Helena Lundmark, Verksamhetsledare för skola på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen är en av vinnarna av Svenska Unescopriset 2021 för deras arbete med utbildning för hållbar utveckling. Vi hade ett samtal med Helena Lundmark, verksamhetsledare för skola på Naturskyddsföreningen, om deras arbete och hur utbildning för hållbar utveckling behöver vara ett integrerat arbetssätt på svenska skolor.

Tar forskningen till praktiken
Naturskyddsföreningen agerar som en brygga mellan olika aktörer inom utbildning för hållbar utveckling. Helena beskriver hur de samverkar med specifika kommuner, företag, forskare på olika universitet samt enskilda lärare och skolledare när de utvecklar undervisningsmaterial och metoder för lärande för hållbar utveckling. Naturskyddsföreningen vill bidra till att sprida Gretas budskap ”Lyssna på forskarna!” och stärka kommunikationen mellan forskarvärlden och den dagliga verksamheten i skolor runtom i Sverige.

Detta är vad Helena nämner som en av Naturskyddsföreningens framgångsfaktorer – att de arbetar så praktiknära men fortfarande har möjligheten att föra dialoger på nationell styrande nivå.

Leva som vi lär
Men vad är då utbildning för hållbar utveckling och hur fungerar den när den är som bäst? Enligt Helena behöver utbildning för hållbar utveckling vara en integrerad del i all undervisning men den bör även fungera som en röd tråd i hela skolans verksamhet. Skolors kommunikation blir också viktig för att uppmärksamma elever och andra aktörer på det arbete som bedrivs. Utbildning för hållbar utveckling stimulerar kritiskt tänkande, tolerans, konfliktlösning, elevinflytande, samverkan med närsamhället och handlingskraft. Det är därmed ett verktyg för att forma de samhällsmedborgare vi vill vara och ha omkring oss.

”Vi behöver leva som vi lär, teori och praktik behöver hänga ihop, annars riskerar vi att få fler unga som mår dåligt på grund av klimatoro” säger Helena.

En förutsättning, inget val
Agenda 2030 blev enligt Helena en skjuts framåt för hållbarhetsarbetet. Visualiseringen som gjordes av de globala målen hjälper folk förstå hur hållbarhetsfrågorna är sammanlänkande. Men det behövs fortfarande tydliga signaler från Sveriges politiker om att utbildning har en central roll i arbetet för att uppnå Agenda 2030. Utbildning för hållbar utveckling är en fråga som helt enkelt inte kan prioriteras bort. Men Helena ser att det händer positiva saker på både myndigheter och lärosäten. Inom EU och globalt lanseras även ramverket för utbildning för hållbar utveckling som antagits av Unescos medlemsländer (Education for sustainable development, ESD for 2030). 

Hållbar utveckling för människor samman
Samma kväll som Naturskyddsföreningen och Carl Lindberg, årets andra pristagare, fick reda på vinsten av Svenska Unescopriset 2021 ringde Helena upp Carl. De stod gemensamt men på varsitt håll i äkta corona-anda och jublade över utmärkelsen. Det är en bild som är talande för hur Helena beskriver de människor som arbetar med utbildning för hållbar utveckling i Sverige idag.  En rad olika aktörer som med tiden har blivit goda vänner och som har tillit till varandra eftersom alla strävar mot samma mål: att världen ska klara av de globala utmaningar vi står inför.

Med det sagt vill vi tacka Helena Lundmark och Naturskyddsföreningen för det avgörande arbete som de gör för Sverige idag. För att de arbetar aktivt med kunskapsbyggande och utvecklar hållbarhetsarbetet i svenska skolor på både lokal och nationell nivå.