I höst arrangeras för första gången Baltic Sea World Heritage Summit, en konferens som för samman alla kustnära världsarv runt Östersjön. Konferensen riktar sig till organisationer och företag som är kopplade till dessa världsarv. Konferensen hålls i världsarvet Karlskronas Örlogsstad. Vi har pratat med Niklas Carlsson som är ansvarig för konferensen.

Niklas Carlsson

Varför är det så viktigt med ett samarbete mellan världsarven runt Östersjön?

Vi har sett att det finns mycket gemensamt för världsarven, men inget strukturerat nätverk eller någon mötesplats. Många av världsarven brottas med liknande utmaningar, till exempel att hantera ojämna besöksmönster under året, hållbarhetsfrågor, balansen mellan bevarande och utveckling, hur man kommunicerar sitt världsarv, hur det lokala samhället kan få ekonomisk nytta av världsarvet – och så vidare. Därför har Karlskrona tagit det här initiativet – för att stärka samarbetet och hitta möjligheter till gemensamma projekt.

Vad vill ni uppnå med konferensen?

På sikt hoppas vi på att skapa ett starkt nätverk för de cirka 20 kustnära världsarven och andra intressenter kopplade till dessa, och se till att vi får en gemenskap där vi kan stötta varandra i vardagen. Tänk att känna känslan av att ha nära kollegor och vänner vid 19 andra världsarv i flera olika länder, att dryfta frågor med och starta gemensamma projekt med!

Vad har responsen varit hittills?

Hittills har vi fått mycket positiva kommentarer om konferensen, som har ett mycket ambitiöst program. Fredrik Reinfeldt kommer att prata om internationellt samarbete, Unesco deltar och pratar om hur man förebygger och hanterar risker och katastrofer, världsarvet Lake District i England delar med sig av sina erfarenheter gällande världsarvets roll i ekonomisk utveckling för lokalsamhället, historikern Åsa Trulsson ger tusenåriga perspektiv på samarbete runt Östersjön. Vi kommer också ha många interaktiva delar, bland annat kommer deltagarna få testa hur spelet Minecraft kan användas för att öka kunskapen om världsarv! Vi har också flera sociala inslag – man ska inte underskatta vikten av att få prata med varandra under lite avslappnade och trevliga former.

Har ni redan nu planerat in en uppföljning?

Vi hoppas på att kunna erbjuda Baltic Sea World Heritage Summit som ett återkommande evenemang. Att mötas ansikte mot ansikte för att diskutera, lära sig nya saker och ha social samvaro är väldigt viktigt för att skapa en känsla av gemenskap i ett så stort geografiskt område. Som bekant ökar också spänningarna i världen mellan olika länder. Vi tror på Unescos devis om att både krig och fred startar i människors sinnen, så att bygga samarbeten kring Östersjön kan bidra till att minska misstänksamhet och förebygga överdriven nationalism. Det här tror även Jan Eliasson, tidigare FN:s vice-generalsekreterare, som ställt sig bakom den här konferensen.

Än så länge finns det platser kvar på konferensen, så man kan anmäla sig på www.karlskrona.se/bswhs om man vill vara med. Det är kostnadsfritt att delta.

 

Den 24 – 26 september 2019 äger Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet (Global Media and Information Literacy (MIL) Week 2019 Feature Conference) rum i Göteborg (i anslutning till Bokmässan) med Västra Götalandsregionen som värd.

Deltagarna på konferensen (ca 350 pers) kommer från hela världen och arbetar med medie- och informationskunnighet inom intresseorganisationer, myndigheter och forskning. Årets konferens är den nionde i ordningen och temat är MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered. Det är första gången evenemanget äger rum i Sverige och första gången som en lokal region står värd för en global Unescokonferens.

MIK handlar om yttrandefrihet och demokrati. Kraven på den enskilda individens förmåga att kritiskt granska och bedöma information ökar i det digitala medielandskapet. Frågan om medie- och informationskunnighet (MIK) är därför ytterst angelägen idag och Unescos globala konferens om medie- och informationskunnighet är ett sätt att ytterligare främja medie- och informationskunnigheten utifrån ett demokratiperspektiv.

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Flödet av information ökar allt snabbare samtidigt som vi ser fler och fler exempel på att felaktig informations sprids medvetet i politiska syften. Därför är det allt viktigare att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa sig efter aktuella händelser utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten. Medie- och informationskunnighet har blivit en allt viktigare politisk fråga och regeringens nya demokratistrategi, Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara, innehåller en nationell satsning på MIK med syfte att öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Statens medieråd har också fått i uppdrag av regeringen att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK.

Vi hoppas att vi ses i Göteborg!

Se mer information samt länk till registrering här.

Obs! Sista anmälningsdag är 31 aug

MIK konf