Unescos kreativa stad Norrköping stod 26–28 september värd för Music Cities Forum, en internationell konferens med fokus på musik, stadsplanering och ekonomisk utveckling. Vi kontaktade Luke Jones, event- och marknadsföringschef på Sound Diplomacy, för att ställa några frågor kring Music Cities-konceptet och vad det betyder för Norrköping. Sound Diplomacy arbetar för att främja samverkan mellan kultur och miljö, genom att bjuda in till samtal med deltagare både från musik- och samhällssfären.

Music Cities Forum är ett globalt nätverk som sammanför städer från hela världen, skulle ni vilja utveckla vad det innebär för en stad att bli del av nätverket?
Music Cities Forum och alla våra Music Cities-event för samman huvudintressenter från kommuner och musikindustrin på en lokal, nationell och internationell nivå för att diskutera, dela idéer och introducera nya perspektiv kring ämnet music cities. Värdstaden blir huvudfokus under music cities-rörelsen under eventet, men utvecklar även långsiktiga och strategiska partnerskap som kan stärka musikindustrin och bidra till konkurrenskraft och attraktivitet både nu och i framtiden.

Hur kommer det sig att ni har valt Norrköping att bli en del av Music Cities Forum?
Norrköping kändes som ett perfekt val för vårt första skandinaviska event då det är en av Unescos kreativa städer och har otroliga musikrelaterade initiativ.

Har ni sett en positiv kulturell utveckling på de städer som tidigare varit värdar för Music Cities Forum?
Alla våra event förespråkar och förstärker idéen att musik är en enorm tillgång för städer. Genom att komma samman, utbyta idéer och ta del av best-practice-exempel från andra musikstäder får både deltagare och arrangörer upp ögonen för sin egen potential, vilket i sin tur leder till implementering av nya framgångsrika kultur- och musikinitiativ.

Ni deltog även på Kulturnatten i Norrköping, vad tyckte ni?
Vi tror att Kulturnatten i Norrköping är ett gott exempel på kultur tillgänglig för allmänheten, både i form av konsumtion och skapande. Det var spännande att se så många människor komma till Norrköping och bygga upp scener på varje gata och runt varje hörn.