Prebbild. ©Unesco
© Unesco

Under det senaste tio åren har mer än 800 journalister dödats. Journalister som rapporterade via tv, radio eller press och gjorde sitt jobb. Bara i år har 82 journalister dödats. Färre än ett av tio mord leder till fällande dom. Mörkertalet är dessutom stort. På det ska läggas den stora mängd journalister som dagligen möter hat, trakasserier, hot om våld, kidnappningar, tortyr – de sifforna ingår nämligen inte i den dystra statistiken.

Straffrihet för brott mot journalister är ett gift för samhället och startar en negativ spiral då det sänder en signal till extremister och kriminella att de kan fortsätta, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Onsdagen den 2 november är det Unescos internationella dag mot straffrihet för brott mot journalister. Unesco är det FN-organ som har mandat att driva pressfriheten och yttrandefriheten framåt och Unescos generaldirektör Irina Bokova fördömer varje inträffat mord på en journalist. Unesco sammanställer också namnen på de journalister som mördats för att de aldrig ska falla i glömska.

Unesco har vid upprepande tillfällen varnat för att straffriheten skadar hela samhällen genom att det gör det lättare att dölja brott mot mänskliga rättigheter, korruption och kriminalitet. Straffriheten för journalistmord kan bli en ödesfråga för demokratin om den inte tas på större allvar än i dag. Det ligger i allmänhetens intresse att vi kan vända trenden. För att göra det måste vi alla göra mer: stater, medieägare- och medieföreträdare samt internationella organisationer, fortsätter Mats Djurberg.

Ett meddelande från Frank La Rue, Unescos biträdande generaldirektör för kommunikation och information, med anledning av den 2 november.

 

Den 2 december fyller den svenska – och världens äldsta – tryckfrihetsförordning 250 år. För att uppmärksamma dagen anordnar Svenska Unescorådet tillsammas med andra arrangörer ett internationellt seminarium i Stockholm om hat och hot mot kvinnliga journalister. Ingen annan yrkesgrupp utsätts för så mycket hot som journalister och de senaste åren har näthatet ökat lavinartat. Kvinnliga journalister är särskilt utsatta och angrips oftare än sina manliga kollegor. Inte bara för att de granskar makten, utan också för att de är just kvinnor.

Några exempel: Brittiska kvinnliga journalister får utstå ungefär tre gånger så mycket hatmeddelanden på Twitter jämfört med sina manliga kollegor. Den brittiska tidningen The Guardian gjorde tidigare i år en genomgång av näthat i sitt eget kommentarsfält. 8 av de 10 journalister som var mest utsatta var kvinnliga journalister. En fjärdedel av alla svenska kvinnliga journalister utsattes under 2015 för sexistiskt näthat.

Om journalisters säkerhet hotas då de utför sitt arbete i allmänhetens tjänst utan att detta får rättslig påföljd sprids en självcensur och fler drar sig för att skriva om känsliga ämnen. Självcensuren får stora konsekvenser för upprätthållandet av demokratins grundpelare: press- och yttrandefrihet och medborgares rätt till fri tillgång till information, säger Mats Djurberg.

Sprid budskapet och följ dagen under hastaggarna #ENDimpunity och #journosafe

Mer information?

Pressbild: "To ensure the safety of journalists and protect freedom of expression, we need to guarantee the 3 P's at the local level through joint efforts by civil society, police and the judicial system" The three P's are Prevention, Protection and Prosecution. © Unesco
© Unesco

Just nu pågår ett webbaserat projekt på Moderna Museet som fokuserar på klimatförändringar. Alla är välkomna att delta med bidrag till projektet som döpt till Acclimatize. Målet är att så många som möjligt ska medverka med sin syn på klimatförändringarna. Tankarna och idéerna kommer sedan att samlas ihop och vara inspiration för hur de Globala målen i Agenda 2030 ska nås.

Kerstin Lundman, senior rådgivare, på Svenska Unescorådet har på Acclimatizes blogg skrivit ett inlägg med titeln ”International cooperation is needed for improved climate”.

”Climate is not only an ‘environmental matter’; it is a real holistic issue with three key elements: economic development, social development and environmental sustainability.”

Läs hela inlägget här och läs mer om de Globala målen här. Projektet Acclimatize avslutas den 10 januari.

Här nedan finns en film från World’s Largest Lesson och Project Everyone att inspireras av hur alla kan hjälpa till för att nå de Globala målen.

Världsarvet Laponia © Vincent Ko Hon Chiu / Unesco
Världsarvet Laponia © Vincent Ko Hon Chiu / Unesco

I en debattartikelserie som går i lokala dagstidningar runt om i landet skriver tio av Unescos svenska världsarv (tillsammans med bland annat Svenska Unescorådets generalsekreterare och riksantikvarien vid Riksantikvarieämbetet) om att världsarv ska i ett polariserat samhälle vara något som förenar oss – inte något som skiljer oss åt.

”Unescos femton svenska världsarv ingår i ett unikt globalt nätverk med stora kultur- och natur­värden. Dessa ska bevaras för hela mänskligheten och för framtida generationer. Tillsammans har vi ett ansvar att ta tillvara, bevara och utveckla dem. Även om världs­arven ofta utgör en resurs för ekonomisk utveckling, inte minst genom besöksnäringen, får de inte reduceras till enbart bilder i turistbyråernas broschyrer.”

Tidigare har en nationell debattartikel publicerats i Upsala Nya tidning. Den kan ni läsa här.

Blekinge Läns Tidning: Världsarven en unik brobyggare 1/11

Bohuslänningen: Världsarven är unika brobyggare 25/10

Dala-demokraten: Världsarven bygger broar mellan människor 25/10

Dalarnas tidningar: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Gotlands Allehanda: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Hallands Nyheter: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Hallandsposten: Världsarven som unika brobyggare 25/10

Norrbottens-kuriren: Världsarven – unika brobyggare 25/10

Norrländska Socialdemokraten: Världsarven brobyggare i ett polariserat samhälle 19/10

Örnsköldsviks Allehanda: Höga Kusten/Kvarkens skärgård – ett av över tusen världsarv som bevaras för mänskligheten och kommande generationer 25/10

På måndag den 24 oktober är det FN-dagen och det kommer att uppmärksammas på flera platser runt om i landet.
Här nedan finns listat vad som händer i några av Unescos svenska världsarv.

Dessutom kommer det under söndagen den 23 oktober att hållas en manifestation på stadshuset i Säffle med anledning av FN-dagen.

Världsarvet Skogskyrkogården Foto: Susanne Hallmann
Världsarvet Skogskyrkogården Foto: Susanne Hallmann

Varje år på har FN-dagen ett tema som särskilt uppmärksammas och temat för i år är de Globala målen för hållbar utveckling. Svenska Unescorådet kommer att fira dagen på Södra Teatern tillsammans med resten av FN-familjen. De globala målen är 17 mål som världens ledare har förbundit sig till för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen till år 2030. Läs mer om firandet här.

Vill du veta mer om de globala målen? Då hittar du mer information här. Och här finns affischer för vart och ett av de globala målen.

Pressbild FN-dagen. © Unesco
© Unesco

”I tider av förändring, när invant möter ovant och samhällssystem möter samhällssystem, blir kulturarv ofta en frontlinje för heta debatter om kultur och värderingar. Det finns i dag starka krafter som förenas i en kultursyn som menar att den nationella kulturen eller den föreställda grupptillhörigheten är särskilt unik. Det blir därför viktigt att sprida kunskap om vår gemensamt skapade historia. I ett polariserat samhälle kan världsarven spela en viktig roll genom att väcka nyfikenhet på denna kunskap och utgöra rum för möten och samtal.”

Det skriver Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet och Aleka Karageorgopoulos ordförande för Världsarv i Sverige på Upsala Nya tidnings debattsidor i dag.

Läs hela debattartikeln här. Du kan också läsa lokala versioner av debattartikeln med lokala exempel från elva av de svenska världsarven här.

Höga kusten
Höga kusten, som är ett av de svenska världsarven. Foto: Patrik Bylund

Bild över de globala målen

I år firas FN-dagen, som är måndagen den 24 oktober, på Södra Teatern i Stockholm. Svenska Unescorådet tillsammans med resten av FN-familjen bjuder in gymnasieklasser i Stockholmsområdet att delta vid föreläsningar och workshops både för elever och lärare på årets tema Globala målen för hållbar utveckling.

Huvudtalare för dagen är Staffan Lind, skribent och föreläsare med fokus just på globala utvecklingsfrågor. Under eftermiddagen kommer även dansgruppen ENOUGH framträda precis som rapparna Arnold Kisisua och Joël Maya från Kista.

Antalet platser är begränsade så anmäl dig och din klass nu. Sista anmälningsdag är 17 oktober. Här hittar du inbjudan till FN-dagen samt information till hur du anmäler dig och din klass.

De globala målen är 17 mål som världens ledare har förbundit sig till för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen till år 2030.

Vill du veta mer om de globala målen? Då hittar du mer information här. Och här finns material om de globala målen för dig som lärare att använda i din undervisning.

 

I dag, den 7 oktober, är det 10 år sedan den ryska journalisten tillika postumt mottagaren av Unescos världspressfrihets pris 2007, Ana Politkovskaya, mördades. En orädd och oerhört modig journalist som ville få fram sanningen tystades brutalt.”

Så skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg på Sveriges radios Medieormen med anledning av 10-årsdagen. Läs hela hans kommentar här.

Anna Hamnevik Foto: Maria G Danielsson
Anna Hamnevik Foto: Maria G Danielsson

Anna Hamnevik gjorde praktik på Svenska Unescorådet hösten 2015. Hon har en kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap från Linnéuniversitetet och gjorde praktiken på Svenska Unescorådet efter att hon avslutat sin utbildning.

Berätta lite om dig själv?

– Jag jobbar på stiftelsen Läxhjälpen som arbetar med att ge läxhjälp i skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Min titel där är administratör/koordinator och min uppgift är att avlasta ledningen. Mina arbetsuppgifter är allt från att uppdatera hemsidan och sociala medier till mer administrativa uppgifter som att samla in betyg från eleverna eller praktiskt hjälpa till inför evenemang och liknande. Det är mycket bakgrundsarbete. Jag vill, som klyschan säger, göra skillnad, något som tar utvecklingen av världen framåt för kollektivet.

Hur kommer det sig att du sökte praktik hos Svenska Unescorådet?

– Jag läste Informatörsprogrammet med inriktning freds- och utvecklingsarbete i Växjö. Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och särskilt utbildning har varit en grundsten för mig. Samtidigt har jag varit intresserad av kommunikationsfrågor och jag skrev min c-uppsats om pressfrihet. Unesco jobbar ju med både kommunikation och utbildning. Det har alltid känts lite ouppnåeligt att få in en fot och prova på hur det skulle vara att jobba för något FN-organ så när jag fick chansen att vara på Svenska Unescorådet kändes det jätteroligt. Det kändes som en ynnest att få jobba med både kommunikation och mänskliga rättigheter. Jag tackade nej till en annan praktikplats som jag redan hade fått för att vara på Svenska Unescorådet.

Vad lärde du dig?

– Så mycket! En av de häftigaste sakerna med att vara på Svenska Unescorådet var att man får vara med i allt. Man får följa med på viktiga möten och det känns verkligen som ens insats värderas högt. Jag har också lärt mig mycket om svensk politik och hur Utbildningsdepartementet fungerar. Under min tid gjordes hemsidan om och jag fick vara med och ta fram förslag på hur den skulle se ut. Skolan krävde också att vi på praktiken skulle genomföra ett projekt och jag och Mats (Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet reds. anm.) bestämde att jag skulle ta fram en ny kommunikationsstrategi för de externa kanalerna, så som hemsidan och sociala medier. Jag fick ta mycket ansvar och det lär jag mig mycket av.

Vad har du tagit med dig av praktiken till ditt nuvarande yrke?

– Särskilt har jag haft användning av att vara med och göra om hemsidan, jag har lärt mig mycket om WordPress. Jag tycker också det var värdefullt att få ta fram en kommunikationsstrategi och det känns häftigt att den används i dag på Svenska Unescorådet.

Vad vill du tipsa och/eller säga till framtida sökanden och praktikanter?

– Sök hit! Du kommer få en värdefull praktik som du till viss del har möjlighet att vara med och påverka hur den ska se ut, beroende på vad du är intresserad av och vad du vill lära dig. När du sen är på praktiken: se till att ta för dig. Det finns möjlighet att ta mer ansvar än vad du kanske får tilldelat till dig. Och våga prova, ibland kan det vara saker som kommer i ens väg som man inte tänkt särskilt mycket på innan och som kan visa sig jätteroliga.

Klicka dig vidare för att se hur du söker praktik här.

Porträttbild Malin Sörberg
Malin Sörberg Foto: Privat

Malin Sörberg gjorde praktik på Svenska Unescorådet våren 2015. Hon har en kandidatexamen i Internationella relationer från Stockholms universitet och gjorde praktiken som en del av sin utbildning.

Berätta lite om dig själv?

– Jag har ett intresse för FN-frågor och var med och startade upp FN:s studentdel på Stockholms universitet som heter UNA University. Sedan jag släppte det sitter jag i styrelsen för Stockholms FN-förening. Sedan ett år tillbaka jobbar jag på Migrationsverkets mottagningsenhet med boende, så jag jobbar främst ute på anläggningsboenden som finns i Stockholmsområdet.

Hur kommer det sig att du sökte praktik hos Svenska Unescorådet?

– Jag var med på FN-dagen som anordnades på Stockholms universitet och Svenska Unescorådet hade en timme där de berättade om sig själva och Unescos verksamhet. Jag träffade Mats (Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare reds. anm.) där och han berättade att ansökningstiden till deras praktiktermin skulle gå ut dagen efter, och eftersom jag haft ett intresse för FN-frågor väldigt länge gjorde det att Unesco kändes väldigt intressant. Det var lite av en slump, men sen träffade jag en tidigare praktikant i FN-sammanhang som rekommenderade praktiken väldigt varmt. Jag hade också gjort praktik på regeringskansliet tidigare och den dubbla rollen som Svenska Unescorådet har med dels att jobba mot Unesco och dels mot regeringskansliet och utbildningsdepartementet lockade mig.

Vad lärde du dig?

– Om jag ser på det ur ett lite större perspektiv fick lära mig väldigt mycket om Unesco och dess fyra olika områden. Jag hade kunskap om ett eller två av dem innan men fick lära mig mycket intressanta saker som gör att jag ofta hör saker än i dag som jag kopplar till Unescos arbete. Arbetet var väldigt varierande och jag som praktikant hade många olika arbetsuppgifter som att skriva, anordna olika event, delta i möten och politiska avstämningar. Jag tog också med mig att jag i mitt yrkesliv vill ha ett varierande arbetet så jag fortsätter utvecklas som person.

Vad har du tagit med dig av praktiken till ditt nuvarande yrke?

– Runt Svenska Unescorådet finns det ett nätverk av personer med olika yrken och på olika arbetsplatser som måste förenas och komma överens om samma agenda, det var någonting jag lärde mig mer om och som jag haft användning av. Jag har också med mig hur man hanterar ett högt arbetstempo och prioriterar när det är det och att det finns chans att påverka och att det jag gör faktiskt har betydelse, vilket är en väldigt viktig känsla.

Vad vill du tipsa och/eller säga till framtida sökanden och praktikanter?

– Något jag tycker är unikt med Unesco är att man jobbar med frågor som passar många. Svenska Unescorådet har FN-kopplingen men tillhör Utbildningsdepartementet, vilket gör att du kan vara intresserad av till exempel kultur, samhällsvetenskapliga ämnen eller kommunikation. Jag tycker det är en styrka att det finns så mycket och som praktikant får man plats och man får ta plats. Även om man inte vet så mycket om FN kan man ändå söka eftersom att man får lära sig väldigt mycket. Du blir mer som en kollega och det blir mer som ett arbete än en praktik men du behöver inte stå som ytterst ansvarig för det jobb du gör. I efterhand kan jag se att jag har utvecklats, både för framtida arbetsliv och som person, av min praktik på Svenska Unescorådet.

Klicka dig vidare för att se hur du söker praktik här.

Global Goal Forum

Idag firar vi Världslärardagen på Global Goal Forum #FirstGeneration! Generalsekreterare Mats Djurberg och rådsledamot Matilda Hellström deltar som talare tillsammans med Clara Henry, Maxida Märak, Staffan Landin,  barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér och många fler.  Det är ett utmärkt tillfälle att fundera lite extra över den nyckelroll alla världens lärare spelar för att putta världen i en mer hållbar riktning! I år är fokus inställt på betydelsen av det fjärde globala hållbarhetsmålet: att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Följ med oss i firandet hela dagen genom hashtag #FirstGeneration och #världslärardagen.

Och PS! Missa inte Lärarförbundets kampanj #viärlärare