Hanna Fiskesjö

En fråga som ligger Svenska Unescorådet extra varmt om hjärtat är att uppmuntra och stödja svenskar som vill arbeta inom Unesco. Därför blev vi glada när vi hörde att Hanna Fiskesjö blivit erbjuden en tjänst på Unescos huvudkvarter i Paris. Vi passade på att ställa några frågor till henne för att lära oss mer om hennes nya jobb.

Berätta om ditt nya jobb, vad ska du göra?

Jag ska vara Assisterande Programspecialist på avdelningen för Medieutveckling och Samhälle, under Unescos sektor för Kommunikation och Information. Detta innebär att jag kommer att bidra till att uppfylla Unescos generella mandat, sektionsspecifika mål och planerade aktiviteter för Mediautveckling och Samhälle. Jag kommer att arbeta mycket med främjandet av yttrandefrihet och mångfald samt kunskapsutveckling och jämställdhet inom media, särskilt på nationell och lokal nivå till exempel inom radio. Rollen medför bland annat att ge professionellt och tekniskt stöd både inom den avdelningsspecifika verksamheten på Unesco, men också till medlemsländer som önskar utveckla sin politik för medieutveckling. Detta innefattar även aktörer såsom internationella och lokala organisationer, både statliga och från civilsamhället. Rollen innebär även att bidra till sektionens kommunikationsarbete och ämnesspecifika publikationer, såsom rapporter, pressmeddelanden, innehåll för hemsidan och sociala medier och liknande. Jag kommer därför arbeta mycket med research, genomföra analyser och sammanställa information för både internt och offentligt bruk.

Hur kommer det sig att du blev erbjuden den här tjänsten? Vad har du gjort tidigare?

Liksom många andra organisationer inom FN har Unesco ett så kallat Young Professionals Programme som riktar sig till unga yrkesverksamma. Jag ansökte och tog mig igenom den flera månader långa rekryteringsprocessen, och blev därefter erbjuden den här rollen. Jag har tidigare praktiserat och arbetat på Svenska institutet i Paris, men har allra senast arbetslivserfarenhet från Unesco. Efter att ha praktiserat inom Unescos sektor för Samhällsvetenskap och Humaniora blev jag erbjuden jobb som konsult inom samma sektor på Unescos regionala fältkontor i Kingston på Jamaica. Därefter fick jag ett konsultuppdrag inom Unescos Framsynsprogram (Anticipation and Foresight) på huvudkontoret i Paris.

Mina studier har tidigare varit inriktade på språk, litteratur och interkulturell kommunikation, medan min master fokuserade på projektledning och internationell utveckling.

Vad ser du mest framemot med det här jobbet?

Jag ser mycket fram emot att få arbeta med jämställdhet och mångfald inom media, eftersom detta är frågor jag är väldigt intresserad av. Jag hoppas särskilt kunna bidra till att främja olika marginaliserade samhällsgrupper inom media, eftersom ett pluralistiskt och representativt medieklimat ofta bidrar till att stärka en hållbar, demokratisk samhällsutveckling. Diversitet och inkludering är nyckelord. Jag tycker också att sektorn för Kommunikation och Information verkar väldigt dynamisk. Detta i kombination med medias snabba utveckling och viktiga roll för människors aktiva deltagande i samhället tror jag kommer medföra att arbetsuppgifterna kommer att vara varierade och jobbet väldigt stimulerande. eftersom detta är något jag trivs väldigt bra med.

Vad tror du de största utmaningarna kommer att bli?

De största utmaningarna kommer att bli att prioritera bland och hantera de många och varierade arbetsuppgifter som rollen medför, och detta i ett högt tempo. Dessutom är sektorn relativt ny för mig, eftersom min bakgrund inte är direkt kopplad till media eller medieutveckling. Jag tror och hoppas att jag kommer att lära mig mycket, men också att jag kan bidra med nya, innovativa perspektiv och förslag till den etablerade verksamheten. Unesco är en stor organisation och att arbeta på huvudkontoret innebär att balansera många aspekter vad gäller planering, koordinering och effektiv kommunikation. Att arbeta bilateralt och multilateralt kräver också en diplomatisk finkänslighet och att man har en interkulturell fingertoppskänsla, vilket kräver en ständig öppenhet och ett kritiskt granskande av det egna arbetet. Samtidigt utgör just detta en av de mest intressanta och givande delarna av jobbet.

 

Årets mottagare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset är forskarna Aishe A. Sarshad, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet. Priset delas ut av L’Oréal Sverige, Sveriges unga akademi och Svenska Unescorådet för att uppmärksamma kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik. Priset syftar till att stödja ”morgondagens forskare” genom att stötta dem i ett viktigt skede i deras karriär och uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning.

Priset överlämnas av Matilda Ernkrans, ny minister för högre utbildning och forskning.

Ny ledtråd i kampen mot cancer

Aishe A. Sarshad får priset för att ha identifierat en ny mekanism för reglering av genuttryck i stamceller. Hennes banbrytande forskning har visat på en ny roll för icke-kodade RNA i cellkärnan. Det kan i framtiden bidra till nya behandlingsmetoder vid cancer och andra sjukdomar. Aishe Sarshad, som är den första i sin familj med en doktorsexamen, kommenterar priset:

Jag har följt priset länge, i USA där jag arbetat är det jättestort! Att bli forskare har varit min dröm sedan min barndom och därför är det en stor ära att jag nu får erkännande för min forskning.

Cyberväxter en grön idé

Eleni Stavrinidou får priset för sin nydanande tekniska grundforskning där hon utvecklar metoder för integration av elektronik i levande växter. I sin forskning avser Stavrinidou utveckla tillverkningsmetoder där växterna själva integrerar elektroniken, med sikte på tillämpningar som utvinning och lagring av energi. Hon säger:

Min forskning inspireras av naturen som optimerat processer genom evolutionen under miljontals år, säger Eleni Stavrinidou. Under början av min forskarkarriär märkte jag att det fanns en del sexism. Fler kvinnliga förebilder är viktigt för både kvinnor och män. Jag älskar mitt arbete och är glad att kunna bidra till att föra mitt fält framåt.

Jämställdhet inom forskning i siffror

2017 var ca 60 procent av studenterna vid svenska lärosätena kvinnor. Men endast 19 respektive 16 procent av professorerna inom natur- och teknikvetenskaperna var kvinnor (källa: UKÄ, sid. 127). Andelen kvinnor med professorstitel sett till samtliga ämnesområden är 28 procent (källa: UKÄ, sid. 14). Av 607 Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi, har 20 (drygt 3 procent) varit kvinnor: tolv inom medicin, tre inom fysik och fem inom kemi (källa: nobelprize.org). Två av dessa har först fått det internationella L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset.

Om priset

Pristagarna utses genom en gedigen granskningsprocess av en jury med ledamöter i Sveriges unga akademi, samt Scientific & Regulatory Affairs Manager L’Oréal Sverige, ledd av samma ordförande som Nobelkommittén för kemipriset, Claes Gustafsson.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi belönar två kvinnor i början av sin forskarkarriär. Prissumman är 150 000 kr vardera. Pristagarna får också ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi.

Om pristagarna

Aishe A. Sarshad, född 17 juli 1981 (37 år) i Iran, svensk medborgare. Forskare i biomedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Fil. dr i medicin 2014 vid Karolinska Institutet.

Eleni Stavrinidou, född 18 december 1986 (32 år) på Cypern, cypriotisk medborgare. Biträdande universitetslektor i organisk elektronik och ledare för forskargruppen för elektroniska växter vid Linköpings universitet. Fil. dr i bioelektronik 2014 vid École Nationale Supérieure des Mines de St. Étienne, Frankrike.

Aishe A. Sarshad, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, och Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet.

Mer information

Läs mer om priset här.

Här kan du hitta information om tidigare pristagare.