Göteborg har antagits till Unescos nätverk för kreativa städer (UCCN) inom området litteratur. Staden blir Sveriges tredje stad i Unescos nätverk.

– Göteborg har under en längre tid haft ett spännande arbete inom litteratur och att staden nu går med i Unescos nätverk för kreativa städer blir en fin förlängning på det arbetet. Göteborg har varit förebild i att inkludera många i arbetet genom åren och särskilt imponerande är insatserna för att öka skrivande och läsande bland göteborgare som inte har svenska som modersmål. Att Sverige får sin första litteraturstad är jätteroligt för Göteborg, men också för hela litteratur-Sverige, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Målet med nätverket är att stärka samarbetet mellan städer där kreativitet är en viktig del av identiteten, men även en strategisk faktor för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Idag ingår 295 städer i det globala nätverket.

Göteborg blev invalt i nätverket baserat på sitt redan rika förenings- och litteraturliv, kompletterat med välfärdssatsningar, läsfrämjande projekt och internationella samarbeten. Göteborg har ett myllrande litteraturfält av professionella och ideella litteraturaktörer, många litteraturfestivaler och den internationella Bokmässan som är Nordens största kulturevenemang. Bakom ansökan står en rad olika aktörer, bland annat Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN och Sveriges Författarförbund.

Två svenska städer är redan medlemmar i nätverket: Östersund blev Sveriges första kreativa stad 2010 och arbetar med gastronomi. Norrköping, som blev medlem i nätverket 2017, har fokus på musik.

Mer information finns här.