Porträttbild

Johanna MacTaggart blev idag invald att representera Sverige i Unescos biosfärprograms byrå under perioden 2018 – 2020. Byrån fungerar som en arbetsgrupp och förbereder de internationella mötena. Övriga länder i byrån blev Indonesien (som är ordförande), Estland, Honduras, Nigeria och Sudan.

Johanna fick också äran att som första svensk bli vald till rapporteur för den globala styrelsen för biosfärprogrammet, där hon sedan tidigare har en plats som svensk representant under perioden. Detta innebär att hon har ett särskilt ansvar för att rapportera om styrelsens arbete och se till att medlemsländerna hålls informerade.

”Allt fler är överens om vikten av att skapa ett nytt och mer hållbart sätt att leva och där spelar biosfärprogrammet en grundläggande roll. Därför känns det väldigt roligt att få vara med att bidra till det arbetet på den internationella nivån, särskilt eftersom mycket av det vi jobbar med i Sverige går att tillämpa i andra länder,” säger Johanna MacTaggart. ”Biosfärprogrammet fortsätter att växa i Sverige och vi hoppas få två nya biosfärområden nästa år.”

Johanna MacTaggart är sedan tidigare invald i den internationella styrelsen för biosfärprogrammet. I april i år fick hon också det Svenska Unescopriset för sina insatser för Biosfärprogrammet Sverige.

Läs vår intervju med Johanna MacTaggart här.

Unescos program för biosfärområden

Biosfärprogrammet instiftades av Unesco 1971 och har sedan dess utsett biosfärområden runt om världen. De fungerar som modeller för hållbar utveckling och söker lokala lösningar till globala utmaningar. I det globala nätverket finns nu 669 biosfärområden i 120 länder.

De svenska områdena i nätverket är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. Vindelälven-Juhtatahka och Voxnadalen är kandidater till programmet.

Läs mer om biosfärprogrammet här.

Sveriges ambassadör till Unesco och OECD, Annika Markovic, och Unescos generaldirektör, Audrey Azoulay, undertecknar avtalet mellan Sverige och Unesco. © UNESCO/Christelle ALIX

Vid en ceremoni på Unesco i Paris den 10 juli undertecknade Sverige och Unesco ett avtal som innebär att Sida under perioden 2018-2021 kommer att stödja Unesco med 430 miljoner svenska kronor. Stödet kommer att gå till Unescos arbete inom utbildning, press- och yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Tidigare i år har Sida också gjort en ny särskild satsning på Unescos arbete med flickors utbildning i Afghanistan på 180 miljoner kronor samt en fortsatt satsning på Unescos arbete med att utveckla sex- och samlevnadsundervisning i södra och östra Afrika på 200 miljoner kronor. Utöver detta stödjer Sverige också Unescos insatser för havsfrågor samt organisationens reformarbete. Totalt uppgår det nya svenska stödet därmed till mer än 800 miljoner kronor.

Regeringens pressmeddelande: Sverige ökar sitt stöd till Unesco

Artikel på Unescos hemsida: Sweden commits $48 million to UNESCO to reinforce strategic partnership

Med anledning av att Unescos Världsarvskommitté, där Norge just nu är medlem, möts för den 42a gången i Bahrain 24 juni – 4 juli, har de norska och svenska Nationalkommissionerna skrivit en gemensam debattartikel.

Rika länder bör bidra mer till skydd av natur- och kulturarvsmiljöer som inte bara gynnar dem själva. Trovärdigheten för Unescos världsarvslista hotas av Världsarvskommitténs ökade politisering … Natur- och kulturarvsmiljöer är viktiga för oss alla. Därför gör vi gör oss själva en björntjänst om vi låter nationella egenintressen gå före kvalitet vid utnämningarna av nya världsarv.

Så skriver Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unesco-rådet, Tora Aasland är ordförande för den norska nationalkommissionen för Unesco. 

Läs hela artikeln här. En engelsk version av artikeln finns publicerad i The Globalist och en norsk version publicerades i Klassekampen.