I november 1945, bara några månader efter andravärldskrigets slut, skapades Unesco med syfte att skapa en global fredskultur baserat på samarbete och tolerans. Som en del av detta uppdrag arbetar Unesco med att öka respekten för mänskliga rättigheter och medvetenheten om förintelsen.

För Unesco är tillgång till god utbildning en grundläggande rättighet för att bygga starkare och inkluderande samhällen och som är motståndskraftiga mot våld och hat. Som ett led i detta arbete startade Unesco 2011 ett program för utbildning om förintelsens historia. Genom forskning, rådgivning och kapacitetsbyggande utbildning för aktörer från olika områden, främjar Unesco kunskap om förintelsen. Unesco har tagit fram riktlinjer för utbildning om förintelsen, som du kan ladda ner här.

Sedan 1979 finns koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau med på Unescos världsarvslista. Auschwitz-Birkenau var Nazitysklands största förintelseläger och är bevis på ett av de största brotten som någonsin har begåtts mot mänskligheten. Unesco stöttar arbetet med att bevara detta historiskt viktiga arv. Läs mer om världsarvet Auschwitz-Birkenau här.

Ett annat sätt att vårda minnet av förintelsen är arbetet med att lyfta fram dokument som har koppling till förintelsen. Anne Franks dagböcker, Pages of Testimony Collection och Ringelblum-arkivet är alla med på Unescos lista över världsminnen, som handlar om att tillgängliggöra och sprida kunskap om dokument och arkiv med betydelse för mänsklig utveckling. Mer information om detta finns här.

Den 27 januari på Förintelsens minnesdag uppmärksammar Unesco varje år folkmordet på judar och andra folkgrupper av nazismens brott. Runt om i världen arrangeras evenemang i samband med denna dag, som är årsdagen för befrielsen av de människor som hålls fångna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Mer information om Förintelsens minnesdag kan du läsa här.

Unesco har också publicerat en handbok om hur anti-semitism kan bemötas av utbildningssystemet. Den kan du ladda ned här.

Förintelsens minnesdag
Design: Alissa de Aquino Carlsson

”Illegal handel med kulturföremål är en storindustri som omsätter miljardbelopp, inte sällan kopplat till grov brottslighet av olika slag. De senaste 20 åren har kulturföremål från krigets Irak spridits över världen. Situationen har förvärrats i och med inbördeskrigen i Syrien och Libyen – när världsarvet Palmyra plundrades av IS så stals också många kulturföremål.

Som enskild resenär kan du ta ansvar genom att inte falla för frestelsen att köpa kulturföremål av misstänkt ursprung. Stryper vi efterfrågan, så stryper vi också drivkrafterna bakom.”

Så skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg tillsammans med Ann Follin, överintendent på Statens Världskulturmuseer.

Läs hela artikeln i NWT här.

Pressbild för handledning av sexualundervisning

Bristande kunskaper om sexualitet och samlevnad är ett stort globalt problem: 3 miljoner tonåringar genomgår varje år osäkra aborter, bara 30 procent av flickorna och 37 procent av pojkarna i åldern 15-24 har en god förståelse av hur HIV överförs och varje år utsätts 246 miljoner barn för könsbaserat våld i skolmiljö världen över. Mycket av detta kan avhjälpas med bättre sexualundervisning och därför har Unesco tagit fram en handbok för lärare och beslutsfattare inom utbildning. Handboken, som delvis har finansierats av Sverige, har nu uppdaterats för första gången sedan 2009.

Utbildningsminister Gustav Fridolin, som kommer att lansera handboken på lördag i samband med sin resa till Sydafrika och Zambia, säger:

Alla ungdomar har rätt till sin sexualitet och till sexualundervisning. Det här är ett viktigt steg mot jämlikhet och innebär därför en investering i utveckling, ekonomisk tillväxt och samhället i stort. För att uppnå delat ansvar och sunda attityder så är sexualundervisning, sexuella rättigheter och sexuell hälsa lika viktig för pojkar och män som för flickor och kvinnor.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, lägger till:

Sveriges internationella engagemang och stöd i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa är viktigt för att barn och ungdomar ska få den information de behöver för att ta kontroll över sin sexualitet och sina liv. Sexualundervisning är en känslig fråga och därför är Sveriges bidrag ovärderligt.

Den uppdaterade handboken har ett större fokus på könsroller och de sociala dimensionerna av hälsa och sexualkunskap. Handboken lägger också större vikt vid hur sexualundervisning kan minska risken för könsbaserat våld, sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter samt hur sociala media och internet kan påverka ungdomar idag.

Vidare slår handboken fast att det inte är effektivt att förespråka avhållsamhet och att sexualundervisning – tvärtemot vad många skeptiker tror – inte innebär att ungdomar har sex tidigare eller oftare. Bäst fungerar sexualundervisning som ger ett helhetsperspektiv och tar upp frågor som graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar samt mänskliga och sexuella rättigheter.

De rekommendationer som finns med i handboken bygger ett flertal olika vetenskapliga studier och rekommendationer från en arbetsgrupp där bland annat RFSU och Sida ingått. Handboken är i producerad av Unesco i samarbete med UNAids, UN Women, UNFPA, UNICEF och WHO.

Läs mer:

Rapporten går att ladda ned här (på engelska).

Unescos arbete med sexualundervisning.

Bild på ett utav bidragen från Sydafrika. Bidraget är från Gouritz Cluster Biosphere Reserve, Scheeperskraal Primary School, Daskop Road, Western Cape, South Africa.
Bild på bidraget från Gouritz Cluster Biosphere Reserve, Scheeperskraal Primary School, Daskop Road, Western Cape, South Africa.

Hur kan vi i världen bli bättre på att tänka hållbart? Tävlingen ”Biosfärutmaningen” är ett sätt att göra just det. Biosfärutmaningen startade i Sverige och har vuxit, översatts till engelska och för varje år engagerar skolor i flera olika länder. Syftet med Biosfärutmaningen är att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammans. Förra årets utmaning handlade om att samla skräp i skolans närområde, sortera det som går att återvinna och sedan skapa ett djur av det som finns i det aktuella biosfärområdet.

Denna idé spred sig hela vägen till ett biosfärområde i Sydafrika där en skola samlade in skräp som de sedan sorterade och sålde – med pengarna de tjänade sponsrades skolluncher för elever som annars inte skulle kunna gå i skolan.

Unescos har utnämnt 669 biosfärområden som ska hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Ett sätt att göra det är genom biosfärutmaningen, som lyfter fram effekten av att många gör någonting tillsammans och visar elever att det går att förändra världen tillsammans.

Biosfärutmaningen startades 2015 av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och är gemensam för grundskolor inom Mariestads-, Götenes- och Lidköpings kommun. Utmaningen ska vara utformad så att alla elever kan delta.

I år handlar Biosfärutmaningen om att klassen med hjälp av egna bilder ska visa upp en favoritplats i vårt biosfärområde. Platsen kan vara ett ställe som är viktig för eleverna. En plats där man kan hämta ny energi, får lugn och ro, eller ett ställe där man får busa och tävla så mycket man vill! Tillsammans kommer klasserna att visa upp ett helt gäng vackra, härliga och häftiga platser som finns i biosfärområdet.

Årets biosfärutmaning sker i samverkan med biosfärprojektet *Här finns liv som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Resultatet av årets biosfärutmaning kommer att visas vid den nya utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott.

Mer information om Biosfärutmaningen finns här.

Mer information om årets utmaning finns här.

 

Porträtt - Leif

Under hösten 2017 antogs Norrköping till Unescos nätverk för kreativa städer, och blir därmed den första musikstaden i Norden.  I Norrköping finns möjligheter till grundutbildning, många levande livescener och ett brett och aktivt musikliv. Norrköping erbjuder också arrangemang från unga debutanter till världsklass på stadens många livescener och festivaler. Men framför allt: musik, kultur och kreativitet är en del av stadens identitet.

Unescos nätverk för kreativa städer grundades 2004 med syftet att stödja samarbete mellan städer vilka ser kreativitet som en strategisk faktor för arbetet för hållbar utveckling (läs mer här).

För att få en inblick i Norrköpings roll som musikstad och vad staden och regionen kan få ut av medlemskapet i Unescos nätverk för kreativa städer har vi kontaktat Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, och ställt några frågor:

Varför just Norrköping? Vad är bakgrunden till att Norrköping ansökte om att bli en del av Unescos nätverk för kreativa städer?

Därför att Norrköping länge varit en kulturstad och vi nu har bestämt oss för att bli det i än större utsträckning. När jobben skapas där människor vill bo, då förstår vi än bättre värdet av ett rikt kulturliv.

Hur har staden jobbat för att lyfta musikbranschen?

Vi har formulerat målet att bli Sveriges musikhuvudstad och det betyder att vi ska ha bästa tänkbara förutsättningar att verka inom musikbranschen. Vi har identifierat inom vilka områden vi behöver bli bättre och det gäller framför allt eftergymnasial utbildning. 

Vad kan Norrköpings roll som musikstad inom Unescos nätverk för kreativa städer bidra med till staden, regionen och Sverige i helhet?

Vi hoppas kunna bidra med erfarenheter när det gäller att kombinera musikupplevelser med företagsamhet och nya jobb. 

Hur planerar staden att använda utnämnandet? Vad vill man uppnå och vad arbetar man för just nu?

Vi ska använda det för att bli bättre, lära av andra men också som en bekräftelse på att vi kommit en bit på väg.

Vad hoppas ni att Norrköping kan bidra med till Unescos nätverk för kreativa städer?

Vi hoppas och tror att nätverket synliggör att den kreativa näringen verkligen är en näring – något som bidrar till en kommuns och en regions utveckling, ett sätt att förändra synen på kultur – från en slags garnityr på samhällsbygget till en tillväxtmotor.