Svenska Unescopriset tilldelas i år för första gången två pristagare, som båda har gjort stora insatser för att främja utbildning för hållbar utveckling, Carl Lindberg och Naturskyddsföreningen.

”Vi vill med årets pris lyfta den roll som utbildning för hållbar utveckling har i arbetet för en hållbar värld”, säger Lena Sommestad, ordförande för Svenska Unescorådet. ”Om vi ska nå de globala målen i Agenda 2030 måste inte minst barn och unga tillägna sig de kunskaper, färdigheter och värden som gör en hållbar värld möjlig.”

Carl Lindberg har under många år spelat en avgörande roll för att etablera utbildning för hållbar utveckling både i Sverige och internationellt. Han har outtröttligt drivit det viktiga policyarbetet framåt, bland annat som statssekreterare och som ledamot i Unescos högnivågrupp förutbildning för hållbar utveckling. Han har också spridit kunskap om utbildning för hållbar utveckling som debattör och föreläsare. Carl Lindberg har med sin kunskap och sitt starka engagemang visat på den potential som utbildning har i ett långsiktigt och strategiskt arbete för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Naturskyddsföreningen, en av Sveriges största civilsamhällesorganisationer, har tagit sig an utbildning för hållbar utveckling med engagemang och kreativitet. Naturskyddsföreningen arbetar brett inom utbildning för hållbar utveckling, bland annat genom att utveckla lärresurser och fortbilda pedagoger. Naturskyddsföreningen bidrar till ett ökat kunskapsutbyte och verkar för att Sverige ska arbeta mer aktivt med Agenda 2030. Föreningen visar på civilsamhällets viktiga roll när det gäller att driva Unescos frågor.

”Både Carl Lindberg och Naturskyddsföreningen är två mycket värdiga mottagare av Svenska Unescopriset”, säger Lena Sommestad. ”Tillsammans visar de hur arbetet för hållbar utveckling blir framgångsrikt när olika aktörer bidrar med kunskap och engagemang.”

Svenska Unescopriset uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Priset delas ut senare i år.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén och Carl Lindberg