För alla er som planerar att resa något under semestern har vi valt att sammanställa Unescos råd för ett hållbart resande.

  1. Kultur och miljö är ofta det värdefullaste lokalbefolkningen har att dela med sig av. Tänk på att handel med utrotningshotade djur, växter och antikviteter är straffbart.
  2. Visa hänsyn till lokala sedvänjor. Var nyfiken. Räkna det som självklart att du inte kan göra allt ”som hemma”. Var ödmjuk och visa respekt genom att bland annat korrekt klädsel. Anlita gärna en loka guide.
  3. Ta god tid på dig. Hövlighet och tålamod öppnar ofta dörrar till positiva upplevelser och vänskap. I många kulturer uppfattas brådska som oartigt.
  4. Visa respekt. Undvik att visa eller provocera fram ilska. Att mista självbehärskningen betyder i många kulturer att man förlorar ansiktet och detta är pinsamt! Fråga innan du fotograferar.
  5. Vid en lyckad affär är bägge parter nöjda. Använd humor och tålamod. Kom ihåg att bägge parter ska tjäna på affären. Utnyttja inte motpartens fattigdom.
  6. Ge inte pengar till barn som tigger. Ge hellre till föräldrar, lärare eller lokala humanitära organisationer. Barn som tjänar mycket pengar på tiggeri kan försumma sin skolgång.
  7. Köp lokalproducerat så bidrar du till den lokala ekonomin och lokala traditioner och hantverk kan leva vidare.
  8. Stöd gärna miljömedvetna utflyktsalternativ. Om turen kostar lite mer går ofta de extra kronorna till att bevara miljö- och kulturarv.
  9. Spar på naturresurserna. Ta en snabb dusch istället för bad. Använd luftkonditionering så lite som möjligt, sopsortera om möjligt, köp returförpackningar. Följ upptrampade stigar och vägar och besök gärna lokala naturparker.
  10. Res helst under lågsäsong. Det är lättare att få kontakt med lokalbefolkningen för de har mera tid. Samtidigt bidrar du till att inte anstränga resmålets miljö- och kulturgränser.

Trevlig resa önskar vi på Svenska Unescorådet!

Hållbara tips för resande

”Regeringar världen över har förbundit sig att bevara Unescos världsarv. Trots det hotas hälften av dem av exploatering. Ofta för kortsiktig ekonomisk vinning. Ändå vet vi att vi bara har att vinna, inte minst ekonomiskt, på att skydda våra världsarv”

Så skriver Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF och Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet i DN debatt om vikten av att bevara världsarv.

Läs artikeln här

 

”Nu krävs nya idéer och lösningar för att genomföra de globala utvecklingsmål som världens länder satt upp i Agenda 2030, vilket gör Unescos Biosfärprogram viktigare än någonsin.”

Så skriver Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Göran Blom, ordförande för Biosfärprogrammet Sverige och Johanna MacTaggart, Nationell koordinator för Biosfärprogrammet Sverige om vikten av att Biosfärområden ger viktiga bidrag till Agenda 2030.

Läs artikeln i Mariestads-Tidningen

Det finns över tusen världsarv och i juli 2017 utökas listan med fler enastående byggnader och naturområden. Här finns frågor och svar om hur det går till att utse ett nytt världsarv.

 

Collage av bilder på världsarv
© Unesco

Vem bestämmer vad som blir världsarv?

Världsarvskommittén träffas en gång per år och består av 21 av alla de länder som har ratificerat Unescos ”Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv”. Kommittén beslutar om nya världsarv och nya objekt på listan över världsarv i fara, går igenom rapporter som länderna lämnar in om hur de sköter sina världsarv med mera. De 193 länder som har ratificerat Världsarvskonventionen väljer kommittéledamöter vartannat år. Sverige är för närvarande inte med i Världsarvskommittén.

Var möts man?

2017 års möte hålls i Krakow, Polen, 2-12 juli 2017.

Vem får nominera världsarv?

De länder som har ratificerat Världsarvskommittén kan nominera byggnader och naturområden som lever upp till de kriterier som är uppställda i konventionen. Den nominerade byggnaden eller naturområdet ska ha särskilt stort universellt värde, dvs. de ska vara så enastående att de är viktiga för alla länder och visa på t.ex. ett viktigt skede i den historiska utvecklingen. Världsarven ska alltså inte enbart vara viktiga för det nominerande landet.

Vad görs med nomineringarna?

Nomineringarna, som är omfattande dokument, analyseras av ICOMOS (International Council of Museums and Sites) som är ett expertorgan för museifrågor respektive IUCN (International Union for Conservation of Nature) som är ett expertorgan för naturbevarande.

Vad beslutar kommittén om nomineringarna?

Kommittén behandlar nomineringarna till nya världsarv och experternas rekommendationer om nomineringarna. Den kan antingen acceptera en nominering, avslå den, sända tillbaka den för kompletteringar eller helt avvisa nomineringen.

Inför årets möte i kommittén har experterna rekommenderat att 12 nomineringar blir godkända av totalt 35 nomineringar. 24 av dessa är helt nya och de övriga har behandlats på ett tidigare kommittémöte men sänts tillbaka för t.ex. kompletteringar.

Kommittén kan också besluta att världsarv som behöver omedelbart stöd t.ex. efter naturkatastrofer eller krig etc.sätts upp på listan över Världsarv i fara.

Vem betalar för att underhålla världsarv?

Det är länderna som nominerat som betalar för skötsel och bevarande av världsarven. Länderna rapporterar regelbundet till Unesco hur bevarandet går. Om ett land planerar stora förändringar i närheten av ett världsarv ska man rapportera detta till Unesco. Det kan t.ex. gälla infrastrukturutbyggnader som vägar eller utbyggnad av vindkraft, gruvor, fiskodlingar etc.

Kan världsarv strykas från listan?

Världsarv kan förlora sin status genom att kommittén beslutar att världsarvet förlorat de värden de hade, dvs. att det inte längre har ett särskilt stort universellt värde. Detta har skett två gånger (ett viltreservat i Afrika respektive centrala delar av Dresden).

Hur länge kan man vara ett världsarv?

Det finns ingen begränsning i texten till konventionen: i princip lovar landet att bevara världsarven för alltid.

Vad är målet för världsarvskonventionen?

Målet är att medlemsländerna ska stifta lagar för och skapa en organisation för skydd av kultur- och naturarv i sitt land. Konventionen uppmuntrar länderna att vara solidariska och samarbeta för bevarande av världsarven.