Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket har upptagits i Unescos förteckning över världsminnen, det vill säga viktiga dokument och samlingar. Kungliga biblioteket, som förvaltar arkivet, har skickat in nomineringen.

Alice Bah Kuhnke, demokrati- och kulturminister, välkomnar utnämningen:

”Dag Hammarskjölds arkiv är en del av vår historia. Att möjliggöra att fler får del av det som varit, är att bygga för framtiden.”

Dag Hammarskjöld (1905 – 1961) är en av Sveriges mest kända och inflytelserika personer. Han var FN:s generalsekreterare från 10 april 1953 till 18 september 1961 när han omkom i en flygkrasch under ett fredsuppdrag i Kongo. Dag Hammarskjölds arkiv donerades efter hans död till Kungliga biblioteket i Stockholm, där den fortfarande förvaras.

”Det är fantastiskt roligt och samtidigt förpliktigande att Dag Hammarskjölds arkiv på Kungliga Biblioteket nu utsetts till världsminne av Unesco”, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, lägger till:

”Världsminnen som Dag Hammarskjölds arkiv är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Arkivet täcker en viktig tid i FN:s historia.”

Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga dokument om världspolitik och omfattar ca 45 hyllmeter, i huvudsak på engelska. Samlingens arkivförteckning finns i databasen Ediffah.

Tillsammans med Fredsarkivet, Folke Bernadotteakademin (FBA) digitaliserar KB just nu FN-delen av samlingen. Det materialet kommer att tillgängliggöras via Fredsarkivet där FBA samlar dokumentation kring Sveriges fredsbevarande insatser.

Unescos världsminnesprogram
Unescos världsminnesprogram skall främja bevarandet av det skrivna kulturarvet såsom samlingar, foton och filmer och se till att dessa görs tillgängliga. Till skillnad från världsarven så innehåller förteckningen inte byggnader eller kulturföremål. Programmet leds av en grupp med globala experter som utses av Unescos generaldirektör.

Sammanlagt finns drygt 340 dokument/samlingar i registret. Sverige har sedan tidigare sex världsminnen: Alfred Nobels, Ingmar Bergmans, Astrid Lindgrens och Emanuel Swedenborgs arkiv, samt Stockholms stads byggnadsritningar och Silverbibeln.

Mer information

Svenska världsminnen

Alla världsminnen (på engelska)

Bild om generalkonferensen

Den 30 oktober börjar Unescos 39:e generalkonferens i Paris och håller på till 14 november. Unesco har en generalkonferens vartannat år och vid den beslutas bland annat budget och inriktning på verksamheten.

I år är det ca 3000 deltagare på plats från Unescos 195 medlemsländer. Viktiga frågor som kommer tas upp är bland annat frågor rörande jämställdhet, utbildning, skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt, budget och inriktning på verksamheten.

Precis som vid förra generalkonferensen är en svensk delegation på plats. Den leds av utbildningsminister Gustav Fridolin och har också representanter från civilsamhället som exempelvis Reportrar utan gränser, RFSU, Sveriges folkhögskolor, vetenskapsrådet samt Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, kommer också att delta i generalkonferensen.

Läs mer om Unescos generalkonferens här.

Framsida till GEM-rapporten

Unescos årliga rapport om utbildning, global education monitoring report (GEM), för 2017/18 har nu publicerats. Detta är den andra rapporten i en serie som visar att det fortfarande finns stora problem med utbildning i världen. Temat är ansvar och framför allt vem som är ansvarig för att uppnå de globala målen om lika utbildning för alla. Irina Bokova säger om rapporten:

”Idag finns 264 miljoner barn och ungdomar som inte går i skolan. Detta är ett misslyckade som vi måste ta oss an tillsammans eftersom utbildning är ett gemensamt ansvar. Framsteg kan bara åstadkommas genom gemensamt arbete.”

Ansvarstagande kan hjälpa till att bygga ett utbildningsystem av god kvalitet. Enligt rapporten lever en av fyra regeringar inte upp till de krav som finns för finansiering gällande utbildning.

Rapporten ger också statistik över hur utbildningssystemen fungerar världen över, till exempel:

  • Rätten till utbildning är ofta meningslös i praktiken – bara 55% av alla länder har skrivit in den i sin lagstiftning.
  • Bara var sjätte land publicerar årlig statistik om utbildning, trots att statistik är en förutsättning för att granska kvaliteten på utbildningen och därmed utkräva ansvar.
  • Inom EU är det större risk för korruption när det gäller kontrakt inom utbildning än inom byggbranschen.
  • Nivån på biståndet för utbildning har varit samma sedan 2010, trots att vi vet att utbildning är grundläggande för utveckling.

 

För att läsa mer och rekommendationer om ansvarstagande, ladda ner rapporten här.

 

Bild från Palmyra, Syrien
Bild från Palmyra, Syrien

Torsdagen den 16 november kl. 15.00–17.00 kommer ett seminarium att hållas på Kungliga Bibilioteket i Stockholm om kulturarvsförstörelse och illegal handel med kulturföremål.

Seminariet är ett samarbete mellan Svenska Unescorådet och Kungliga Biblioteket och har som syfte att belysa problematiken kring illegal handel, juridiken som skyddar kulturarvet och hur vi kan motverka illegal handel inom Sverige .

Seminariet kommer att hållas i samband med Eric Ericsons och PG Ylanders utställning om världskulturarvet Palmyra, som visas på Kungliga Biblioteket 9-28 november.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig gärna genom att skicka ett e-postmeddelande till program@kb.se Ange i ämnesraden att det gäller Kulturarvsbrottsseminariet 16 november.

Seminarieprogrammet:

Inledning

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga Biblioteket

Situationen i Syrien/Palmyra och det internationella perspektivet

Eric Ericson, fotograf

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Paneldiskussion: Marknaden, kulturarvsbrott och juridiken

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Carl Barkman, chefsspecialist, Bukowskis

Maria Adolfsson, kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet

Maria Ellior, nationell samordnare, Polisen – Nationella Operativa Avdelningen, artskydds-och kulturarvsbrott

 

Triumfbågen i Palmyra.
Triumfbågen i Palmyra.

Idag har Sveriges regering beslutat att ratificera det andra protokollet till Unescos Haagkonvention om skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt.

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet säger:

Det här är ett viktigt steg för att förhindra fortsatt kulturarvsförstörelse som aktualiserats med IS förstörelse av kulturarv i Syrien och Irak. Jag välkomnar Sveriges beslut att ratificera protokollet och hoppas att andra länder snart följer efter. Den här frågan är numera högt på den världspolitiska agendan och det visar på vilken sprängkraft kulturarvet har.

Haagkonventionen från 1954 är den första överenskommelsen mellan Unescos medlemsländer om skydd för kulturarv och den enda som specifikt handlar om kulturarv och krig och konflikt.

Den handlar om olika sorters kulturarv nämligen flyttbara kulturföremål (konstföremål eller hantverk) och kulturarv så som byggnader. I konventionen ingår bland annat att militär ska utbildas om kulturarv och att viktiga byggnader ska skyddas.

För att konventionen ska förbli ett levande och relevant instrument har den kompletterats med två nya delar som kallas protokoll. Det andra protokollet innehåller förtydliganden kring vilka parter som ansvarar för konventionen, och den introducerar begreppet ”utökat skydd” som kan ges sådant kulturarv som har särskilt stort värde för hela mänskligheten.

För mer information

Svenska världsarv

Unescos världsarv

Unescos konvention om skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt (på engelska)

Unescos pressfrihetspris

Unescos pressfrihetspris, UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize, instiftades 1997 till minne av den colombianske journalisten Guillermo Cano Isaza som mördades 1986 utanför sin redaktion. Priset tilldelas en person eller en organisation som gjort en framstående insats för försvar och främjande av pressfrihet, i synnerhet när det har skett trots fara.

Förra året gick priset till den svenska medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan 2001 utan rättegång.

Nomineringen görs av medlemsländer tillsammans med sina nationalkommissioner (i Sverige är detta det Svenska Unescorådet), internationella och regionala professionella organisationer samt frivilligorganisationer som är aktiva inom journalism och yttrandefrihet. Nomineringar skall ske senast den 15e februari.

Läs mer om ansökningsprocess här och om mer information om priset finns här.

Flaggor utanför Unescos sekretariat

Statsanställda i Sverige har nu möjlighet att arbeta vid något av Unescos kontor som en del av sin professionella utveckling.

Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, öka dina språkkunskaper och stärka dina internationella färdigheter och erfarenheter genom utbytet som också är ett medel för utveckling på din arbetsplats genom dina erfarenheter och kontakter. Din arbetsgivare betalar lön, resa, traktamente och försäkringar under din utbytesperiod.

Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, är FN:s organisation för fredsbyggande genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Unesco har sitt huvudkontor i Paris och fältkontor över världen. Förutom erfarenheter från dessa fyra områden är personalhandläggare, IT-utvecklare, bibliotekarier, arkivarier, budgetanalytiker, ekonomer, jämställdhetshandläggare m.fl. välkomna att söka utbyte eftersom Unesco har samma slags enheter som andra stora organisationer har.

Läs mer om Unescos olika enheter här >

Mer information om utbytet och ansökan på UHR:s hemsida >