förra veckan hölls årsmötet för Unescos Creative Cities-nätverk i Östersund. Nätverkets 116 städer från 54 länder var inbjudna att delta. Östersund är den enda svenska staden och erbjöd sig att hålla i årsmötet 2016 som också är det tionde i ordningen. Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg var en av invigningstalarna.

– Vi lever i en värld i dag där över hälften av världens befolkning lever i städer. Vi måste komma fram med exempel, idéer, skapa kreativa lösningar på många hållbarhetsproblem, inspirera varandra. Det här är ett fantastiskt tillfälle, sa han i en intervju med Östersunds-posten efteråt.

Mats Djurberg berättade också i intervjun att Östersund är bra på att lyfta fram det unika i regionen.

– Jag tror faktiskt att det kommer att betyda mycket för regionen.

Efter årsmötet var det flera som hyllade Östersund och deras mer informella version av årsmötet. Huvudtalaren och moderatorn Charles Landry menade i ett pressmeddelande att Östersund ”tagit årsmötet till en ny nivå” och att ”aldrig tidigare i nätverkets historia har delegaterna erbjudits en sådan heltäckande upplevelse av mat, kultur, möten och idéutbyte med lokal förankring. Detta är vad nätverket handlar om, att träffas, utbyta kunskap och uppleva saker tillsammans.”
Något Mats Djurberg håller med om.

– Arrangemanget i Östersund var verkligen lyckat och det bevisar också hur viktigt det är att lägga FN-möten även utanför Stockholm, säger han.

Creative Cities-nätverkets årsmöte 2017 kommer att hållas i den franska staden Enghien-les-Bains.

Läs hela artikeln från Östersunds-posten här och se intervjun med Mats Djurberg i webbtv-klippet från cirka 00:34.

Här kan du läsa mer om Creative Cities-nätverkets årsmöte i Östersund och här kan du läsa en kort intervju med Jyoti Hosagrahar, chef för Unescos enhet för kreativitet, som invigde årsmötet tillsammans med bland annat Mats Djurberg.

Östersund Creative Cities Network logga

Bokmässans logga
© Bok- och biblioteksmässan

Den 22-25 september är det dags för årets upplaga av Bok- och biblioteksmässan. Temat för i år är yttrandefrihet, ett ämne som går hand i hand med att den svenska tryckfrihetsförordningen firar 250 år i december. Frågor som kommer lyftas är bland annat vilka utmaningar och hot står det fria ordet inför i Sverige och världen i dag, vem får delta i det offentliga samtalet och vad kan vi lära av historien?

Unescos vice generaldirektör Getachew Engida inviger mässan tillsammans med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och bokmässans vd Maria Källsson. Under invigningen kommer musik framföras av den egyptiske protestsångaren Ramy Essam som var en av förgrundsgestalterna under revolutionen i Egypten. I dag är han fristadsmusiker i Malmö.

Getachew Engida
Getachew Engida © UNESCO

Vice generaldirektör Engida kommer också delta på ett flertal seminarier som kretsar kring yttrandefrihet, ett av dem har temat ”Att skriva under hot”. Där kommer Getachew Engida, tillsammans med en författare och en poet som fått skydd i Sverige, att diskutera hur verkligheten ser ut för författare och konstnärer i länder där yttrandefriheten är satt under stark press och vad ett land som Sverige kan göra för att stärka yttrandefriheten.

Under bokmässan kommer även andra förföljda författare, konstnärer och musiker som fått skydd i Sverige och Norge finnas på plats för att berätta sin historia.

Läs mer om temat yttrandefrihet och vad mer som händer under dagarna på bokmässans hemsida.

Jyoti Hosagrahar
Jyoti Hosagrahar Foto: Maria G Danielsson

Den 14-16 september 2016 hålls årsmötet för Unescos Creative Cities-nätverk i Östersund. Jyoti Hosagrahar, chef för Unescos enhet för kreativitet, inviger mötet tillsammans med kommunalstyrelsens ordförande i Östersund AnnSofie Andersson (S) och Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg.
Under hennes Stockholmsbesök måndagen den 12 september passade vi på att ställa några frågor till Jyoti Hosagrahar.

Berätta om Unescos enhet för kreativitet?

– Unesco har fem olika verksamhetsområden och ett av dem är kultur. Inom kultur har vi två enheter, en för arv (så som världsarv och kulturarv reds. anm.) och en för kreativitet. Enheten för kreativitet ansvarar för genomförandet av konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet och konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. Vi jobbar också med en del andra saker, som rekommendationen om konstnärens ställning och Creative Cities-nätverket. Jag har också ett ansvar att titta på de globala målen i Agenda 2030 från kultursektorns håll så att kulturen integreras i målen.

Vad kan du berätta om ditt Sverigebesök?

– Jag är i Sverige för att delta i Creative Cities-nätverkets tionde årsmöte. Östersund har vänligt nog tagit på sig att arrangera mötet. Jag tar även tillfället i akt och besöker Stockholm samtidigt. I Stockholm har jag träffat kulturdepartementet och andra representanter från myndigheter och Svenska Unescorådet.

– Det är mitt första besök i Sverige och det är otroligt vackert. Jag hoppas få se lite av vattnet här.

Varför behövs kreativitet för att nå de Globala målen i Agenda 2030?

– Det handlar inte så mycket om att vi behöver kreativitet för att nå de globala målen, utan det handlar mer om att vi har en specifik agenda som alla länder har enats om, Agenda 2030, och vi vill se på vilka sätt som kultur kan bidra till att nå målen i den agendan. Konkret kan det vara intäktsgenerering och jobbskapande men också att möjliggöra mer effektiva sätt att genomföra strategin och Agenda 2030 på, samt hjälpa till att fastställa förutsättningarna för utvecklingsinsatser för social sammanhållning och fred. Det här är väldigt viktig, there can be no development without peace, som det sägs.

Läs mer om Creative Cities Networks årsmöte i Östersund här och om de globala målen i Agenda 2030 här.

Mer om Unescos enhet för kreativitet kan du läsa här.

Östersund Creative Cities Network logga

Den 14-16 september arrangerar Östersund Unesco Creative Cities Networks (UCCN) årsmöte 2016. 116 städer från 54 länder ingår i nätverket och årets tema handlar om hur kultur och kreativitet kan användas i arbetet för hållbar utveckling.

Östersund är sedan 2010 utnämnd till Creative City of Gastronomy bland annat för att staden och regionen arbetat målmedvetet inom småskaligt mathantverk samt dess koppling till kultur, gastronomi och turism. I samband med att årsmötet arrangerar Mittuniversitetet en konferens på temat ”Värdesätta och utveckla kreativitet för hållbar regional utveckling”. Samtidigt hålls en vecka fylld med mat- och kulturupplevelser.

Syftet med de årliga sammankomsterna är att vara en plattform för dialog mellan städerna och Unesco. Nätverkets syfte är att kunna dela erfarenheter, bidra till ekonomisk utveckling, lära av varandra och utveckla de kreativa näringarna.

Det finns sju olika kreativa grenar inom Unescos nätverk Creative Cities Network: litteratur, film, musik, hantverk, design, digitala konstformer och gastronomi.

Mer information om veckan i Östersund finns här och mer att läsa om Creative Cities Network finns på Unescos hemsida.

I år är det 50 år sedan Unesco firade den Internationella läskunnighetsdagen för första gången. Syftet med läskunnighetsdagen är att lyfta betydelsen av läs- och skrivkunnighet som en drivkraft för utveckling.

Runt om i världen uppmärksammas Internationella läskunnighetsdagen som i dag, den 8 september, alltså fyller 50 år. Svenska Unescorådets ordförande Inger Davidson säger så här om dagen:

Mycket har hänt sedan den första Internationella läskunnighetsdagen hölls 1966, men fortfarande saknar 758 miljoner människor världen över grundläggande läskunskaper. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Läskunnighet är en mänsklig rättighet och avgörande för ett livslångt lärande. Det är också en förutsättning i arbetet med att utrota fattigdomen och skapa jämställda, hållbara samhällen. Därför finns det all anledning att fortsätta att uppmärksamma den här dagen.

Att utbilda människor i läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Läskunnighet är en del av de nya globala utvecklingsmålen i Agenda 2030, där delmål 4.6 är att alla länder senast 2030 ska ”säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna”.

Den 8-9 september arrangeras en tvådagarskonferens i Paris för att uppmärksamma dagen. Under konferensen kommer Unescos International Literacy Prizes Awards att delas ut. Priserna tilldelas personer som har kommit med idéer för hur läskunnighet kan bidra till att vi når målen i Agenda 2030. Årets tema är innovation.

I samband med konferensen kommer också Global Alliance for Literacy (GAL) att lanseras. Det är ett nytt initiativ som syftar till att samla alla stora aktörer till att gemensamt arbeta för att driva frågan om läskunnighet som grunden för livslångt lärande.

Läs mer om Internationella läskunnighetsdagen på Unescos hemsida.

Affisch för dagen finns att ladda ner här och statistik om läskunnighet finns här.

Twittrare kan använda sig av #läskunnighetsdagen och #LiteracyDay

Bild som visar statistik för läskunnighet i världen