Bild på staden Enghien-les-Bains
Enghien-les-Bains.

Mellan den 30 juni och 2 juli möts 116 städer från 54 länder i Unescos nätverk “Kreativa städer” i Enghein-les-Bains norr om Paris, Frankrike.Unesco är kanske mest kända för kulturbevarande, men man arbetar också med kulturindustrier och att stödja medlemsländernas arbete med ”levande kultur”.

Programmet för kreativa städer kom till för att mer än hälften av världens befolkning numera bor i städer – och att städer genererar en allt större del av ländernas ekonomi. Programmet ingår också i arbetet för genomförandet av Agenda 2030.

Städerna i nätverket är aktiva i ett eller flera av programmets sju områden: hantverk, mediekonst, film, design, gastronomi, litteratur och musik. Till exempel ingår Reykjavik med litteratur och Helsingfors med design. Den enda svenska staden i nätverket är Östersund som arbetar med gastronomi.

Målet för årsmötet är att stimulera och stärka samarbetet mellan städerna, och att ge möjlighet att dela erfarenheter och goda exempel på kultur och kulturindustrier som drivkrafter för hållbar utveckling.

Unescos generaldirektör Irina Bokova säger

Städer ligger långt fram i internationellt arbete för fred och hållbar utveckling. Nätverket för kreativa städer förstärker och nyttiggör allt det bästa som städer kan erbjuda: erfarenheter från kultursamarbete, innovationer och kraften att åstadkomma förändringar.

Ska du ut och resa i sommar? Att besöka främmande platser uppskattas av många. Men som turist gäller det att vara ödmjukt inför den främmande platsens sedvänjor och förutsättningar. Här är Unescos tio tips på hur du turistar hållbart.


Tänk på vad du köper

Kultur och miljö är ofta det mest värdefulla lokalbefolkningen har att dela med sig av. Tänk på att handel med utrotningshotade djur, växter och antikviteter är straffbart.

Baobabträd
© Unesco

Visa händyn till lokala sedvänjor

Var nyfiken. Räkna det som självklart att du inte kan göra allt som hemma. Var ödmjuk och visa respekt, till exempel genom att välja korrekt klädsel. Anlita gärna en lokal guide.

Torg i Macau
© Unesco / Shutterstock

Ta god tid på dig

Hövlighet och tålamod öppnar ofta dörrar till positiva upplevelser och vänskap. I många kulturer uppfattas brådska som oartigt.

Visa respekt

Undvik att visa eller provocera fram ilska. Att mista självbehärskningen betyder i många kulturer att man förlorar ansiktet. Fråga innan du fotograferar.

Pruta inte i onödan

Vid en lyckad affär är bägge parter nöjda. Använd humor och tålamod. Kom ihåg att bägge parter ska tjäna på affären. Utnyttja inte motpartens fattigdom.

Ge inte pengar till barn som tigger

Ge hellre till föräldrar, lärare eller lokala humanitära organisationer. Barn som tjänar mycket pengar på tiggeri kan försumma sin skolgång.

Stöd det lokala

Köp lokalproducerat så bidrar du till den lokala ekonomin och lokala traditioner och hantverk kan leva vidare.

Gata i asiatisk storstad
© Unesco

Tänk på miljön

Stöd gärna miljömedvetna utflyktsalternativ. Om turen kostar lite mer går ofta de extra kronorna till att bevara miljö- och kulturarv.

Spar på naturresurserna

Ta en snabb dusch istället för bad. Använd luftkonditionering så lite som möjligt, sopsortera om möjligt, köp returförpackningar. Följ upptrampade stigar och vägar och besök gärna lokala naturparker.

Res helst under lågsäsong

Det är lättare att få kontakt med lokalbefolkningen för de har mera tid. Samtidigt bidrar du till att inte anstränga resmålets miljö- och kulturgränser.

Solnedgång över bukt i Sydostasien
© Unesco

Trevlig sommar önskar vi på Svenska Unescorådet!

 

 

 

 

For women in science-prisets logo

För tredje året utlyser Svenska Unescorådet tillsammans med L’Oréal Sverige och Sveriges unga akademi L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset. Priset ska uppmärksamma två lovande kvinnor inom områdena naturvetenskap (även medicin), teknik och matematik.

Ansökan är öppen för kvinnliga forskare som har disputerat 2013 eller senare och är knutna till universitet eller högskola i Sverige.

Prissumman på 150 000 kronor vardera kommer att ges till två forskare som utmärkt sig inom sitt område. Pristagarna kommer också att erbjudas ett ettårigt mentorsprogram i Sveriges unga akademis regi.

Sista datum för ansökan: 15 september 2017

Läs mer om priset och hur du ansöker här: sverigesungaakademi.se/fwis2018

Det nya danska biosfärområdet Møn.
Det nya danska biosfärområdet Møn. © UNESCO/Thomas Ix

Unesco har utsett 23 nya biosfärområden vid det internationella styrelsemötet för Unescos biosfärprogram (MAB) som sammanträder denna vecka i Paris (12-16 juni).

Ett av de nya biosfärområdena är den danska ön Møn. Övriga nya biosfärområden ligger i bland annat Benin, Tyskland, Japan, Etiopien, Honduras, Italien, Ryssland och Kazakstan. Läs mer om alla nya biosfärområden här.

Styrelsemötet har också beslutat att godkänna förslaget från Bulgarien och USA att dra tillbaka sammanlagt 17 biosfärområden.

Totalt finns det nu 772 biosfärområden i 120 olika länder.

Genom biosfärprogrammet – människan och biosfären (MAB) – vill Unesco skapa en större förståelse för de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av förlusten av biologisk mångfald. I ett biosfärområde utvecklas nya metoder och söks ny kunskap med syfte att bevara speciella naturområden samtidigt som det skapas förutsättningar för människor att leva hållbart inom området.

Läs mer om biosfärprogrammet och de fem svenska biosfärområdena.

Johanna MacTaggart. Foto: Niklas Sagrén
Johanna MacTaggart. Foto: Niklas Sagrén.

Johanna MacTaggart är koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige. Här berättar hon om programmet och dess koppling till de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Vad går arbetet med biosfärprogrammet ut på?
Syftet med biosfärprogrammet är att främja en hållbar samhällsutveckling på lång sikt. Programmets biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling med ett särskilt uppdrag att utveckla lokala lösningar på globala utmaningar och att sprida dessa.

– Biosfärområdena demonstrerar på så sätt hur vi kan leva utifrån de förutsättningar som planeten ger oss, och samtidigt skapa ett samhälle som är både ekonomiskt och socialt hållbart.

De lokala biosfärkontoren fungerar som motor och inspiration för hållbarhetsfrågor och de genererar ett lokalt engagemang. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket! Alla biosfärområden i Sverige har utbildat biosfärambassadörer; lokala personer som engagerar sig ideellt och sprider information och kunskap om hållbar utveckling. Exempelvis har ett par av våra biosfärområden på egna initiativ startat upp olika inkluderingsprojekt, med särskilt fokus på flyktingar och nyanlända, som kombinerar olika typer av lärande, såväl språklig som om landskapens kvalitet.

På vilket sätt arbetar Unesco med biosfärprogrammet?
– Centrala Unesco organisationen har ett särskilt sekretariat som tillför personellt stöd och som t ex ansvarar för kommunikation mellan Biosfärprogrammet och andra organisationer. Det kan innebära att de tecknar gemensamma avsiktsförklaringar som skapar allianser med olika organisationer och därmed goda förutsättningar för programmet och biosfärområdena. Ur ett nationellt perspektiv hjälper Svenska Unescorådet till att synliggöra biosfärprogrammet, genom att lyfta fram Sveriges biosfärområden som bra exempel på hållbar utveckling för andra myndigheter och organisationer. En av biosfärsprogrammens målsättningar är just att synliggöra programmet mer och informera om hur biosfärområdena bidrar till hållbar utveckling, vilket innebär att Svenska Unescorådets stöd blir extra viktigt.

Vad mer är aktuellt inom biosfärprogrammet i år?
– För närvarande är jag Sveriges representant i biosfärprogrammets internationella styrelse. Under de fyra åren jag representerat Sverige har viktiga beslut tagits. Vi har tagit fram en ny global strategi och handlingsplan som gäller fram till 2025, som bland annat beskriver hur biosfärområdena kan bidra till implementeringen av Agenda 2030. Vi har även beslutat om att ha en kvalitetssäkringsprocess, vilket innebär att de biosfärområdena som är passiva idag behöver uppgraderas eller lämna biosfärprogrammet.  På så sätt kan vi skapa ett globalt nätverk av välfungerande biosfärområden.

– Det bästa med mitt arbete är att få vara delaktig i processer där människor växer och skapar förståelse för varandra och naturen.

Det är så häftigt att, framförallt inspirera dessa engagerade människor, men även att kunna påverka arbetet med hållbar utveckling. Jag tycker också att det är intressant att jag får vara med i det internationella sammanhanget. Ena dagen sitter jag i styrelsen och diskuterar globala frågor, och nästa dag pratar jag med en lokal aktör. På så sätt får jag följa hur arbetet med hållbar utveckling går till från global till lokal nivå och vice versa.

I krigets fotspår har flera delar av världsarvet Palmyra blivit förstörda. Fotografen, konstnären och författaren Eric Ericson hann vistas flera månader i världsarvet innan krigsutbrottet för att dokumentera den unika ruinstaden. Nu visas hans fotografier i utställningen Palmyra – en utställning om ett krigsbrott.


Vy över världsarvet Palmyra
© Eric Ericson / pressbild

Om utställningen

– Palmyra är ett av flera kulturarv som drabbats hårt av kriget i Syrien. Vi vill lyfta fram kulturarvets emotionella och symboliska värden samt uppmärksamma situationen i Syrien. Vi vill även belysa den omfattande handeln med så kallade blodsantikviteter – artefakter som finansierar terror, säger Eric Ericson. 

Utställningen öppnar den 10 juni på Kulturkvarteren i Hjo och pågår till 23 september. Bakom utställningen ligger Eric Ericson tillsammans med Hjos f.d. stadsarkitekt PG Ylander. Producent är Maria Setzer på Hjo kommun. 

Om Eric Ericson

Eric Ericson (f. 1972) har under arbetet med boken Palmyra som utkom 2009 besökt Syrien över ett dussin gånger. I våras utkom även boken Mannen i Damaskus som handlar om nazisten och krigsförbrytaren Alois Brunner som efter andra världskriget bosatte sig i Syrien. Han har även skrivit den hyllade klassikern Brev till samhället och varit pjäsförfattare till Dramatens uppsättning Brev från Eric Ericson

Läs mer

Om utställningen

Om kulturarvsförstörelse

 Bild ur verksamhetsberättelsen. Bild ur verksamhetsberättelsen..

År 2016 var Unescofrågor på många sätt mer centrala än på länge. Den politiska utvecklingen satte Unescos ansvarsområden i blixtbelysning: Agenda 2030, jämställdhet som globalt aktuell fråga, hoten mot pressfrihet, journalisters säkerhet och medveten förstörelse av kulturarv. Vi har gjort en sammanfattning av verksamheten 2016 som finns att läsa här.