Svensken Patrick Gorringe blev idag invald till att representera Sverige i styrelsen för Unescos kommission för havsfrågor, IOC. IOC har ansvar för forskning och vetenskap inom hav- och marina frågor och har ett uppdrag att främja internationellt samarbete samt ökad kunskap kring havets resurser och ekosystem.

Patrick Gorringe, som till vardags är ansvarig för internationella havsfrågor på SMHI, kommer att sitta i IOCs styrelse för perioden 2019-2021.

Internationellt samarbete kring havsfrågor är en prioritet för Sverige. Sverige arbetar aktivt med förberedelserna inför FNs årtionde om havsfrågor och har bland annat bidragit med ett finansiellt stöd på 600 000 USD i år. Pengarna ska i första hand användas för att stödja de minst utvecklade medlemsländerna i IOC och jämställdhet.

Läs vår intervju med Anna Jöborn,  avdelningschef på kunskapsavdelningen på Havs- och Vattenmyndigheten, som sitter med i Unescos planeringsgrupp inför årtiondet.